Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

                           Chữ thiên thời

                 Năm nay nắng hạ mưa nhiều 
               Trời sinh ra thế ai mà dám chê 
                    Sinh thời tuổi chuột là tôi 
            Mới ra khỏi cửa đã nhìn đứng trông 
              Trông ngang trông dọc trông trời                                    Tôi đứng một lúc ngắm nhìn xem ai 
                 Bao năm đắc phúc thiên thành 
           Tâm linh là được quỷ thần chúng cho 
                   Trăm năm mới có một nhà 
            Họ mai chính diện là người tu nhân 
                   Trời sinh kế thế tục chuyền 
           Sinh vào thời điểm chuột vàng ăn to 
                   Thiên thời địa lợi sinh thời 
          Vào năm canh tý tháng dần ngày thân 
                  Tướng tinh thần báo giờ dần 
       Thành thân tuổi chuột biệt tài văn chương 
                Thông minh trí tuệ hơn người 
           Nhà nho hiếu học văn chương đi đầu 
                  Tâm linh hai chữ tâm thành 
              Đi đâu cũng được đi cầu trời cho 
                  Thân hình vóc dáng đẹp trai 
          Ai trông cũng thích tính tình người yêu 
                   Văn nhân là tướng thầy đồ 
                  Đa mưu đa kế đa tài trời cho 
               Đường đời phúc phận là duyên 
       Đừng quên hiếu đức tâm hiền thảo ngay 
             Lương duyên trời phú từng người 
        Không may số phận từng người bạc đơn 
                  Năm nay thánh báo đến gần 
              Để cho bà chúa nằm mơ thầy đồ 
                      Tiền tài gái đẹp là hơn 
              Ai mà chả thích em nào cũng mê 
                 Tháng năm tháng sáu qui về 
           Lương lương là thật tứ bề giao nhau 
                    Đi qua tháng tám nuôi gà 
                Tiền nào của lấy thật là tin vui 
                     Trời sinh bất cứ nơi nào 
           Long thần chính diên đã được từ lâu 
                    Từ giờ cho đến cuối năm 
              Tính thầy đã đến xin gì cũng cho 
                  Trước sau thầy giữ chữ tâm 
           Còn như hiếu thảo là phần con ngoan 
                     Tâm thành là lúc trời cho 
                 Biết ăn biết ở là duyên cơ trời 
                 Đông tây là diện phương trời 
                 Ai đi mà tính đến nơi mà tìm 
                    So le sắp mãi không bằng 
               Có kim có chỉ thế là người cho 
                  Sang năm của báu canh dần 
              Chẳng ai đến gọi chẳng ai đi mời 
                     Sau này mới có người ra 
              Thần linh ai báo thần tài gọi ngay 
                 Trông nom hai chữ tâm vàng 
            Mồ yên đắc thọ chọn ngày vào cung 
                      Xem ra hỏi đến thầy đồ 
             Ngày nào thì được giờ nào hồi cung 
                   Thầy đồ liếc mắt cười thầm 
                Ăn to là sướng để phần mai sau 
                      Tiên sinh ai gọi thầy vào 
             Đứng im một chỗ thầy cười của tao 
                    Điều này thánh báo thầy đồ 
                Hôm qua ai gọi hôm qua ai vào 
                     Hôm nay thần gọi thầy vào 
             Thử xem một lúc cho thầy nhìn coi 
                 Sinh thời nhỡ bước không qua 
          Gọi ngay bà chúa xem ngay đừng vào 
                 Thầy nhìn đã thấy thẳng ngay 
            Tâm linh thần gọi lúc này xong xuôi 
              Đường đi sáng rõ như ngày ở đâu 
                       Cứ thế làm gì phải no 
                      Thần tài đã định từ lâu 
               Đừng lên thay đổi ăn no đến già 
                                   Thầy đồ 60

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

                       Tiếng đàn thơ thầy đồ 

                      Em ơi đứng lại mà trông 
             Ở trong dẫy núi tiên ông đang chờ 
                        Tìm người để đọc bài thơ 
           Quanh đi quẩn lại chẳng tìm được ai 
                    Nghe đâu có tiếng thầy đồ 
            Đọc thơ cũng giỏi lẩy đàn cũng hay 
                   Mang danh hai chữ thầy đồ 
            Văn hay chữ đẹp thầy đồ giỏi giang 
                   Tiếng tăm lừng lẫy thế gian 
               Ai nghe cũng bảo thầy đồ đa thê 
                  Trời mây non nước hữu tình 
          Thầy ngồi đọc sách ngâm thơ lẩy đàn 
                  Hôm nay trời đẹp tươi hồng 
           Mây trôi gió nhẹ lướt hình bóng tiên 
                       Rạt dào tiếng gió vi vu 
          Tiên ông đứng lại lắng nghe tiếng đàn 
                   Tiên ông ca ngợi tiếng đàn 
            Khen ai khéo lẩy cung đàn ngâm thơ 
           Nhìn người chính diện hóa ra thầy đồ 
                      Ông tiên lại bảo đây rồi 
              Hôm nay ta gặp thầy đồ không sai 
                     Đứng nhìn ta gọi thầy đồ 
            Thầy trông ngơ ngác biết ai mà cười 
                       Ra đây thấy rõ ông rồi 
                 Cần gì cứ nói cần gì bảo ngay 
                     Ta đây chính thực là tiên 
                 Ta cần ta hỏi thầy đồ ta nghe 
            Thầy đồ đọc sách ngâm thơ lẩy đàn 
                       Giờ đây ta biết thầy rồi 
             Tài ba văn học của thầy giỏi giang 
                    Cung đàn thầy gẩy ta nghe 
               Chim ca ríu rít trên cành hoa mai 
                   Rồi đây thánh báo đến ngày 
              Ăn to nói lớn là người thông minh 
                     Mai đây có chức có quyền 
                 Ơn nhờ bà chúa để thờ gia tiên 
                         Rồi đây đi lễ đến giờ 
           Chọn ngày mà hẹn chọn giờ đất linh 
             Phương nam chính diên người tài 
                Họ mai là gốc thần tài bảo cho 
                     Mấy hôm thánh đế đi tìm 
              Đúng phần mộ tổ họ mai được rồi 
                   Trông nom thần báo là hơn 
              Long thần đất thánh to hơn thần tài 
                  Long ly qui phượng chầu vào 
        Sơn thần núi ngọc hàng ngang đứng nhìn 
         Năm dinh ngũ tướng trầu sang núi vàng 
              Điện ngọc trời phù cho các quan 
                   Quan văn quan võ tiền đồ 
          Sinh sau đẻ muộn được nhờ phúc tiên 
                       Ăn to nói lớn ai bằng 
           Là duyên phúc phận là người trời cho 
                    Thơ hay nhắn nhủ thầy đồ 
             Đọc thơ con cóc thầy cười vui vui 
                   Thơ này bà chúa hay nghe 
              Nhìn theo con cóc bà cười tinh vi 
                   Nhìn ra thấy chú cóc vàng 
             Bà cười hóm hỉnh gọi ngay thầy đồ 
                   Thầy đồ lặng lẽ đứng nhìn 
              Dim dim đôi mắt lắc đầu lại thôi 
                     Bà chúa lại tức lại cười 
             Làm sao không để cóc vào lại thôi 
                      Thầy đồ lại bảo rằng là 
              Để cho cóc nghỉ vài hôm nó cười 
                  Hôm nay thầy bảo rằng thôi 
          Bồi dưỡng cho cóc nghỉ ngơi vài tuần 
                  Bà chúa tức giận đùng đùng 
               Còn gì để nói thôi thì xong ngay 
                    Thơ này gọi đến thầy đồ 
               Yên tâm chờ đợi đến ngày ăn to 
                                     Thầy đồ 59