Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

 Hoa rơi  

Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Đầu năm đi lễ thầy mừng đón xuân 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười đón xuân 
Năm nay mới thật là năm 
Tiên cho thầy gặp năm con ngựa hồng 
Thần tiên núi ngọc đón thầy 
Tiên ông đứng vẫy nhà thơ thầy đồ 
Non xanh nước biếc trân trời 
Đường xa ngàn dặm thầy đồ có tên 
Tâm linh đi lễ cầu trời 
Có tên có tuổi trời ban cho thầy 
Từ nay cho đến mai sau 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thi năm con ngựa thi mười con trâu 
Năm thìn năm tỵ đã qua 
Đến năm giáp ngọ thầy đồ thanh danh 
Uy nghiêm cung cấm người vào 
Có tên có tuổi được vào bồng lại 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Tiên ông đứng gọi thầy đồ lên đây 
Năm nay phúc lộc đến rồi 
Có năm con ngựa có mười con trâu 
Long ly quy phượng chầu vào 
Thừa lệnh tiên đế phù cho thầy đồ 
Từ giờ cho đến về sau 
Tiên cho thầy được phúc trời dài lâu 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Đến năm giáp ngọ thầy tu thành tài 
Mai đây chính diện họ mai 
Thầy tu đắc đạo được vào cung môn 
Cung môn là trốn cửa chùa 
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền 
Mai đây phú quý giàu thơ 
Có tên có tuổi nhà thơ có tài 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tự nhiên thầy hưởng lộc trời ban cho 
Phong lưu phú quý thầy đồ 
Có thơ tiên báo thầy đồ an tâm 
Được ăn cứ thế thầy làm 
Có con trâu ngựa phù cho thầy đồ 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Hoa trời hoa phật hoa tiên 
Hoa đức thánh mẫu hoa rơi cửa chùa 
Thầy đồ đi lễ cầu duyên 
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời 
Năm nay phúc phận trời ban 
Ăn mày cửa phật tiên ban phúc lành 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được nhiều em mê thầy 
Năm nay em chúc thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai đây lộc đến tặn nhà 
Hoa thơm của lạ nhiều em dâng thầy 
Thầy đồ đắc chí cười thầm 
Được ăn cứ chén tội gì thầy quên 
Thầy đồ 564   

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

Thần tiên 

Thơ tiên tặng bút thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ thanh danh 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Hồn nhiên lại thấy thầy đồ vui tươi 
Trời xanh mây sáng lửa hồng 
Tin vui lại đến báo cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Chim trời cá nước gặp nhau chúc mừng 
Năm nay phúc lộc trời cho 
Đến năm giáp ngọ thầy đồ vui tươi 
Thế gian mấy kẻ ai bằng 
Thần tiên núi ngọc đón chào nhà thơ 
Duyên trời phúc phận thầy đồ 
Có tâm có phúc nằm mơ được người 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Thần cho chim hót chim ca chúc mừng 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Trăm năm mới có một nhà 
Đường tu chính diện đấy là thần tiên 
Trời sinh trời hóa ra thơ 
Để cho tiên dậy thầy đồ có tâm 
Bao năm thầy học đêm ngày 
Tiên cho thầy nhớ thầy đồ thông minh 
Mai sau học giỏi văn thơ 
Thần tiên núi ngọc cầm đèn sáng soi 
Ra thơ nhấp bút thầy đồ 
Thầy cười vui vẻ thầy mừng tiên cho 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ linh kiệt nhà thơ có tài 
Văn hay thiên địa phù cho 
Tiền duyên kiếp trước thầy tu được rồi 
Trăm năm trăm cõi đá vàng 
Ngàn năm thơ mộng thầy đồ có tên 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Phong lưu phú quý tiên ông đến mừng 
Năm nay giáp ngọ thành công 
Báo cho thầy biết để thầy an tâm 
Từ nay có phúc có phần 
Tự nhiên nó đến tự trời đem cho 
Mai kia phúc đến tặn nhà 
Tâm thành lộc đến chia cho lộc thầy 
Chim mừng phượng múa chim ca 
Thầy đồ đón lộc thầy vui thầy cười 
Duyên trời phúc phận từ đây 
Có tên có tuổi rồng phù công danh 
Ăn mày cửa phật từ bi 
Đời duyên kiếp trước thầy tu đắc thành 
Ra đường đi lễ oai nghiêm 
Ai trông kính lễ thầy đồ oai nghiêm 
Tâm thành bảo để trời cho 
Lộc tiên lộc thánh lộc ông hoàng mười 
Thiên nhiên tạo hóa cho thầy 
Được ăn cứ chén lộc trời cho ăn 
Thầy đồ 563 

 

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

 Nàng tiên 

Từ hôm em bắt tay thầy 
Lòng em sao xuyến nhớ thầy ngẩn ngơ 
Thần linh báo mộng em chờ 
Hẹn ngày đi lễ hẹn giờ gặp nhau 
Tâm linh là phúc duyên trời 
Tháng mười đi lễ vào giờ hai mươi 
Thầy đồ sắm lễ xôi gà 
Phù lưu phù tỉu vàng hương lễ trời 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Mâm đầy ngũ quả hương hoa tiền vàng 
Thầy đồ đặt lễ dâng lên 
Cửa vua thánh mẫu đức vua Ngọc hoàng 
Tiên chi đến gọi thầy đồ 
Họ mai chính diện thầy đồ có tâm 
Ăn mày cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Đầu năm đi lễ thánh ban cho thầy 
Bao năm tu phúc thành tài 
Tháng năm cưỡi ngựa thầy cười gọi em 
Hoa trời hoa phật hoa tiên 
Hoa nào đẹp nhất là duyên thầy đồ 
Long ly chúc tụng thầy đồ 
Đẹp duyên ưng ý thầy đồ yêu em 
Hoa rơi cửa phật là em 
Hoa đức thánh mẫu hoa tiên trên trời 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Thầy tu đắc đạo vẹn mười có duyên 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Đẹp như tranh vẽ tướng thầy đẹp trai 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Thần linh báo để thầy đồ yên tâm 
Năm nay thượng đế ngọc hoàng 
An tâm chờ đợi thần tiên báo về 
Tin vui thầy được có tên 
Ngọc hoàng phán bảo đúng duyên thầy đồ 
Đầu năm giáp ngọ thầy ơi 
Thần linh bảo để có duyên thầy đồ 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Duyên ưa phận đẹp nhiều em yêu thầy 
Năm thìn năm mão đã qua 
Bước chân đi lễ gặp hoa trên trời 
Bao năm tu phúc thành tài 
Có tên có tuổi thì trời ban cho 
Duyên trời đã định từ lâu 
Từ bi phúc thiện thầy đồ đẹp trai 
Từ nay cho đến về sau 
Người khen người gọi người mừng cười vui 
Thanh danh là phúc thầy đồ 
Đẹp duyên vớ được nàng tiên nhà trời 
Thầy đồ 562


 

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Sợ ma 

Hôm nay em thấy thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
Ra đường thầy gặp ma chơi 
Thầy tưởng đom đóm thầy cười gọi ma 
Ma men ma nọ ma này 
Thầy tưởng ma thật ám ngay vào thầy 
Thần linh lại bảo thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc thầy xem thế nào 
Xem thơ thầy đọc đoán ra 
Đố thầy đoán được con ma trêu thầy 
Ma nem ma nọ ma này 
Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
Ma này chẳng phải ma người 
Con ma đau mắt con ma vật người 
Đố thầy nghĩ mãi chẳng ra 
Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
Ma này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười như điên 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma đến gọi thầy đồ đi chơi 
Chúc thầy ly rượu say xưa 
Rượu ngon gái đẹp thầy say thầy cười 
Chúc thầy ly nữa thầy ơi 
Thầy say nghiêng ngả thầy còn lơ mơ 
Hôm nay thần báo rõ dàng 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này không họ không tên 
Không mắt không mũi không tai không mồm 
Mồm ma dài ngoãng như chai 
Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
Ma này mới thật là ma 
Ma men ma tỉu con ma rượu hồng 
Uống vào ngất ngưởng thầy say 
Các em trông thấy thầy cười như ma 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đố thầy biết được con ma trêu thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma men rượu uống vào thầy say 
Ma này bá ngọ thầy đồ 
Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
Ma ơi ma ới ma ời 
Ma ở trong nọ ma vào trong chai 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
Thầy chỉ chai rượu là tao hết hồn 
Từ nay tao cạch đến già 
Thầy chỉ chai rượi thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến về sau 
U mày láo toét dọa thầy sợ ma 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
U mày còn dọa thầy lôi vào buồng 
Đánh cho tơi tả phủ đầu 
Đánh cho nghêng ngả cúi đầu mà dên 
Thơ vui thơ đố thầy đồ sợ ma 
Thầy đồ 561


 

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021

Mừng xuân 

Đầu xuân năm mới có duyên 
Sang năm giáp ngọ thơ tiên chúc mừng 
Năm nay giáp ngọ tưng bừng 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thơ hay chữ đẹp có tài 
Thơ thầy chúc tết thơ thầy mừng xuân 
Xuân này đẹp lắm thầy ơi 
Mừng xuân giáp ngọ mừng năm ngựa hồng 
Năm nay ngũ mã chiều tiền 
Bát ngư tương ngộ lưỡng kiếm tùy thân 
Xuân này mới gọi là xuân 
Thầy vui như tết thầy mừng đón xuân 
Giang tay đón lấy lộc trời 
Trời thương trời phú trời ban cho thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời ban 
Thầy đi có ngựa có xe 
Người đưa người đón người chờ có duyên 
Năm nay phúc lộc đến nhà 
Từ bi phúc thiện trời cho thầy mừng 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Thiên nhiên phúc thịnh thánh ban đức hiền 
Thầy đồ có chức có quyền 
Từ bi đức độ thánh hiền phù cho 
Đường đường chính chính công minh 
Thầy tu đắc đạo bốn phương trời phù 
Năm thìn năm tỵ đã qua 
Đến năm giáp ngọ thầy đồ vui tươi 
Số son phận đẹp thầy cười 
Có duyên có nợ nhiều em mê thầy 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ông tơ bà nguyệt xe duyên không nhầm 
Trăm năm mới có một nhà 
Tu nhân tích đức có nhà họ mai 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Có thơ trời định duyên chờ từ lâu 
Qua sông ai bắc nhịp cầu 
Có bà thủy đế bắc cầu qua sông 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Thần tiên núi ngọc đang chờ thầy lên 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Nàng đưa nàng đón nàng cười gọi luôn 
Duyên trời phúc lộc từ đây 
Phải chăng số phận gặp duyên thầy đồ 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Đương nhiên thầy hưởng duyên trời ban cho 
Lộc này chính diện trời ban 
Có tên có tuổi có duyên trên trời 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Ăn no ngủ kỹ thầy cười gọi em 
Thầy đồ 560 


 

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

Giáp ngọ 

Năm nay mới gọi là năm 
Là năm giáp ngọ là năm ngựa vàng 
Thầy đồ hứng lộc cao sang 
Thầy vui thầy thích thầy cười ra thơ 
Mấy lần tiên báo thầy đồ 
Thầy vui đón tết thầy mừng đón xuân 
Xuân về đem lại tương lai 
Xuân đem tài lộc xuân ban cho thầy 
Mai đây khách đến khách chờ 
Xin thầy ban lộc xin thầy cho thơ 
Văn hay chữ đẹp thơ thầy 
Lưu tâm nhã ý lời thơ chúc mừng 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Thầy đi có ngựa người đưa đón thầy 
Năm nay có chức có quyền 
Thăng quan tiến chức thầy ngồi mâm trên 
Ăn to nói lớn là thầy 
Được ăn cứ chén tiên mừng trời cho 
Năm nay phúc lộc đến nhà 
Tâm linh đi lễ đi cầu trời cho 
Công danh lưu ấn thầy đồ 
Công thành danh toại thầy mơ được rồi 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện có tên thầy đồ 
Đường đường chính chính công minh 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng như tiên 
Thơ hay chữ đẹp thầy đồ 
Có duyên trời đinh từ lâu được rồi 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Duyên trời cá nước gặp nhau 
Duyên ưa phận đẹp bắc cầu qua sông 
Có bà thủy đế đưa đường 
Có tên dấu ấn là tên thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được tiên cho thầy cười 
Năm nay thầy hưởng đến già 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Mai đây phú quý trời ban 
Hoa thơm của lạ cháu con tiên rồng 
Đường đời có một không hai 
Chim kêu phượng múa chim ca chúc mừng 
Trời thương trời phú cho thầy 
Ăn no ngủ kỹ đến già đẹp trai 
Thầy đồ 559


 

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Nhân tài 

Xem đi chiếu lại vẫn còn 
Nhà thơ văn học nhà thơ thầy đồ 
Thanh danh có tiếng nhân tài 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ có tên 
Thơ hay mượn bút nhân tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Tự nhiên lộc đến người đưa tận nhà 
Lộc trời lộc phật ban ra 
Thần sui thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Được ăn thầy hưởng bốn mùa 
Tâm thành phúc lộc dài lâu ăn dầy 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Hỏi con kỷ tỵ đòi con rắn thần 
Việc này tiên xét hỏi qua 
Thực lòng rắn đã quay đầu chịu chưa 
Nghe thơ tiên hỏi rắn thần 
Thực lòng mà nói rắn còn gian manh 
Mưu mô trả của thầy đồ 
Dã tâm lừa lọc thầy đồ biết ngay 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép mầu 
Làm cho rắn phải đau đầu 
Bao giờ rắn chịu kêu van đến thầy 
Thầy đồ cảnh giác rắn thần 
Thầy trông đã ghét thầy cười ra mưa 
Phép này tiên ông phù phép liêm hoa 
Cơn mưa lấm tấm hóa ra phép mầu 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Manh tâm giả dối vẫn lừa người ngay 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Người đưa người đón đến nơi tặn nhà 
Lần này lộc phát tại gia 
Thần cho thầy được thầy cười vui vui 
Từ đầu cho đến cuối năm 
Thần linh chúa đất ban cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ăn to nói lớn nhiều em theo thầy 
Trời thương trời phú cho thầy 
Đẹp duyên mê gái thầy cười em thương 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Thành tâm đi lễ đi cầu trời cho 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Long thần lại bảo đi vào mà xem 
Đông tây người đến nhìn vào 
Đẹp ơi là đẹp thầy cười như hoa 
Mùa xuân hoa nở đón chào 
Thầy đồ tiếp khách đón chào các em 
Người đi người ở người về 
Người đông như hội người về gọi nhau 
Mai đây xum họp một nhà 
Cười vui như tết đấy là trời cho 
Thầy đồ 558


 

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

Em yêu 

Quê em có một dòng sông 
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông 
Thuyền em ra đến giữa sông 
Sông sâu nước chảy em trèo vượt qua 
Bên kia có khách đang chờ 
Có người đang vẫy có người gọi em 
Trông xa tít tặn chân trời 
Người đông như hội có người chờ em 
Thuyền em qua bến sang ngang 
Đưa người qua lại dòng sông lững lờ 
Ngày mai em đợi em chờ 
Có anh đã hẹn em chờ đợi anh 
Hôm nay anh gặp em đây 
Qua sông em hỏi anh về nơi đâu 
Anh về nối cũ gần đình 
Qua sông bến ngọc qua đình cầu tre 
Đường này anh vẫn đi qua 
Qua sông qua núi bến đò sang ngang 
Lần này anh hẹn em rồi 
Em vui em nhớ em cười thương anh 
Qua đây anh gặp mấy lần 
Anh nhìn em đẹp nụ cười có duyên 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về 
Phải trăng số phận duyên trời 
Tiền duyên trời định bắc cầu em sang 
Duyên ưa phận đẹp má đào 
Trời thương trời phú cho em 
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Thôi đành cũng thế là đành 
Sang ngang một chuyến riêng mình em đi 
Mai đây phúc phận duyên trời 
Tiên duyên trời định em đi lấy chồng 
Từ nay bến vắng dòng sông 
Không người qua lại vắng cô lái đò 
Thế là bỏ thuyền bỏ lái 
Em bỏ dòng sông em đi theo chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Tương lai hạnh phúc muôn phần đẹp tươi 
Đường đi sáng tỏ vui cười 
Con đường hạnh phúc tràn đầy đẹp duyên 
Mai đây lộc đến tặn nhà 
Được ăn được nói thầy đồ cười vui 
Bao năm tu phúc thành tài 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Tiên cho thầy được đến ngày 
Đúng năm giáp ngọ vào năm ất mùi 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Đợi ngày đợi thánh đợi năm quí mùi 
Ăn to nói lớn là thầy 
Được ăn cứ chén tội gì cứ ăn 
Thầy đồ 557

.

 

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

Linh thiêng 

Người khôn của khó đo lường 
Biết đâu mà gọi biết đâu mà tìm 
Thiên nhiên phúc phận ở trời 
Chọn ngày đi lễ cầu thần gặp may 
Linh thiêng tại chốn chùa này 
Của trời của phật càn khôn có ngày 
Xuân thiên tiến lễ vào chùa 
Dâng hoa lễ phật được ngày cầu may 
Năm quan đổi lấy tiền vàng 
Nâng lưu giá ngọc trời càng phù cho 
Mai đây thánh đế đổi thay 
Ai mà đi lễ chọn ngày trời cho 
Hàng năm sương muối để kho 
Ai mà biết được tự do mà cầu 
Ngàn ngàn gió thổi tung bay 
Ai trông ai ngắm ai nhìn mà theo 
Ra đây đứng giữa ngang đường 
Ai ngăn ai chặng không qua giờ này 
Giờ này phật bảo của ta 
Linh thiêng là chốn thiên la trời phù 
Uy danh cung cấm chốn này 
Không ai được ngó không ai được vào 
Chốn này là chốn nhà vua 
Ai vào phải có uy quyền chức danh 
Gọi tên có tuổi dành dành 
Nhìn xem dấu ấn thượng ngàn ban cho 
Từ giờ cho đến tháng năm 
Thầy đồ cũng được vào xem đầu rồng 
Đầu rồng đuôi rắn hổ mang 
Trông thì nó rữ bò qua ngang đường 
Ai trông tránh nó mà đi 
Kẻo mà dẵm phải nó thè lưỡi ra 
Giờ này không sợ nữa rồi 
Đã đến giờ ngọ qua mùi đến thân 
Người ta vẫn tính đến dần 
Gặp được ông tướng lại còn uy danh 
Hơn nhau biết đến cửa trời 
Thành tâm đi lễ cầu trời phú cho 
Năm năm lại đến năm năm 
Ai mà tính được đến rằm cửa vua 
Bài này lại hỏi quan trên 
Người hay đi lễ có tên là gì 
Phù phù gió thổi tung bay 
Đủ lông đủ cánh gọi ngay thầy đồ 
Bài này thánh đố đến đâu 
Nhìn qua thầy nhớ mở đầu khai trương 
Người khôn nhắm mắt đưa đường 
Không nhìn mà biết lại còn đọc thơ 
Giỏi giang là tướng thầy đồ 
Mưu sâu cá lặn thầy sờ được ngay 
Ăn no ngủ kỹ đến già 
Trời ban thánh gọi thầy đồ ra xem 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Của ngon vật lạ các em dâng thầy 
Của này quý lắm thầy ơi 
Xin thầy cứ nếm thử chơi xem nào 
Thầy đồ 556


 

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

Chữ tâm 

Khen ai cúng tế đi cầu 
Trời cho bạc nén thánh cho cây vàng 
Năm tầng bẩy đỏ xanh xanh 
Trời cao lồng lộng chín tầng mây cao 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Nhà ai cầu được duyên do tự trời 
Bài này quý lắm người ơi 
Trời thương thánh bảo cho người có tâm 
Ăn mày phúc hậu từ bi 
Tâm linh hương khói phúc dầy mâm cao 
Tứ qui phúc thiên giúp người 
Công thành danh toại trời bù công lao 
Khuyên người giữ lấy chữ tâm 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Mai đây phúc đến từng nhà 
Tâm thành phú quý đức dầy cao sang 
Trời cho ai được vui cười 
Tu nhân phúc quả để đời cháu con 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này ai đẹp đổi thay tự trời 
Sang năm phúc lộc nhiều hơn 
Từ đâu đưa đến trời cho vui cười 
Tu thành phúc quả tại gia 
Cây cao bóng cả cây đa nhiều cành 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây đa phúc lộc sinh ra lộc vàng 
Trời cho phú quý giàu sang 
Sinh sôi lẩy nở cháu con đầy đàn 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đường chính chính công minh 
Trời cho ai được trời phù cho hay 
Phong lưu phong phú trời phù 
Ăn mày cửa phật đi cầu đi xin 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho ai được đi cầu có tên 
Đường đời phúc hậu có duyên 
Mai sau xẽ được có duyên trời phù 
Lương duyên phúc phận trời cho 
Có tâm hương khói tại gia phật cười 
Tâm thành phú quí mới hay 
Tự nhiên mà được phúc dầy mâm cao 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày đổi kiếp phúc dầy trời cho mà cười 
Thầy đồ 555  

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

Em đố thầy đồ 

Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Thầy đồ cưỡi ngựa đi chơi qua rằm 
Người đưa người đón người chờ 
Gặp nàng trinh nữ xuân hương gọi thầy 
Đi đâu mà vội mà vàng 
Lại đây em hỏi thầy đồ mấy câu 
Thầy đồ nhìn trước nhìn sau 
Nhìn thấy gái đẹp xuân hương chào thầy 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Dừng chân vó ngựa xuân hương yêu thầy 
Xuân hương lại nói rằng là 
Trông thầy đẹp tướng oai phong uy quyền 
Mai đây có chức có quyền 
Văn chương nho nhã thầy đồ có tên 
Xuân hương gái đẹp khoe tài 
Khoe nhan khoe sắc khoe tài thơ hay 
Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Thầy đồ nhìn thấy thầy cười nghả nghiêng 
Hôm nay thầy gặp xuân hương 
Thầy hỏi gái đẹp xuân hương cười khì 
Bao năm thầy hỏi đi tìm 
Nghe thơ thầy đọc xuân hương có tài 
Văn chương gái đẹp nhà thơ 
Tìm người kén chọn nhân tài đẹp trai 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Địa linh nhân kiệt có tài làm thơ 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai chính diện nhà thơ lưu chuyền 
Đường đời hạnh phúc tương lại 
Mai sau con cháu đầy đàn làm thơ 
Tâm linh là phúc trời cho 
Tâm linh thánh báo để cho thầy đồ 
Đường đời hạnh phúc tương lại 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Ngày mai thầy gặp nhà thơ có tài 
Ở đời có một không hai 
Đố thầy đối được thơ hồ xuân hương 
Ngày mai chim hót trên cành 
Ra thơ thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thơ hay em đố thầy đồ 
Trông thì xấu xí gọi thì không thưa 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy đứng đằng trước thầy luồn đằng sau 
Xuân hương đứng thẳng người lên 
Thầy vẽo một cái xuân hương cười khì 
Vừa đau vừa tức buồn cười 
Thầy đồ thích chí thầy cười sờ luôn 
Xuân hương đỏ mặt tiá tai 
Thầy đồ hỏi lại em còn thích nữa hay thôi 
Em đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 554

 

 

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

Thần tiên theo phù 

Sang năm đúng số thầy đồ 
Thầy đi trêu ghẹo thầy cười ngả ngiêng 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Thầy đi theo gái thầy cười yêu em 
Khôn ngoan thầy biết cả rồi 
Còn đâu mà hỏi còn tìm đâu ra 
Trời cho ăn thật nói thà 
Ăn gian nói dối chẳng ma yêu thầy 
Muốn tu thầy hỏi tiên ông 
Tu nhân tích đức thầy đang đi cầu 
Ở đời có trước có sau 
Có nhân có nghĩa có tiên theo phù 
Trăn năm mới có thần phù 
Có tiên chấp nhận thần phù có công 
Sang năm đúng số thầy cười 
Ăn to nói lớn nhiều em theo thầy 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Trời cho cứ chén tội gì không ăn 
Mai đây trời đẹp trăng trong 
Mùa thu tháng tám thầy cười ăn to 
Sang năm giáp ngọ ất mùi 
Thầy tu chính quả trời phù có tên 
Công danh hai chữ được rồi 
Tâm thành toại nguyện được trời chứng cho 
Mai đây có phúc có phần 
Có nam có nữ nhiều cô theo hầu 
Thầy đồ chức trọng quyền cao 
Thông minh suốt mệnh thầy uy danh 
Tướng tinh nho sĩ thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài thơ hay 
Bao năm tu phúc thành tài 
Công minh chính diện được trời chứng cho 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Duyên trời phúc phận từ đây được rồi 
Mai đây ăn cả cỗ xôi con gà 
Lộc này thánh đế trời ban cho thầy 
Ăn no ngủ kỹ đến già thầy ơi 
Mai đây thầy sướng thầy cười ăn to 
Trăm năm mới thấy nhà thầy có duyên 
Đường đời hạnh phúc cao sang trời phù 
Phúc này là phúc trời ban cho thầy 
Phong lưu phú quý trời phù công lao 
Non xanh nước biếc trân trời đẹp tươi 
Kể ra so sánh ai bằng 
Trăm năm có một thầy đồ không hai  
Thầy đồ 553  

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

Mây vàng thiên đường  

Bầu trời rộng khắp bao la 
Thần tiên núi ngọc trên tòa tháp cao 
Trăm năm mới thấy một nhà 
Khai trương nghe thấy thượng ngàn gọi tên 
Bên tai nghe tiếng tiên cười 
Có phải tiên ông nghe thấy người trần 
Từ khi còn nhỏ âu thơ 
Gian nan vất vả đang chờ gọi tên 
Chuyện này có thật ở trên 
Mang danh dấu ấn ở trên thượng ngàn 
Bao năm bao tháng đợi chờ 
Có duyên phúc đến đợi chờ từ lâu 
Mai đây xẽ nối nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua cầu suối tiên 
Tiền vàng còn để trong kho 
Có tên có tuổi tự do đi vào 
Tiên ông đã đứng vẫy chào 
Họ mai anh Thuận đi vào mà xem 
Trong cung có tiếng người cười 
Nhìn lên dãy núi tiên cô vẫy chào 
Năm nay hoa nở đầu xuân 
Thần tiên núi ngọc đón chào người yêu 
Bao năm đã có tên rồi 
Đứng im một chỗ chờ người đưa đi 
Vào trong dãy núi cửa trời 
Đứng nhìn mà gọi đứng trông mà cười 
Người ơi sao thế đẹp người 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng ưa 
Non cao nước biếc trân trời 
Hoa đào đua nở rồng trầu trong cung 
Tây môn cung cấm người vào 
Nhìn trong cung cấm có người gọi ra 
Văn nhân nho sĩ anh tài 
Họ mai anh Thuận được vào tự nhiên 
Bây giờ trông thấy nối này 
Chim kêu cá lượn mây vàng nhởn nhơ 
Mai đây có sắc trời phù 
Cô tiên loan phượng đưa đường đến cung 
Cung tiên điện ngọc cung vàng 
Phù dung hoa lá cung vàng thần tiên 
Lương lương chính diện bà hoàng 
Trời xanh tám tía mây vàng đẹp tươi 
Chuyện này có một không hai 
Chim kêu ca hát đêm ngày vui xuân 
Lương lương nhờ phúc cửa trời 
Có ông tượng đá đang cười chỏ tay 
Lương duyên là phúc trời cho 
Sang năm giáp ngọ đến giờ ngọ môn 
Đường đi sáng tỏ đẹp vui 
Ai mà tính được đến năm khỉ vàng 
Thần phù cho chúa mà xem 
Con hươu con vượn năm con khỉ vàng 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Đúng là năm cô thiếu nữ tiên cô gọi thầy 
Thầy đồ 552