Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Chuông kêu bà lờ 

Mang chuông đi đấm nước người 
Chuông kêu ba tiếng mọi người khen hay 
Ai trông cũng bảo chuông chùa 
Nhìn lâu mới biết chuông người mồm to 
Chuông kêu đi gọi thầy đồ 
Chuông kêu có đức có tâm thầy cười 
Chuông kêu ăn ở trên đời 
Chuông kêu na mô niệm phật di đà 
 Thầy đồ đi lễ chuông kêu 
Thánh cho ăn lộc ăn xôi ăn gà 
Chuông kêu ai gọi thầy nghe 
Chuông kêu thầy thức thầy nghe thấy rồi 
Chuông kêu chúc tụng thầy đồ 
Chuông kêu thánh báo thầy đồ để khao 
Bây giờ thầy tính trọn ngày 
Vào ngày hai bẩy tháng mười ăn to 
Chuông kêu bính tuất thầy cười 
Thầy đồ ra đón bà ba vui mừng 
Chuông kêu thầy gặp bà ba 
Nhìn bà đẹp gái thầy cười gọi luôn 
Từ khi nghe thấy chuông cười 
Thầy đồ mải miết đi tìm bà tư 
Đêm ngày lẫn lộn thầy quên 
Chuông kêu chuông báo thầy quên mất rồi 
Bà ba nghe thấy chuông cười 
Chuông kêu chế nhạo thầy đồ ham mê 
Từ ngày thầy gặp bà tư 
Thầy hôn thầy hít chuông kêu mê rồi 
Thầy đồ vui sướng chuông cười 
Thầy cho chuông nói chuông cười ba năm 
Mai kia thầy có nhiều tiền 
Chuông kêu thầy đẹp thầy cười có duyên 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy nhìn gái đẹp thầy không muốn về 
Mai kia thầy sướng vô cùng 
Bao nhiêu gái đẹp xin thầy làm công 
Thầy yêu thầy thích chuông kêu mê rồi 
Chuông kêu gái đẹp yêu thầy 
Bà hai nghe thấy chuông kêu bà lờ 
Thầy đồ nghe thấy chuông cười 
Bà thôi không nói chuông cười hỏi ai 
Chuông kêu chuông nói thầy đồ 
Bà hai tức giận thầy không nói gì 
Chuông kêu chuông bảo bà hai 
Xin bà đừng nói cho vui cửa nhà 
Thầy đồ biết ý thương bà 
Thầy thương nói nhỏ thầy yêu hôn bà 
Chung kêu tích tịch tình tang 
Thầy thương nói nhỏ yêu ba bốn bà 
Chung kêu thầy thích thầy cười 
Tối đến đi ngủ thầy cười gọi tư 
Bà ba trông thầy đứng nhìn 
Thầy đồ chui thẳng vào phòng bà tư 
Chuông kêu bé nhất được nhiều 
Bà hai nói nhỏ thôi đành cho vui 
Thầy đồ 310


Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Thầy đồ Thăng long 

Thiên nhiên phúc lộc ở trời 
Trời ban dấu ấn cho người họ mai 
Năm châu sáu ngựa đến mừng 
Đi bắt lợn béo đem về để khao 
Lệnh này tại chốn thiên ban 
Lưu chuyền xuống cấp long thần phải theo 
Chiểu theo luật lệ thiên cung 
Trời ban dấu ấn thiên ban phúc lành 
Năm dần năm mão ăn to 
Càn khôn chí khí trời cho mà làm 
Thần linh theo dõi thầy đồ 
Hàng năm tấu sớ trọn giờ thiên ban 
Đủ lông đủ cánh được rồi 
Bay cao phúc lộc được nhiều trời cho 
Trời mừng thánh báo phật cho 
Phương nam thống sứ một tòa oai phong 
Phương đông hai chữ nối dòng 
Thiện nam tin nữ có công trời phù 
Xây thành đắp lũy tường cao 
Nguy nga xây dựng lên tòa lầu cao 
Thanh danh hai chữ thầy đồ 
Ăn to nói lớn uy quyền phong lưu 
Nhờ ơn chính diên ông già 
Lưu hành bản sứ gốc thành Thăng long 
Đất thờ phụng sự đế vương 
Đất vua đất chúa làm lên cơ đồ 
Phong thần nối tiếp cho đời họ mai 
Văn chương nho sĩ nhân tài 
Nhà nho văn học đường đời hiếu trung 
Trời ban phúc lộc còn dài 
Có nhân có nghĩa có thần phù cho 
Mai kia phúc lộc đầy nhà 
Tâm thành từ thiện tứ qui 
Bao nhiêu của quí trên đời trời cho 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Phù lưu phù tỉu say xưa mặn lồng 
Trời cho ai được bằng thầy 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Mai đây gái đẹp đến nhà 
Xin thầy làm phúc cứu người khổ tâm 
Thầy đồ thương người nhỡ bước cùng đường 
Đem về dậy giỗ lên người 
Có duyên có dáng thầy thương em nhiều 
Bà hai cũng biết cả rồi 
Chiều thầy được ý thầy cười cám ơn 
Bà hai biết phận mình già 
Lờ đi cũng được cho im cửa nhà 
Nói ra chẳng được cái gì 
Gái già mang tiếng thôi đành cho vui 
Thầy đồ cũng biết cả rồi 
Thầy nhìn trở lại vẫn yêu bà già 
Vui chung hạnh phúc trên đời 
Có sương có cốt có nền văn hay
Tứ qui là gốc từ đường có sau 
Thầy đồ 309


Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Dấu ấn thầy ơi 

Hữu duyên thiên ý năng duyên kỳ ngộ 
Nhện này đúng thực trời cho 
Thầy nhìn thầy thấy nhện son dấu vàng 
Điềm trời thần báo không sai 
Nhện đen dấu ấn long thần gọi cho 
Nay mai nhện báo thầy đồ 
Được ăn chín cả chín tầng mây cao 
Số son thầy gặp má đào 
Bông hoa tươi đẹp đón chào long quân 
Biết trong giấc mộng hoa đào 
Thần tiên tố nữ vẫy chào long quân 
Đường này vui thú thầy ơi 
Đi mau cho chóng thiếp đây chờ thầy 
Mâm cao đũa ngọc bát vàng 
Chờ thầy cho chóng thầy sang bên này 
Trên tiên vui thú đủ điều 
Mong thầy chịu khó tìm đường mà sang 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy đi theo gái thầy mơ vào đền 
Cây cao bóng cả tròn xoe 
Tròn như cây đa phúc hậu lộc vàng 
Hoa tươi lắm lộc nhiều cành 
Cây đa phúc lộc từ đây còn dài 
Nghe thơ buồn ngủ thơ nào 
Thơ tiên thiếp gọi thầy đồ vào đây 
Thầy đồ trông thấy thiếp cười 
Thầy nhìn thiếp đẹp thầy không muốn về 
Nghe thơ thầy đố thiếp cười 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười gọi trai 
Thơ hay vui nhất trên đời 
Tiên cho hai chữ hai người yêu nhau 
Nghe thơ buồn ngủ hai người 
Sáng mai thức dậy lại cười bên nhau 
Thơ hay chuyện đẹp mộng tình 
Ra thơ thầy đố thầy cười thầy yêu 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài văn chương 
Thầy đồ chính diện họ mai 
Có tên có tuổi có tài ra thơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Ngâm thơ trêu ghẹo thơ hồ xuân hương 
Xuân hương chẳng nói chẳng rằng 
Biết thầy chơi xỏ xuân hương vẫn cười 
Nói ra sợ chị em cười 
Biết rằng như thế em cười quên đi 
Xuân hương tính kế trả đòn 
Nghĩ mưu trả đũa đánh lừa thầy sang 
Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
Nhìn mãi trả thấy thầy đồ đi đâu 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Đứng lấp só cửa đứng dình xuân hương 
Xuân hương vừa đi vừa nói một mình 
Tưởng rằng thầy đến thầy cười gọi em 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Xuân hương thao thức đón chờ thầy sang 
Thầy quên hai chữ đồng sàng 
Thầy thương em gọi thầy còn mơ ai 
Thầy đồ 308

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Thầy đồ họ mai  

Đêm qua giấc mộng báo tin 
Nước sôi nửa cháy điềm vui đến gần 
Năm cùng tháng tặn tự nhiên 
Ở đâu đưa đến có trời phù cho 
Cây cao bóng cả hoa vàng 
Nhìn lên dẫy núi hướng về phương nam 
Thần linh chúa đất đang cười 
Đi bắt lợn béo đem khao các thần 
Thần linh thổ địa thần tài 
Đủ môn thánh báo đủ tài văn hay 
Chủ nhân chính diện thầy đồ 
Chủ bà quí tộc là người đảm đang 
Cuối năm thánh báo rõ ràng 
 Mừng ông chủ mới mừng bà đại nhân 
Ăn to khúc khích cười thầm 
Được ăn được nói được người ta khen 
Thiên thu hiếm có trên đời 
Được cây đa phúc được người chủ nhân 


Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai đất dậy đến ngày càn khôn 
Tử vi xem bói tên người 
Sinh vào năm chuột càn khôn được giờ 
Long thần quí tộc họ mai 
Thần cho ăn tất thần phù có công 
Mai đây chính vị thầy đồ 
Ơn trời ơn phật được nhờ bà hai 
Đông phương hữu khách vấn tầm 
Tìm bà phúc hậu tìm ông thầy đồ 
Văn chương lưu dấu thiên thu 
Ngàn năm có một thầy đồ giỏi giang 
Phong thần hiếm có trên đời 
Người khôn của khó tìm đâu ra người 
Phong lưu phú quí thầy đồ 
Văn hay phúc hậu có tài làm thơ 
Nhà nho văn học thầy đồ 
Lưu tâm nhã ý lưu chuyền con cháu 
Đường đường chính chính công minh 
Ăn ngay ở thẳng đến ngày trời cho 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Mai sau thi được có quyền uy linh 
Ngang nhiên ai gọi thầy đồ 
Thần linh báo để thầy đồ xem ai 
Việc thầy hai chữ thầy làm 
Thầy trông thầy gọi thầy nhìn bà hai 
Thông minh chí tuệ bà cười 
Gọi ai thì gọi phải mời bà ra 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Khéo ăn khéo nói bùi tai bà cười 
Hôm nay ông hỏi gì tôi 
Thầy đồ nghiêng ngả gãi tai thầy cười 
Hôm nay tôi gọi đến bà 
Tôi cần đến việc mời bà ra xem 
Việc này chính diện của tôi 
Bà xem có được cho tôi vui lòng 
Ngày mai gái đẹp đến nhà 
Xin công xin việc xin bà làm ăn 
Bà hai nghe nói trợn trừng 
Nào thầy thích gái vào đây xem nào 
Thầy đồ tất tả chạy theo 
Nhìn thấy gái đẹp vào ngay trong nhà 
Bà hai đứng ngắm đằng xa 
Nhìn thấy cô gái lắc đầu bà chê 
Bà hai có nói rằng là 
Thôi đành chịu vậy mời cô vào làm 
Quyền hành phó thác thầy đồ 
Bà giao trách nhiệm cho thầy tự do 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Công to việc lớn do thầy đảm đang 
Các cô yêu thích thầy đồ 
Có cô lại bảo em yêu thầy đồ 
Thầy đồ thích chí cười luôn 
Cô nào cũng thích tranh nhau yêu thầy 
Thầy yêu tất cả chúng mày 
Bao nhiêu cũng được cho thầy thỏa thê 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Các em ăn vụng thì phải giữ mồm 
Bà hai nghe thấy chúng mày ra đê 
Bà hai cũng biết cả rồi 
Bà chưa nói đến liệu hồn mà im 
Từ ngày em đến xin làm 
May không có chuyện thầy đồ cũng vui  
Thầy đồ 307
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Chữ tài bên kia  

Từ giờ cho đến về sau 
Thiêu thu phúc thịnh thầy đồ được ăn 
Đêm qua nằm mộng thầy tiên 
Trời cho ăn lộc thánh cho tiêu tiền 
Tiên cười tiên gọi thầy đồ 
Sang năm tân mão mèo vàng thần cho 
Thầy đi đúng hướng thầy tìm 
Thần linh đã báo thầy rồi đến nơi 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Thầy vào đúng chỗ đến rừng cỏ danh 
Thầy nhìn thổ địa long thần 
Đứng đây ta đợi thầy đồ đi sang 
Thần linh đã báo rõ ràng 
Sao thầy chậm thế mang về mà tiêu 
Cho ăn thầy phải giữ mồm 
Đừng khoe ta có nhiều vàng thầy ơi 
Nhà thầy đất được gần mương 
Mới đây thần báo tin vui được rồi 
Biết rằng như thế phải im 
Cái mồm nói ra rộng miêng mồm to 
Thần cho đang phát thần nằm 
Ngồi im một chỗ đợi ngày ăn to 
Kéo màn phủ kín từ từ 
Đi lên thần linh pháo nổ tung hoành 
Hỏi ai trong hội trong làng 
Đều là con cháu trong dòng họ mai 
Được nghe sấm dậy chớp lòe 
Ba năm về trước thành hình sáng to 
Sau này mới báo thầy đồ 
Có tên có tuổi dáng thầy đẹp trai 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Đa mưu nhiều kế thầy cười khôn ngoan 
Trời cho có phúc được nhiều 
Tướng thầy mệnh lớn thầy cười có duyên 
Mai sau cành trưởng đi đầu 
Nam nhân chính diện thầy đồ đi sau 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Gửi thầy mấy chữ hỏi thầy mấy câu 
Tiền đề ai gọi thầy sang 
Tiền nhân thánh báo thầy sang mấy lần 
Trông lên mấy chữ thầy ơi 
Thầy về hỏi vợ mấy ngày tôi đi 
Hôm nay ông hỏi tôi cười 
Thầy đi tôi biết thầy về tôi không 
Mấy lần thầy hẹn cùng ai 
Thầy không nhớ nữa thầy cười với ai 
Thần linh chúa đất lực cười 
Chồng đi trời báo chồng về vợ nghi 
Thôi đi là được ăn dầy 
Quả chuông thánh báo càng ngày kêu to 
Chuông kêu phúc lộc còn dài 
Quả chuông thánh báo điềm trời gọi cho 
Chuông này phật báo duyên do 
Chuông kêu chính thực thầy đồ có tâm 
Mười năm thầy cũng một lòng 
Thượng thiên kính trời thờ phật năng cầu 
Tâm linh phúc bảo họ mai 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Ăn mày phúc phận duyên trời 
Thiện nam chính nữ chính tên thầy đồ 
Ba năm thần báo về đây 
Luôn luôn ăn học tiên cho ăn nhiều 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc chim thánh báo lộc người đại nhân 
Đều đều ăn cả con gà 
Qúi nhân thần giúp tiên cho mà cười 
Ăn xong quên cả nhân tài 
Thần phù đất vách cho mày sống lâu 
Mai kia ăn đậm còn nhiều 
Bao nhiêu gái đẹp đang chờ thầy sang 
Thầy đi gái hẹn thầy vào cung mây 
Làm mưa làm gió mấy ngày 
Thầy chơi thỏa thích thì thôi 
Thầy cười cho trán thầy cười yêu em 
Thầy đồ 306 

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Xuân hương 

Hôm nay thơ đón chào em 
Thơ vui thầy gọi thơ chào đón em 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ em đố thầy đồ 
Xuân hương em gọi lững lờ ở đâu 
Bên trong là nốt phèn chua 
Ăn thì không được thầy sờ cứng lên 
Bây giờ thầy nghĩ thế nào 
Thầy đâm nó thủng nó trào nước ra 
Thầy đồ hỏi lạ xuân hương 
Thầy đâm nó thủng nó cười rạng ra 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thôi đành chịu chết em thua thầy đồ 
Thầy đồ có tóc có tai 
Lực thầy còn khỏe có tài thầy đâm 
Hôm nay em thử tài thầy 
Để cho em biết tài thầy thua em 
Thầy đồ tức giận cười thầm 
Thưa bà còn đố hay là bà thôi 
Khôn ngoan có tiếng thầy đồ 
Ăn chơi số một trên đời số hai 
Xuân hương nghe nói mỉm cười 
Tài ba có một em thua thầy rồi 
Đường đời còn phúc có duyên 
Em xin chấp nhận theo không lấy thầy 
 Thầy đồ vui sướng cười ngay 
Trông bà đẹp gái chịu thua thầy đồ 
Xuân hương nói kháy trêu thầy 
Đẹp thì có đẹp yêu thầy đẹp trai 
Hai bên văn võ có tài 
Đấu thơ đấu khẩu vật nhau thử tài 
Chim khôn đậu nóc nhà quan 
Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân 
Trời cao gió mát động phòng 
Chim khôn ai gọi tìm vào phòng trong 
Phòng này ong bướm rờn nhau 
Phòng lan quế huệ chúc mai động phòng 
Mai sau cúc nở hoa vàng 
Thơ tình ong bướm trêu hoa ghẹo người 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Xuân hương gái đẹp có tài trêu nhau 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Xuân hương đẹp gái thầy đồ đẹp trai 
Nồi nào vung ấy lắp vừa như in 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Thơ vui nhớ lại thầy cười gọi xuân 
Thơ hay xuân gọi thầy đồ 
Đẹp trai gái sắc có duyên hai người 
Thầy đồ 305

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Anh tài 

Thầy đồ học võ văn hay 
Người khôn nói giỏi ra thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học từ đường hiếu trung 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Toàn văn ra võ toàn tài giỏi giang 
Tiếng đồn bay khắp bốn phương 
Nhà văn nho nhã thầy đồ đẹp trai 
Lương duyên phúc tận chân trời 
Khôn ngoan trời định mệnh trời càn khôn 
Thần cho học giỏi biết hơn 
Chí thầy sáng xuất thông minh có tài 
Đường đời thuận hiếu trung ngay 
Có tâm ăn ở từ đường họ Mai 
Công lao thánh dậy đức hiền 
Công thành danh toại đức hiền từ bi 
Nam nhân tuấn tú anh tài 
Mặt to tai lớn tiếng cười mồm to 
Ăn ngay ở thẳng phúc trời 
Lương duyên trời hẹn đúng duyên thầy đồ 
Thầy đồ lắm kế đa mưu 
Được ăn lộc thánh lộc tiên thần cười 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Bao nhiêu tiền của bao nhiêu là vàng 
Đem chi phụng sự tại gia 
Thần linh chúa đất mừng cho thầy đồ 
Mừng người mừng cửa nhà cao 
Mừng bà hai Yến đón chào đại gia 
Tòa nhà cao nhất năm tầng 
Khang trang thịch vượng lộc đầy trong kho 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ 
Tiền nhiều gái đẹp mời thầy đi chơi 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thử lòng cô gái mời thầy đi đâu 
Có em vừa nói vừa cười 
Nếu thầy có thích mời vào cung mây 
Làm mưa làm gió mấy ngày 
Ăn ngon mặc đẹp chơi cho sướng đời 
Thầy đồ nghe nói mỉm cười 
Ngày mai đi thật đi vào cung mây 
Thầy vào thích thú cười vui 
Của ngon vật lạ hiến dâng cho thầy 
Thầy đồ chơi chán chơi chê 
Làm đủ các kiểu sướng mê mấy ngày 
Thầy về vợ hỏi mấy ngày ở đâu 
Mấy ngày tôi ở cung mây 
Cơn mưa gió bụi không về được đâu 
Thành ra đã lỡ mất rồi 
Bây giờ bà hỏi tôi cười nói ngay 
Đi chơi mấy dặm đường dài 
Đúng ra mà nói thương bà mấy hôm 
Bà hai nói thế cũng cười 
Thôi đành chịu vậy cười xòa cho xong 
Thầy đồ ưng ý cười thầm 
Cơn điên bà tức bà cương thầy lùi 
Biết điều êm dịu thầy lui 
Thế là êm ả cho vui cửa nhà 
Thầy đồ 304

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Đi lễ 

Hôm nay đi lễ đẹp ngày 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ vua ra 
Khen thay khéo tính trọn ngày 
Long ly qui phượng trầu vào đế vương 
Đền thờ linh mẫu đức bà 
Tây môn chính cửa đức bà ngự ngai 
Hôm nay đông đủ các ngài 
Các quan văn võ trấn đoài cửa tây 
Trông lên phong thủy hữu tình 
Đúng ngày kỷ dậu bắt gà về nuôi 
Sơn son thiếp đỏ hoa vàng 
Trời cho ăn lộc đại tài lộc to 
Văn nhân hai chữ thầy đồ 
Lưu ân dấu ấn thầy đồ có tên 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Mai sau tươi sáng chính duyên thầy đồ 
Trời cho ai được thì hay 
Ăn to nói lớn thầy đồ có tâm 
Duyên trời phúc phận lên thơ 
Trời quang mây sáng ánh hồng đẹp tươi 
Hôm nay thầy báo thầy đồ 
Thầy đi ai gọi thầy cười bà hai 
Người ta nghe nói tưởng rằng 
Thầy đi mới gái hóa thành bà hai 
Ngày mai đi lễ đi cầu 
Thầy đồ phúc hậu đi cùng bà hai 
Dương gian ai khéo bằng thầy 
Ông bà đi lễ đi cầu trời ban 
Phong lưu phú quí trời phù 
Ăn ngon mặc đẹp ai bằng thầy ơi 
Người ta có số có duyên 
Thầy đồ đa phúc nhiều tiền gái theo 
Mai kia gái đẹp đến nhà 
Thầy yêu em quí thầy cười gọi em 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Thần cho thần gọi thầy đồ đẹp trai 
Thầy yêu em quí thương thầy  
Để cho thần gọi mấy lần em ơi 
Nhìn xa mây khói mịt mùng 
Em nhìn trở lại yêu thầy đa mang 
Thương tình em nội sang đường 
Mưa rơi mấy hột ướt đầu thầy ơi 
Qua sông ai bắc nhịp cầu 
Qua đường em gọi mấy lần thầy ơi 
Nghe thầy em vẫn mỉm cười 
Trời thương thánh gọi em đi theo thầy 
Yêu thầy đã gọi em ơi 
Đời em đã quyết lấy thầy cho xong 
Lương duyên là phúc nhờ thầy 
Mai kia em được thằng cu em cười 
Thần linh chúa đất cũng vui 
Mừng thầy phúc phận thầy cười gọi con 
Nói xa nói nhỏ nói gần 
Nói thầy ăn được mấy lần thầy ơi 
Hôm nay thầy nhớ thầy cười 
Mai kia ăn đậm thầy cười gọi em 
Đi đâu thầy hát thầy cười 
Mừng thầy ăn cả cỗ xôi con gà 
Thần cho đi lễ được ăn 
Bao nhiêu cũng được không thừa một xu 
Thầy đồ 303

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Thầy cười mồm to 

Qua đông thầy gọi em về 
Mùa thu tháng tám trăng tròn thầy ơi 
Thầy đi lễ hội thầy về 
Thánh ban tài lộc đem về cho em 
Thầy vui em sướng thầy cười 
Duyên tình em nợ thầy đồ gọi em 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười gọi ai 
Đêm nằm không ngủ chờ em 
Nào ai có biết tình em yêu thầy 
Bâng khuân khúc dạ bồn chồn 
Tương tư em nhớ yêu thầy từ lâu 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai 
Thầy cười duyên giáng nụ cười em yêu 
Trời mây non nước hữu tình 
Non xanh trẻ đẹp đời em theo thầy 
Từ ngày thầy biết đến em 
Làm sao quên được thầy cười mồm to 
Duyên do tự bởi ông trời 
Từ đâu đưa đến gặp thầy yêu em 
Thần linh chúa đất lực cười 
Gái đâu thầy gọi theo không thầy về 
Gái này là gái ăn chơi 
Thần linh chúa đất chê em theo thầy 
Đời em có phúc ăn chơi 
Thầy đồ vớ được nuôi em xuất đời 
Thần chê em vớ được thầy 
Nuôi gà mắn đẻ thầy đồ mừng vui 
Mai đây em đẻ ra người 
Máu dơi của quỉ ra thằng cu con 
Thầy đồ sung sướng vô cùng 
Máu rơi ra ngọc nối dòng họ mai 
Từ bi phúc phận đẹp trai 
Sau này nó lớn lên rồi hỏi ai 
Là bố là thầy nuôi con 
Chuyên này phải hỏi ma chơi 
Mồm ăn khéo nói mồm cười gọi em 
Mai sau nó chạy lon ton 
Mẹ ơi con bú mẹ cười thương con 
Ngày qua tháng lại trôi đi 
Thầy thấy con bú thầy cười hôn con 
Đời người em được thầy yêu 
Thương con quí vợ ai yêu bằng thầy 
Thần linh chúa đất gật đầu 
Lại khen cô gái theo không thầy về 
Ở đời cứ thế là xong 
Đúng duyên đúng số thầy đồ 
Bắt cua đánh rậm được thằng cua con 
Ma chơi sướng nhé lại cười 
Thầy đồ đánh rậm được ngay cục vàng 
Con rơi của quí hơn vàng 
Thầy đồ cầu mãi mới ra thầy cười 
Thầy đồ 302Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Ở kho cóc vàng  

Dung dinh ai bắc nhịp cầu 
Qua sông em hẹn đến ngày em sang 
Ngày vui sắp đến đây rồi 
Cầu ô thầy bắc nối liền em sang 
Chuyện này em phải nhờ thầy 
Cầu ô thầy bắc thầy cười gọi em 
Đúng ngày đúng hẹn em sang 
Trông thầy em thích thầy cười đẹp trai 
Tông môn là tướng thầy đồ 
Mệnh thầy to đẹp tướng thầy uy linh 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Đời em có số gặp thầy cho em 
Thầy thương em quí yêu thầy 
Bao nhiêu cũng được thầy cười cho em 
Nghe đâu thầy có nhiều vàng 
Thầy tiêu trả hết thầy cười em xin 
Đời em sung sướng gặp thầy 
Em cho thầy thích thầy cười cả đêm 
Bướm này giá trị hơn vàng 
Thầy nhìn chưa rõ thầy sờ cả đêm 
Bướm em trẻ đẹp thầy nhìn 
Thầy hôn thầy sướng thầy cười rạng ra 
Đời em trông cậy nhờ thầy 
Đói no không biết có thầy phải chi 
Chơi cho thỏa mái ai bì 
Thiếu thì cứ gọi thì thầy phải cho 
Đời em phúc phận duyên do 
Đời em đúng số nhờ kho cóc vàng 
Ăn chơi cho hết lại đầy 
Thầy đồ tơi tả vào kho lấy vàng 
Đem ra để túi cô nàng 
Thầy nhìn bướm đẹp thầy càng ham mê 
Đời em có bướm em cười 
Được nhờ bướm đẹp hơn người giàu sang 
Trời sinh trời phú cho em 
Đời em sung sướng hơn người giàu sang 
Thầy đồ vất vả ai bằng 
Đời em phúc đức thầy đồ trông nom 
Thầy trông thầy sướng thầy cười 
Bao nhiêu lộc quí trên đời em dâng 
Tiền nhiều gái đẹp thầy ơi 
Của ngon vật lạ tội gì thầy quên 
Ở đời có sướng có vui 
Có vinh có nhục biết mùi thơm tho 
Bây giờ thầy thích thầy vào 
Thầy chơi cho trán thầy vào mà xem 
Của này còn phải dán tem 
Của có giá trị hơn vàng thầy ơi 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Của ăn không được đứng nhìn thầy xem 
Thầy đồ 301

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Ngủ chung một giường 

Đêm đông gió bấc lạnh lùng 
Thương ai thầy gọi ngủ chung một giường 
Gái già thức dậy nhìn xem 
Đúng là gái trẻ ôm nhau thầy cười 
Gái già tức giận cơn điên 
Tam bành tục tặc nổi lên bà nhìn 
Bà nhìn gái trẻ sợ run 
Thầy đồ biết ý rút lui thầy cười 
Thầy đồ giả cách nghĩ mưu 
Thầy nói thong thả thầy chiều thương em 
Gái già nghe nói bùi tai 
Bà thương tôi nhớ bà cười tôi vui 
Gái già nghe nói vào tai 
Thầy nói như thế tôi đâu điên khùng 
Thầy đồ ngọt nhạt thương bà 
Thầy nói khéo thế bà vui bà cười 
Thầy đồ tán tỉnh bà nghe 
Bà vui bà thích bà cười gọi em 
Ra đây chị bảo em này 
Dù chị có nóng em thì bỏ qua 
Không vui đóng cửa trong nhà 
Bảo nhau chị quí đấy là chị em 
Đường đời phúc phận có duyên 
Để thầy phân sử ấm êm cửa nhà 
Người ngoài nghe thấy lại khen 
Chị em đoàn kết thương nhau lại cười 
Thơ vui thơ đố thầy đồ 
Thầy khôn giải quyết hai bà lườm nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Im hơi lặng tiếng trông nhau mà cười 
khéo ăn khéo ở trên đời 
Chồng chung vợ chạ lại cười bên nhau 
Ở đời khéo ở thì hơn 
Tối đến đi ngủ lại đùa hôn nhau 
Người ta nghe thấy cười đùa 
Có người lại bảo rằng là thương nhau 
Yêu nhau cái đít cái mông 
Chồng chung vợ chạ cười đùa thương nhau 
Thần cho thần gửi thầy đồ 
Tối đến đi ngủ nằm chung một giường 
Thầy đồ 300 

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Của quí trên đời 

Đêm qua thức giấc canh dài 
Thầy thương cho chót thầy cười cho đau 
Tưởng nhầm thầy nghĩ lại thôi 
Đời em vớ vẩn cho đời đắng cay 
Xuân tàn gió bụi mây mưa 
Đời em không biết đắng cay là gì 
Mưa bay gió bụi trên đầu 
Đời em đâu biết những ngày tuổi xuân 
Em ra người vẫy người chào 
Người bưng người đỡ người cười gọi em 
Đời em non trẻ dại người 
Thơ ngây tuổi trẻ trăng tròn chờ ai 
Lương duyên cửa đóng then cài 
Tuổi đời xuân hẹn gặp thầy sở khanh 
Đời em số phận chẳng may 
Long đong vất vả đêm ngày em quên 
Em thôi chẳng tiếc chẳng giàu 
Đời em đau khổ rẽ đường sang ngang 
Đời em phúc phận còn dài 
Ăn mày quả kiếp lộn vào lộn ra 
Lương duyên hết phận thằng giàu 
Gặp may ăn cỗ đi tầu đi xe 
Đêm qua thần báo em cười 
Số son em gặp thầy đồ thương em 
Em nhìn tinh tướng thầy vui 
Thầy yêu nói nhỏ thầy cười có duyên 
Nhìn thầy phúc hậu có tâm 
Thầy thương em thật gật đầu em yêu 
Mai kia em có phận nhờ 
Thầy thương em thật xin thầy thằng cu 
Mai sau cu lớn lên rồi  
Đời em có phận em nhờ thằng cu 
Khỏi phiền liên lụy đến ai 
Đời em sung sướng tương lai của thầy 
Thầy cho em được cục vàng 
Thương em thầy giúp thằng cu con thầy 
Máu rơi là giọt máu thầy 
Sau này tráng kiện đẹp trai như thầy 
Đường đời phúc phận có duyên 
Người ta cũng biết con trai của thầy 
Nòi nào giống ấy không sai 
Mai sau nó lớn lên rồi đẹp trai 
Lắm vợ có tài văn hay 
Đường đường chính chính công minh 
Thông minh sáng xuất là người họ mai 
Nói ra như tiếng thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài thơ hay 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Con thầy giống hệt nụ cười có duyên 
Hôm nay thần tả con hiền 
Con rơi ngọc quí con hiền làm lên 
Thơ vui của quí trên đời 
Mai sau thực sự thấy đời dài lâu 
Bây giờ thần báo thầy đồ 
Cho hay biết trước sau ngày mừng vui 
Hiện giờ cơm no bò cười thầy cười 
Đẹp trai đúng ý thầy nhìn mai sau 
Thầy đồ 299
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Đường vào thiên đường  

Trời mây non nước hữu tình 
Nhìn trong ánh sáng mây hồng đẹp tươi 
Non xanh nước biếc mây trời xanh lơ 
Trời cao thăm thẳm mấy tầng 
Mưa bay gió thổi mấy tầng mây trôi 
Nhìn xa trông rộng khắp trời 
Đường về dẫy núi cung tiên đón chào 
Thần tiên mây bạc xe loan 
Gọi là tên chủ thầy đồ tiếng tăm 
Cung môn diễm phúc thầy đồ 
Họ mai chính diện từ đường trời cho 
Mai kia phúc đến tặn nhà 
Chim kêu ca hát đến ngày mừng vui 
Đường đường chính chính công minh 
Ăn to nói lớn hơn người giàu sang 
Từ bi phúc phận rõ ràng 
Ăn ngay ở thằng là người trần gian 
Đường đời còn phải gian nan 
Mai sau thi phúc thi tài ai hơn 
Mệnh thầy to lắm thầy ơi 
Thần cho thần báo thầy đồ cười vui 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Thần cho ăn cả cỗ xôi con gà 
Thầy ăn chả hết làm quả gọi ma 
Nửa đêm ma đến lập lòe 
Gọi thầy đi ngủ gọi thầy đi chơi 
Thầy đồ thức giấc buồn cười 
Chêu ma đi ngủ gọi ma cười đùa 
Thầy đồ mệnh lớn ma ơi 
Nếu ma không sợ thầy đồ to gan 
Hôm nay ma gọi thầy đồ 
Gọi đi ăn cỗ đưa thầy đi ăn 
Thầy đồ lại đứng còn lâu 
Để xem ma gọi đến đâu thầy chờ 
Đúng vào chỗ khói mây đen 
Nhìn ra mây bạc sáng trưng góc trời 
Hôm nay thần báo đưa đường 
Chim ưng tiên dậy đến nhà họ mai 
Vào ra sai ngõ lạc đường 
Người kêu người sợ thầy đồ nhìn sang 
Chim ưng quấn quýt đậu nhìn 
Thầy đồ trông thấy khấn chào gọi chim 
Thầy đồ vào đón chim bay 
Làm chim no sợ chim bay về trời 
Thần tiên ứng khẩu làm thơ 
Báo cho thầy biết thầy mừng gặp chim 
Duyên trời đã ngả về tây 
Gặp cô cắt cỏ bên đầy bên vơi 
Cô còn cắt nữa hay thôi 
Để thầy cắt với làm đôi vợ chồng 
Có duyên phận đẹp má hồng 
Thầy đồ vớ được con ma thầy cười 
Ma người ma đất ma chơi 
Con ma qủi sứ con ma yêu thầy 
Bây giờ thầy bắt được rồi 
Nó tưởng thầy chạy theo thầy đằng sau  
Khôn ngoan ma thích thầy đồ 
Đúng duyên đúng số thầy mê bướm vàng 
Bấy giờ thầy sướng thầy vui 
Thầy ham ma đẹp ma cười rạng ra 
Thơ này thần báo chơi vui 
Để cho thầy biết thầy cười với ma 
Lũ yêu là lũ gian tà 
Lộn chồng mấy kiếp gặp thầy mệnh to 
To gan đúng số thầy cười 
Thầy ở với quỉ thầy cười với ma 
Đầu xanh tuổi trẻ thầy nhìn 
Thầy trông thấy bướm thầy sờ ba ba 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thơ vui cắt cỏ lên thơ vợ chồng 
Rồi đây thành vợ thành chồng 
Có con có cái ma cười thầy ơi 
Lương duyên phúc ở trên đời 
Tự nhiên mà gặp thầy đồ thương em 
Chuyện này hiếm có trên đời 
Ai mà có tiếng mấy lời văn hay 
Đường đi mưu tả thầy đồ 
Thầy bắt đom đóm lập lòe ma chơi 
Mai kia trả biết thế nào 
Trâu lành hóa đất trâu vàng linh thiêng 
Ma chơi sáng cả vùng trời 
Tiếng tăm ai gọi thầy đồ vui tươi 
Thầy ăn cho đậm thầy cười chỗ to 
  Thầy đồ 298

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Thơ tiên 

Thơ hay có tiếng thầy đồ 
Trông thầy tráng kiện nhìn thầy đẹp trai 
Trông hai đuôi mắt lông mày 
Trông thầy có giáng mệnh thầy to gan 
Trời sinh trời phú cho thầy 
Có tâm đi lễ có cầu linh thiêng 
Vi vu vào chốn tiên bồng 
Có thơ tiên dậy có lời văn hay 
Tiên cho tiên gọi thầy cười 
Nhiều thơ văn học nhiều thơ dậy đời 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà thầy tốt phúc lắm thầy nhiều ma 
Đa thê lắm vợ đàn bà 
Nữ yêu ngọc phản thần cho ngọc hành 
Thơ hay tiên đố thầy đồ 
Giảng đi mà học tiên cho mà làm 
Đúng người đúng số thì hay 
Mai kia ai gọi thầy đồ đừng ơi 
Ma chơi nó bắt vía thầy 
Thầy mà không tránh nó xô vào nhà 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Mai sau đi chợ thầy chờ đợi ma 
Ăn mày cửa phật thánh cho 
Không ngờ tiên dậy thánh cho mà mừng 
Từ nay cho đến về sau 
Lộc trời lộc phật lộc tiên ăn dầy 
Thánh cho ăn cả xôi gà 
Sau này lộc thánh sau này nhiều hơn 
Cho ăn thầy phải giữ mồm 
Nặc nô ma quái quỷ hờn đến chơi 
Thầy đồ suy nghĩ còn nhiều 
Nắm mưu đa kế thầy cười gọi ma 
Ma chơi một lũ lập lòe 
Ma nghe thấy tiếng thầy đồ gọi ma 
Mệnh thầy là mệnh to gan 
Ma lớn ma bé thầy liền bắt ngay 
Mệnh thầy phúc lộc ăn dầy 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho 
Số son phận đẹp duyên trời 
Thành tâm thánh dậy tiên cười gọi cho 
Sang năm tâm mão mèo vàng 
Ăn no ngủ kỹ thầy đùa với ma 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Ăn ngon mặc đẹp để người ta khen 
Ăn to nói lớn là thầy 
Thầy bao nhiêu vợ thầy đùa với ma 
Mệnh thầy tinh tướng làm quan 
Ma lớn ma nhỏ đến van xin thầy 
Thầy đồ rộng lượng tha ngay 
Ma kêu phúc lộc đầy nhà họ mai 
Tương sinh tương khắc ma cười 
Rủ nhau bái tạ thầy đồ có tâm 
Thơ hay chính diện thầy đồ 
Công thành danh toại đến ngày ăn to 
Ơn thầy phúc lộc đầy nhà 
Thầy thương cứu giúp cả người lần ma 
Ơn sâu nghĩa lặng tình người giúp cho 
Thầy đồ 297

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Người tình của tôi 

Thương tình mẹ nhớ đến con 
U thương u nhớ đến con xa nhà 
Hôm nay u nhắn con về 
Con về với mẹ ở nhà với u 
Nay mai con sẽ lấy chồng 
Để u vui thích u mừng cho con 
U ơi thông cảm cho con 
Đời con nặng nợ duyên tình chưa phai 
Xa quê lỡ bước lạc loài 
Thân làm trâu ngựa cho đời đổi thay 
Đời con thay trắng đổi đen 
Mai sau con sướng hơn người trời cho 
Vì u không biết thế nào 
U tưởng con nhỡ lấy chồng u no 
Thực tình con đã lấy chồng 
Lấy ông phúc hậu thầy đồ có tâm 
Duyên do tự bởi ông trời 
Tâm thành phúc bảo lộc trời gặp may 
Con về xin lỗi thầy u 
U thương con quí chị em trong nhà 
Đời con vất vả gian nan 
Đời con đâu có phụ lòng thầy u 
Từ nay cho đến về sau 
Duyên tình trả hết nợ đời bạc đen 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tự nhiên con gặp phúc duyên thầy đồ 
Xuân này tái giá mới hay 
Lương duyên phúc phận đến ngày mừng vui 
Đời người ai chẳng muốn hay 
Tiền duyên kiếp trước chính người họ mai 
Thầy đồ làm phúc cứu người 
Nhà nho văn học đường đời có tâm 
Từ bi là phúc thầy đồ 
Cứu nhân độ thế phúc dầy mâm cao 
Trời xanh có mắt nhìn thầy 
Tướng tinh mệnh lớn giúp người lấy công 
Mai sau ai trả công này 
Tự nhiên của đến tặn tay thầy cười 
Của trời của phật của tiên 
Thầy hay đi lễ đi cầu trời cho 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Thầy được phúc hậu thầy cười ba năm 
Duyên trời gió thổi mây mưa 
Ao sâu cá lặn thầy sờ ăn to 
Thần linh báo để thầy cười 
Bắt con lợn béo gọi con gà rừng 
Gà rừng trông thấy thầy ôm 
Thầy thương nó nói thầy yêu gà rừng 
Gà rừng mở mắt coi thầy 
Thầy yêu thầy quí gà rừng có đuôi 
Mai kia gà gáy o o 
Thầy ơi thầy dậy cho bò ăn rơm 
Thầy đồ chẳng nói chẳng rằng 
Con gà quỉ sứ ma danh hơn người 
Khôn ngoan nói thật cho thầy 
Thầy yêu nói thật thầy cười gọi em 
Thầy đồ 296