Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

                                  Gặp duyên  

                    Năm  nay sáng sủa đẹp trời  
                    Ai đi xem hội là người có tâm 
                     Nhìn sao trăng sáng ngày rằm 
              Nhìn con cá chép lượn quanh cửa chùa 
                     Ngâm thơ ngắm cảnh trời mây 
               Trăng trong gió mát bài thơ yêu đời 
                      Người ơi người ở đừng về 
                Thả con trâu nghé bắt con lợn rừng 
      


                      Bao năm ta gọi tên nàng 
                 Sao nàng chẳng nó chẳng rằng 
                Mà nàng cứ lặng mà đi cho đành  
                       Trời mây u tối em buồn 
              Nhìn lên chẳng thấy thấy ai mà cười 
                       Thôi đành theo gió cuốn đi 
                   Đi đâu mà vội biết đâu anh tìm 
                        Hôm nay ra ngõ gặp duyên 
              Gặp ông thầy bói đưa tiền thầy xem 
            Thầy xem gieo quẻ đoán ngay ra người 
               Năm thì mười họa mới ra người này                    Người này tướng số lại hay 
          Hữu duyên đa phúc bậc thầy văn chương 
                     Văn nhân tráng sĩ anh tài 
           Đứng lên lập nghiệp đứng đầu thế gian 
                    Trời sinh trời phú trời phù 
              Cô nào nhìn thấy để em xin chào 
                  Vui chung phận gái má đào 
      Trông người dáng độ ước chừng năm mươi 
                      Xuân xanh ở độ trăng tròn 
            Ai trông cũng thích thầy nhìn vẫn yêu 
                        Nay mai thầy hái ra tiền 
             Dử đàn bươm bướm bay vào dàn hoa 
                      Bây giờ chắc hẳn của thầy 
     Bướm nhìn bướm đậu chung quanh thầy cười 
                        Bây giờ thầy mới rở trò 
          Nhìn trong khe nấm lộn vào bên trong 
                       Hai bên cửa đóng then cài 
            Chim kêu gà gáy thầy hay lộn sòng 
                          Đánh ra rồi lại đánh vào
        Đánh cho chúng phải nhao nhao xin thầy 
                       Đừng làm khổ quá thầy ơi 
                  Xin thầy xơi tái con nào thầy xơi
                                           Thầy đồ 20

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

                                                     Cửa tây môn  

                     Trèo lên dẫy núi mà xem 
          Có ba ông tượng ngẩn ngơ đứng nhìn 
                 Đứng xem dẫy núi nào hơn 
           Nhìn về phía trước tít mù mây xanh 
             Mây trắng mây vàng chung quanh 
                 Bao phủ ngỡ ngàng tiên nga 
               Sương sông lá thắm cành vàng 
          Mọc lên cây núi huy hoàng tiên cung 
              Mặt trời rạng sáng phương đông 
           Chiều in dấu ấn bóng hình cung phi 
                   Hình tròn dáng lệch chân đi 
          Ai trông cứ tưởng người què thọt chân 
                    Dâu tăm gấm vóc phủ chân 
            Dầu sang phú quí quí nhân bà hoàng                   Thanh xuân trai lệch rõ ràng 
             Phong lưu sẵn có thầy đồ trông nom  
                   Bao năm thúng mẹt bầy ra 
            Thả chim bắt bướm lượn ra lượn vào 
                     Bây giờ mới gọi thầy ra 
           Bảo cho con bướm thầy nhìn làm thinh 
               Nghênh ngang thầy bắt được rồi 
                  Còn chi mà gọi mà đào đâu ra 
                  Đọc thơ cần phải ngấm nghĩ 
                  Con tằm đâu có nhả tơ én vàng 
                    Chuyên này phú quí đặt ra 
                Gọi anh ếch cốm nhẩy ra mà vồ 
                     Quay đi thì có miếng mồi 
                  Quay lại thì chẳng có gì mà ăn 
              Mai đây cọc mốc lên lèo rêu xanh 
                    Có đứng giữa đồng mà xem  
                Mong rằng đừng nói suông chăng 
             Người ta không mộ vắng tanh có gì 
                    Nhiều lần mà nói chẳng ghi 
            Ai mà biết được mấy khi buồn cười 
                Đang đong mấy thúng kén vàng                               Bầy ra mà gọi 
                  Thầy đồ đoán thẳng nói ngay 
              Đừng mang cái tiếng ấm ờ hớ hênh 
                   Tiền nào của ấy mấy phân 
           Ai trông cũng thích trắng ngần phau phau 
                  Đương nhiên ai vén màn trời 
              Đẻ ra ếch cốm tuyệt vời quí nhân 
                                      Thầy đồ 19