Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

Phép màu 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như ông hoàng 
Hôm nay trời đẹp sáng tươi 
Ai trông cũng thích thầy cười có duyên 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy thử bấm độn thầy cầu trời mưa 
Trời phật tiên thánh đang chờ 
Để xem bấm độn thầy còn chờ ai 
Đương nhiên sấm chớp đùng đùng 
Ở đâu đưa đến phép màu hiện ra 
Phép này là của trời ban 
Trời cho thánh bảo phật cười được ngay 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thần tiên núi ngọc đang chờ thầy lên 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Thầy thử bấm độn phép màu ra hoa 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ngàn năm có một đấy là trời cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ bất chấp kẻ nào chơi khăm 
Ra đây mà chọi với thầy 
Thử tài thử sức thầy cười được luôn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Tâm linh là phúc nhờ trời ban cho 
Tâm thành phúc bảo tiên cho mà làm 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào chơi luôn 
Có thằng ma xó phản thầy 
Biệt tăm mất tích thầy cười trừ luôn 
Còn thằng đầu gấu tai ương 
Nho nhe ăn cắp phản thầy chơi luôn 
Việc này có phép thầy trừ 
Thầy không còn sợ kẻ nào chơi khăm 
Mai đây thầy thắng thầy cười 
Kẻ ngu đần độn giỏi chơi với thầy 
Đánh cho tan nát phủ đầu 
Thầy đồ bấm độn cầu trời phù cho 
Phén này là của tiên ban 
Tiên cho thầy được thầy cười trừ luôn thầy cười 
Thầy đồ 683 

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Bên nhau 

Thơ vui thơ đố thơ cười 
Thầy ăn thầy ngủ thầy cười yêu em 
Đêm nay trăng đẹp sáng trời 
Xuân hương vui thích mời thầy đi chơi 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Rượu ngon gái đẹp chúc thầy một ly 
Thầy say đỏ mặt thầy cười 
Chúc thầy chén nữa thầy cười ngả nghiêng 
Từ nay cho đến mai sau 
Xin thầy thông cảm cho em vui lòng 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy quên không hiểu xuân hương nói gì 
Hôm nay trời đẹp tươi vui 
Em thương em nhớ em yêu thầy đồ 
Ngày mai có chức có quyền 
Đa mưu đa kế đọc thơ thầy cười 
Thơ hay văn học thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ em đố chơi vui 
Đố thầy giảng được bài này của em 
Ra thơ em đố thầy cười 
Em đi nó ngậm em gù đằng sau 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy trông đã thích thầy nhìn chỏ tay 
Hôm nay mới thấy mặt mày 
Thầy trông đã rõ nó cười thầy ơi 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Đêm nằm không ngủ thầy cười yêu em 
Xuân hương yêu thích thầy đồ 
Đêm nằm thầy thả con chim vào lồng 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Nửa vui nửa thích nửa cười mâm mê 
Hôm nay thầy gặp xuân hương 
Nàng có sắc đẹp thầy không muốn về 
Xuân hương gái đẹp nàng ơi 
Ra đây thầy hỏi câu này cho vui 
Ra đây thầy hỏi nàng cười 
Thực lòng thầy hỏi nàng cười có chưa 
Xuân hương vui vẻ trả lời 
Thực lòng mà nói em chồng có chưa 
Thầy đồ nghe nói thầy vui 
Trai tài gái sắc lên duyên vợ chồng 
Trời cho thầy gặp xuân hương 
Từ nay cho đến mai sau 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Xuân hương gái đẹp thơ hay 
Nhà thơ gái điếm có tài văn chương 
Đối nhau chan chát chằng vừa 
Xuân hương chơi xỏ thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ 682

 

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Thầy đồ 

Long ly qui phượng trầu vào 
Thần tiên núi ngọc chờ người chủ nhân 
Mai đây sáng tỏ mặt người 
Có tên có tuổi là người hay mơ 
Tâm linh dấu ấn gửi về 
Đưa cho thị quí nàng hầu ngó xem 
Thầy đồ chính diện được tiên 
Hỏi xem thầy bói đoán xem ông nào 
Bây giờ thầy bói gọi ra 
Đúng tên đúng tuổi là tên thầy đồ 
Lưu tâm dấu ấn trời phù 
Được ăn tiên gọi thánh phù phật cho 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Được ăn được nói được quyền cao sang 
Hai mươi tháng chín đẹp ngày tháng dư 
Long ly qui phượng trầu vào 
Thần tiên núi ngọc đón mừng thầy ơi 
Từ giờ cho đến mai sau 
Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu của thừa 
Thầy đồ vui sướng vô cùng 
Ăn no ngủ kỹ nhiều em mê thầy 
Tiên cho tiên dậy thầy đồ 
Thầy học chăm chỉ học ngày học đêm 
Bây giờ trời báo thầy ơi 
Công danh tên tuổi ở trên tháp vàng 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Lưu tâm nhã ý ngọc hoàng ban cho 
Mấy lần thánh báo thầy đồ 
Ăn to nói lớn thầy cười đẹp vui  
Thầy đồ 681 

 
 

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

Thượng ngàn 

Tâm thành kính lễ thầy đồ thắp hương 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phù tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng trông thấy cười vui 
Thầy đồ vái vọng cúi đầu chắp tay 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện cúi đầu con kêu 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa trên thượng ngàn 
Thầy đồ vái vọng thầy kêu 
Ngọc hoàng phán bảo ban cho thầy đồ 
Hai mươi tháng chín tháng dư 
Là năm giáp ngọ có thừa tháng dư 
Từ nay cho đến mai sau 
Xin trời phù phép cơn mưa phép màu 
Tâm linh tu đủ trăm ngày 
Linh thiêng trời ứng phép màu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ trị luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ gian phản thầy 
Thầy tu đúng đủ trăm ngày 
Tâm linh trời ứng phép màu hiện ra 
Phép này là của trời ban 
Linh thiêng phép hiện ban cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ giữ lấy mà dùng tự nhiên 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Ngàn năm ghi tạc tên thầy 
Có tên có tuổi thì trời phú cho 
Bao năm tu phúc trời phù 
Thầy tu chính quả phúc dầy năm sao 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Nhờ ơn phúc tổ từ đường họ mai 
Tâm linh phúc lộc ơn trời 
Được ăn được nói được quyền trời cho 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được trời phù công danh 
Bài này đi lễ đi cầu 
Trời thương trời phú cho thầy được ăn 
Trăm năm phúc thịnh trời phù 
Ngàn năm phúc thịnh tiên ban cho thầy 
Bài này giữ lấy mà dùng mà kêu 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được đủ màu đủ lông 
Đủ cánh thầy mừng ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tiên núi ngọc ở trên tháp vàng 
Trông nom bảo vệ cho thầy 
Yên tâm thầy học thầy cười thầy vui 
Thầy đồ 680   

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

Xin trời 

Hôm nay trời đẹp có duyên 
Thầy đồ đi lễ được trời ban cho 
Gặp tiên thánh đế vui mừng 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy thông minh 
Văn hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Bao năm tu phúc thành tài 
Năm nay mới được trời phù công danh 
Đường tu sáng tỏ mây thành 
Được ăn được nói được quyền trời ban 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ ước nguyện cơn mưa phép màu 
Trời sinh trời hóa ra mưa 
Thầy đồ bấm độn chỉ tay xin trời 
Phép linh trời hóa phù ra 
Cơn mưa sấm chớp đùng đùng gió bay  
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ trừ luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Công thành danh đạt thì trời ban cho 
Phép này thầy đồ giữ lấy mà dùng 
Gặp cơn hoạn nạn thầy trừ cho xong 
Từ nay cho đến về sau 
Thì thầy không sợ kẻ nào gian tham 
Bài này khấn lễ được rồi 
Tành tâm phật bảo tiên cho thầy dùng 
Thầy đồ 679 

 

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

 Gặp thầy 

Tiên ông đứng ở bên bờ 
Sông ngân núi ngọc đang chờ thầy ơi 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Chúc thơ văn học thầy đồ vẻ vang  
Thơ mừng chúc rượu một ly 
Mừng nhà văn học chúc nhà thơ hay 
Văn chương chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ đẹp trai 
Văn hay có phúc nhân tài 
Thầy đồ tả bút chúc mừng tiên ông 
Từ đường chính diên nam nhi 
Họ mai trời phú đất phù công danh 
Mai sau con cháu thầy đồ 
Cha truyền con nối tiếp dòng họ mai 
Thông minh có đất trời phù 
Ăn ngay ở thẳng là người tu tâm 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Có duyên phúc phận có người chờ mong 
Đường đi sáng tỏ tâm thành 
Trời cho phú quí thần phù công danh 
Mai sau có chức có quyền 
Của ăn ngăn để nhiều em mê thầy 
Số son phận đẹp thầy đồ 
Em đưa em đón em mê thầy rồi 
Trông thầy duyên dáng đẹp trai 
Chúc thầy mạnh khỏe thầy cười em yêu 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diên đấy là trời cho 
Tâm thành phúc lộc từ đây 
Tiên cho thầy được trời ban cho thầy 
Thánh chỉ ban cho thầy đồ 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bài này phật bảo thần cho 
Thần mưa thần gió ban cho thầy đồ 
Bao năm tu phép thành tài 
Thầy đồ bấm độn chỉ tay phép màu 
Trời cho tâm linh hóa phép 
Thì trời phát ra thần mưa thần gió 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ trừ luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào gian ngoan 
Bài này chính diện thầy đồ 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Thầy đồ chính diện phúc dầy năm sao 
Bài này tiên dậy cho thầy 
Học đi học lại đêm ngày thông minh 
Ăn to nói lớn là thầy 
Được ăn cứ chén thầy cười mồm to 
Tướng tinh nho sỹ thầy đồ 
Trời cho tiên dậy thánh ban cho thầy 
Đủ lông đủ cánh bay về 
Thần tiên núi ngọc đang chờ thầy ơi 
Ngàn năm bia đá tên thầy 
Trăm năm tu phúc tiên phù họ mai 
Trời cho thầy hưởng đến già 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ 678

 

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

Lộc xuân  

Bao năm phúc lộc nhờ trời 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thanh danh là tướng nhân tài 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ đẹp trai 
Thơ hay mượn bút nhân tài 
Thành tâm đi lễ cầu trời phú cho 
Mai sau thầy hưởng lộc trời 
Tự nhiên lộc tới người đưa tận nhà 
Lộc trời lộc phật ban ra 
Thần sui thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Được ăn thầy hưởng bốn mùa 
Tâm thành phúc lộc dài lâu ăn dầy 
Tháng hai tân mão thầy vui 
Thầy đi người đón người đưa đến nhà 
Lần này lộc phát tự nhiên 
Thần cho đừng ngại thầy cười nhận luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Long thần lại báo đi vào mà xem 
Trông hai dãy núi hai hàng 
Đẹp duyên đôi mắt tiếng cười nở nang 
Một ngày trông đẹp rõ ràng 
Bao nhiêu thần của gọi thầy ra xem  
Đông tây người đến nhìn vào 
Đẹp ơi là đẹp thầy cười như hoa 
Mùa xuân hoa nở đón chào 
Thầy đồ tiếp khách đón chào các em 
Người đi ngưởi ở người về 
Người đông như hội người về gọi nhau 
Mai đây xem hội có nhà 
Cười vui như tết đấy là trời cho 
Ngày mai tiên bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua đèo sang ngang 
Duyên trời phúc phận thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười gọi em 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười gặp em 
Duyên trời đã định từ lâu 
Trời thương trời phú cho thầy gặp em 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Đúng duyên đúng số các em yêu thầy 
Ngày mai lộc đến tận nhà 
Tiền duyên kiếp trước đến ngày gặp em 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Thầy bắt cá lớn thầy vui thầy đùa 
Hôm nay trời đẹp sáng trong 
Thầy đồ ăn tất chẳng chê con nào 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Trời cho tiên báo thầy đồ 
Được ăn cứ chén tháng mười ăn to 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện có tên thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Qua năm giáp ngọ sang năm ất mùi 
Số thầy trời định từ lâu 
Đúng năm đúng tháng tháng mười ăn to 
Lộc này trời định tiên cho 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Bao năm vất vả gian lao 
Tiền duyên kiếp trước đến ngày thầy ơi  
Ăn to nói lớn là thầy 
Hôm nay tiên báo cho thầy được ăn 
Cứ chén đừng chê của trời 
Ăn vào mát ruột sướng lâu 
Của thiên của địa ăn vào bổ gan 
Thầy đồ 677 

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

Càn khôn 

Đầu năm đi lễ cầu trời 
Gặp may thánh báo đi vào cửa cha 
Cửa này chính thức là đây 
Là hướng tây môn được ngày dâng lễ 
Thánh cười cho ăn cả ngày 
Cả năm mới có một ngày càn khôn 
Trăm năm đi lễ ai bằng 
Tính vào giờ tuất thật là trời cho 
Từ nay cho đến tháng ba 
Trời thương trời phú cha cho tiền vàng 
Bao năm ao ước rõ ràng 
Nằm mơ trong núi tiền vàng đầy kho 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Trời cho cứ chén vào kho đem về 
Đông tây nam bắc tứ thời 
Ai mà biết được trâu vàng ở đâu 
Chuyện này thánh báo thầy đồ 
Thử xem thiên hạ người tài ở đâu 
Nhân sinh bách nghệ người tài 
Tiên cho thầy học giảng ngay bài này 
Văn thơ vẫn ở trong đầu 
Thông minh sáng suốt giải ra trâu vàng 
Tiền vàng có đáng là bao 
Thần tài thần lộc báo cho thầy đồ 
Mười hai bến nước thì trâu đi cày 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Làm trâu vất vả cả ngày không ăn 
Năm le chỉ chỗ trâu nằm 
Mười hai bến nước cho trâu vào chuồng nghỉ ngơi 
Hôm nay em gọi thầy ra 
Cho trâu ăn cỏ cho trâu đi nằm 
Chuyện này thánh đố thử xem 
Trâu vàng đang tắm ở giữa hồ tây 
Trong hồ bát nguyệt thầy ơi 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ nhìn xem 
Nhìn xa trông rộng trâu đi đằng nào 
Bây giờ xem nó ở đâu 
Nó ở trong núi nó cười nhe răng 
Thầy đồ tức giận nói rằng 
Làm thầy hết vía hết hồn hôm nay 
Bây giờ thầy gọi trâu ra 
Trâu ở dưới nước thầy năm con rồng 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy đồ hỏi lại trâu cười bảo cho 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Sang năm đúng số thầy cười ăn to 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Đúng ngày đúng tháng là năm ất mùi 
Được ăn được nói là thầy 
Ăn no ngủ kỹ thầy cười gọi em 
Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Trời cho thầy được ăn con trâu vàng 
Trâu này chẳng phải trâu vàng 
Trâu ăn trâu ở với thầy hôm qua 
Trâu này mới thực là trâu 
Trâu ăn trâu ngủ với thầy hôm qua 
Đêm nằm thầy tưởng trâu vàng 
Thầy vui thầy thích thầy vần cả đêm 
Đêm nằm thầy ngủ sướng rên hừ hừ 
Bao năm thầy được trời cho 
Trời thương thánh bảo đem cho thầy đồ 
Trâu này đáng giá ngàn vàng 
Số thầy được của được người 
Được con trâu mộng thầy cười cả đêm 
Mấy lần trâu gọi thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ thầy cười gọi ma 
Ma ơi ma ới ma ời 
Ma còn ám ảnh thầy đồ trừ luôn 
Làm ma hết vía hết hồn 
Từ nay cho đến về sau 
Ma biết phép thuật thầy đồ giỏi giang 
Thầy đồ không sợ ma nào đến trêu 
Thầy giở võ thuật trừ ma cà rồng 
Bây giờ ma đã hết thời làm ăn 
Thầy đồ 676 


 

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Có duyên 

Thơ hay em tặng biếu thầy 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ thương em 
Thầy nhìn em đẹp em xinh 
Nhìn em đôi mắt đong đưa nụ cười 
Nhìn em có dáng có duyên 
Em đi gió thổi trên đầu gió bay 
Em đi thầy nhớ em cười 
Chiều về thầy đón thầy nhìn gọi em 
Xa trông thầy biết em rồi 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Thầy nhìn em đẹp thơ ngây 
Nhìn em đôi mắt thơ ngây hững hờ 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần tiên lại báo có duyên gặp nàng 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Hằng ngày em vẫn đi qua liếc nhìn 
Gặp thầy em vẫn vui vui 
Thầy yêu thầy thích thầy cười nhớ em 
Tình duyên thầy hẹn em chờ 
Mưa xuân gió thổi tơ duyên bên lòng 
Em ngồi ngây ngất em cười nhớ ai 
Thương nhau chín bỏ là  mười 
Cùng nhau ôn lại những ngày tương tư 
Xuân đi phấp phới xuân về 
Cùng nhau hội ngộ xuân theo thầy về 
Nay mai mưa thuận gió hòa 
Thầy vui như tết em cười như hoa 
Tiên ông nghe thấy thầy cười 
Tiên ông vui vẻ chúc thầy mạnh khỏe 
Chúc thầy đẹp trai có tài 
Thơ hay duyên đẹp thầy ơi 
Trời cho thầy được bao nhiêu lộc trời 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy hưởng lộc trời ban cho 
Lộc này là của thiên nhiên 
Chị em đưa đến hiến dâng cho thầy 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Của ngon vật lạ trên đời thầy ơi 
Bao năm thầy được ăn nhiều 
Đúng duyên đúng số thầy cười ăn to 
Mai đây thầy được cưỡi ngựa 
Con nào khỏe nhất thầy cho ăn nhiều 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Chúc thầy hạnh phúc trăm năm bạc đầu 
Trời phù thánh bảo cho thơ 
Thơ vui chúc thọ thầy đồ được ăn 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời cho cứ chén lộc trời có duyên 
Bao năm vất vả gian nan 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Được ăn thầy hưởng đến già 
Bao nhiêu cũng được bao nhiêu không thừa 
Đợt này gái trẻ thơ ngây 
Thầy vui thầy thích thầy cười ăn to 
Thầy đồ 675 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

Ông già

Muốn tu thầy hỏi tiên ông 
Tu nhân tích đức thầy đang đi cầu 
Ở đời có trước có sau 
Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Có tiên chấp nhận thần phù có công 
Sang năm đúng số thầy cười 
Ăn to nói lớn nhiều em theo thầy 
Sang năm phú quí thầy ơi 
Trời cho cứ chén được quyền thầy ăn 
Mai đây trời đẹp trăng tròn 
Mùa thu tháng tám thầy cười ăn to 
Đường đời hạnh phúc mai sau  
Thầy tu chính quả trời phù có tên 
Công danh hai chữ được rồi 
Tâm linh toại nguyện được trời chứng cho 
Sang xuân đúng số thầy cười 
Thầy đi trêu gái thầy cười ngả nghiêng 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Thầy đi cưỡi ngựa nhiều em theo thầy 
Khôn ngoan thầy biết cả rồi 
Còn đâu mà hỏi còn tìm đâu ra 
Trời cho ăn thật nói thà 
Tu nhân tích đức mười phân vẹn mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được đến ngày ăn to 
Trời thương trời phú cho thầy 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Mai kia lộc vẫn còn nhiều 
Tâm thành trời định đến ngày tiên cho 
Phong lưu phú quí trời cho 
Tâm thành phúc lộc tháng mười ăn to 
Bài này thánh dậy tiên cho 
Thầy ăn tất cả ăn ngày ăn đêm 
Ăn cho đến chỗ tròn tròn 
Thầy đồ 674

 

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Trăng tròn 

Hôm nay trời đẹp trăng tròn 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thanh danh là tướng nhân tài 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ đẹp trai 
Thơ hay mượn bút nhân tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Tự nhiên lộc đến người đưa tận nhà 
Lộc trời lộc phật ban ra 
Thần sui thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Được ăn thầy hưởng bốn mùa 
Tâm linh là phúc trời cho ăn nhiều 
Tháng hai tân mão năm mùi 
Thầy đi người đón người đưa đến nhà 
Lộc này lộc phát tại gia 
Thần cho đừng ngại thầy cười nhận luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Long thần lại báo đi vào mà xem 
Trong hai dãy núi hai hàng 
Đẹp duyên đôi mắt tiếng cười nở nang 
Một ngày trông đẹp rõ ràng 
Bao nhiêu là của của gọi ban cho thầy 
Đông tây người đến nhìn vào 
Đẹp ơi là đẹp thầy cười như hoa 
Mùa xuân hoa nở đón chào 
Thầy đồ tiếp khách đón chào các em 
Người đi ngưởi ở người về 
Người đông như hội người về gọi nhau 
Tâm linh là phúc trời cho 
Thầy đồ ăn tất chẳng chê em nào 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Được ăn thầy cứ thầy cười ăn ngon 
Thầy đồ 673

 

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

Nhờ trời 

Thiên nhiên phúc phận nhờ trời 
Thầy đồ đi lễ thầy cười có duyên 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phù tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Cho ăn thầy hưởng đến già 
Hôm nay thơ đẹp thầy ơi thầy cười 
Trăm năm thơ đẹp tình người 
Trời cho hiếm có như ngày hôm nay 
Ngàn năm văn hiến kinh đô 
Ngàn năm đất thịnh đất thờ đế vương 
Thần tiên núi ngọc hóa ra phép màu 
Cơn mưa gió thổi thần tiên 
Công đồng ngọc nữ là con ngọc hoàng 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Nhà ai có phúc thì trời cho nghe 
Năm nay giáp ngọ ngựa hồng 
Sang năm phú quí trời phù cho ăn 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Hỏi thầy mấy vợ thầy còn ngồi đây 
Thầy ngồi chờ lệnh bút nghiêng 
Chờ mãi chẳng thấy bút nghiêng vào nhà 
Từ nay cho đến hôm rằm 
Được ăn thầy gọi nàng tiên yêu thầy 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười gọi em 
Thơ hay mới thực là thơ 
Mai đây thơ gọi thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy cười gọi ma 
Thơ hay trị kẻ gian tà 
Trị thằng gian dối lọc lừa người ngay 
Thầy đồ học phép trời cho 
Cơn mưa bấm độn hóa ra phép màu 
Phép này linh lắm thầy ơi 
Thầy đồ được lệnh trời cho phép màu 
Tâm linh được phép nhà trời 
Thầy đồ được lệnh phép màu trời cho 
Khi nào có kẻ gian tham 
Kẻ đến quốy nhiễu thầy đồ trừ luôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Được quyền hóa phép trừ ngay gian tà 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Được ăn được nói được trừ kẻ gian 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ yên tâm chẳng sợ thằng nào giam tham 
Mai đây thầy vững tâm vàng 
Tiên cho thầy được vững vàng an tâm 
Thầy đồ 672

 

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Thần tiên 

Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng thần tiên 
Thần linh đã báo đến ngày được ăn 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy vào 
Tương tư uốn khúc bệnh trời 
Thuốc nào trị nổi bệnh tình tương tư 
Người điên biết chữ cũng lành 
Để cho thuốc độc bệnh tình gặp nhau 
Cơn mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người yêu nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một tý đỡ buồn nhớ thương 
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ như điên cả người 
Đường đời uốn khúc tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh này giải độc thương nhau 
Gần nhau một lúc thương tư bệnh tình 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim châm vào thịt thì đau 
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là như thế bệnh tình tương tư 
Từ nay cho đến mai sau 
Có chị em nào vấp phải tương tư 
Đến đây thầy đồ chữa mẹo tức thì khỏi ngay 
Tiên cho thầy được ăn nhiều 
Thầy đồ cứ thế mà làm không sai 
Thầy đồ cứ giã cả ngày cả đêm  
Thầy đồ 671
 

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Hai chữ 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầy gió bay 
Em còn vất vả tháng ngày trôi qua 
Mai đây em lớn lên rồi 
Tuổi thơ ngớ ngẩn chẳng còn nữa đây 
Sang năm đến tuổi trăng tròn 
Ngày mai em đến tuổi đời hai mươi 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Mang danh hai chữ cho đời thêm xuân 
Đường đi còn rộng còn dài 
Để em đứng ngắm tình người em yêu 
Đường đi đã ngả về chiều 
Còn đâu mà đứng mà chờ đợi ai 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Bao nhiêu người hẹn bao nhiêu người chờ 
Đêm nằm tỉnh giấc hay mơ 
Nằm trong số phận giấc mơ mộng vàng 
Thơ hay em gửi cho thầy 
Văn hay chữ đẹp là người tài ba 
Tình duyên là phúc tình người 
Để em đi chợ mua hoa tặng người 
Trông xa em đã thấy rồi 
Đứng nhìn em thấy thầy đồ gọi em 
Đêm qua em muốn sang nhà 
Định đi em nhớ thôi đành không đi 
Đi chơi hẳn rõ ban ngày 
Không ai để ý không ai chê cười 
Mai đây sống bạn tình đời 
Lên duyên hạnh phúc đường đời thẳng ngay 
Thương nhau thực sự muốn gần 
Để cho em nhớ em chờ ngày vui 
Từ ngày được nghỉ đến nay 
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng 
Làm sao em nghĩ đàng hoàng 
Nếu được như thế rõ ràng em vui 
Giờ đây nửa tỉnh nửa say 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Thôi đành đã bước chân đi 
Qua sông cũng nội qua đèo cũng sang 
Mai đây sáng rõ như ngày 
Con đường độc đạo thẳng đường em đi lấy chồng 
Thầy đồ 670