Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

                        Ông sao thầy đồ 

             Trên trời có một ông sao sáng nhất 
         Tướng tinh êm dịu hiền hòa thông minh 
                Một ông ba vợ chị nào cũng hay 
                  Hôm nay xem tướng thầy đồ 
             Hỏi thầy mấy vợ thầy còn ngồi đây 
                Thầy trông thấy tướng ông này 
           Thầy cười tủm tỉm ông này hâm hâm 
                Nói ra mới biết thầy đồ đa thê 
                  Nhiều vợ đa tình nhiều con 
                   Chuyện này ví ví von von 
              Vớ thằng quỉ sứ nó phang vỡ đầu 
                      Ông ơi tôi biết ông rồi 
               Ông đừng hỏi nữa để ma nó cười 
                     Thầy đồ mới nói rằng là 
               Thầy đây lắm vợ ông còn hỏi chi 
                    Người ta mới bảo thầy đồ 
              Đẹp trai hay gái phải lòng văn hay 
                     Chữ đẹp gái nào chả mê 
                Ở đời hơn nhau hai chữ đẹp trai 
                      Còn như sấu xí như ông 
                Đi thì ưỡn ẹo chẳng ma nào nhìn 
                      Ô hay ông tướng thầy đồ 
                   Ông chê tôi sấu tôi còn ba cô 
           Vợ tôi cô nào cũng đẹp như là sao băng 
  Hôm nay thầy nói lăng nhăng thầy chưa biết mặt 
                        Mai đây xin hỏi thầy đồ 
                Thầy xem vợ tôi đẹp như thế nào 
            Thầy mà trông thấy thì thầy cũng mê 
                 Một vợ thứ nhất con gái sao khuê 
       Con nhà tinh tướng chuyên nghề trồng hoa 
                Dung nhan sắc nước nghiêng thành 
                 Cổ cao ba ngấn má hồng môi son 
                    Tuổi xuân chừng độ đôi mươi 
                   Cô thứ hai là con gái sao hôm 
        Tướng tinh chuyên nghề dệt vải thêu hoa 
          Dung nhan yểu điệu tươi cười như hoa 
                 Tuổi xuân chừng độ mười tám 
                  Cô thứ ba là con gái sao mai 
                           Tướng tinh nhà trời 
        Chuyên nghề hương khói đi hầu các quan 
                    Dung nhan hiếm có trên đời 
           Nhác nhìn đẹp tựa sao băng bà hoàng 
         Tuổi xuân chừng độ trăng tròn mười sáu 
Mày ngài mắt phượng thầy đồ nhìn thấy muốn xem 
                       Nói ra mới biết rằng là 
                 Ba cô con gái là tiên trên trời 
             Dung nhan chức phận từng người 
         Cô nào cũng đẹp miệng cười như hoa 
            Hôm nay sao sáng lại bảo thầy đồ 
                 Nếu thầy thích đẹp đem thi 
        Một là đem thi vợ đẹp thi tài văn chương 
                 Hai là thi văn thi võ toàn tài 
                 Thi chức thi quyền quốc uy 
               Ba là đem thi những thứ cái gì 
             Vỏ chai vỏ hến tức thì thầy xem 
                 Chung qui thầy biết thua rồi 
          Làm sao đọ được ba nàng tiên cung 
                   Thôi đành cắp đít quay về 
             Nhìn ba quỉ cái gái nào cũng vui 
                     Thả ra mới biết béo gầy 
      Tưởng rằng thắng chắc không ngờ lại thua 
                                       Thầy đồ 38
                                      Hết tập 1

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

                          Đẩy đổ dựng lên 

                   Có tin trời báo thánh mừng 
          Kim ngân báu ngọc đang chờ bên kia 
                   Bên đông xin chữ tiền vàng 
            Đồng cân sáu nén sáu dê tháp vàng 
                     Sông đầy là núi bên kia 
             Có người đẩy đổ có thần dựng lên 
                   Biết bao của báu trong nhà 
              Đi tìm ông chủ đi tìm người thân 
             Mân mê thiên hạ đến đầy mà xem 
                    Của quí nhìn xem của trời 
                  Bên tây trời báo thẳng ngay 
           Chờ ngày đi lễ được giờ rồng phun 
                   Giờ này thánh bảo vua ra 
      Chim ca phượng múa hổ mừng thánh nhân 
             Phương nam quan trạng đón chào 
             Đồ lư công chúa vừa nhìn lại vui 
               Thương tình nhớ đến các con 
          Không ngờ được gặp ngày nay con về 
                   Mẹ mừng mẹ tủi một mình 
             Trông lên chẳng có có ai mẹ nhờ 
                   Một mình thui thủi qua đi 
           Đêm thì thao thức xuất đêm mẹ buồn 
              Trời thương thánh bảo dủi may 
          Được nhờ thầy đồ công dầy cưu mang 
                Ngày ngày thầy nhớ giúp cho 
            Nào tiền nào gạo bao nhiêu là tiền 
                     Ơn này mẹ nhớ đến già 
         Ghi công khắc cốt không đời nào quên 
                 Năm nay trời báo tin mừng 
        Trời thương thánh độ cuộc đời đổi thay 
                   Tiên sinh phúc tổ ăn mày 
         Của trời của phật được ngày vinh hoa 
                Nay mai thánh báo trong nhà 
        Đi cầu cửa trời cửa phật mới là người tu 
                Danh nam là phận người tài 
              Văn ôn võ luyện tài ba anh hùng 
                   Tứ phương ngũ đế là thần 
               Long ly hổ báo là phần trời cho 
                   Từ giờ cho đến cuối năm 
         Thầy đồ lên cơn sốt rét thầy rên hừ hừ 
              Nhờ cơn sốt rét thầy cười hư hư 
                                      Thầy đồ 37


Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

                                 Vào mùa 

                   Mùa xuân hoa nở trên cành 
              Hoa tươi hoa đẹp hoa cười với ai 
               Người xem thắng cảnh hoa hồng 
           Nhìn hoa rất đẹp nhìn người rất xinh 
                    Khen ai trăm bón hoa này 
            Để hoa tươi đẹp để người xem hoa 
                    Thân em là gái trồng hoa 
           Em chăm em bón cho hoa tươi cười 
                  Mai đây mở hội thanh xuân 
         Đầu năm xuân mới hoa cười đón xuân 
                   Yêu đời tuổi trẻ đón xuân 
           Như đôi nam nữ đang cười bên nhau 
               Nụ cười hóm hỉnh thương nhau 
          Tình duyên sây đắp tình đời yêu nhau 
                   Khen ai khéo bắc qua cầu 
           Qua sông qua nhịp qua cầu đường đi 
                   Chuyện này xin hỏi ông tơ 
          Hỏi thăm bà nguyệt xe duyên lại thành 
               Trăm năm hạnh phúc duyên tình 
            Đẹp người đẹp nết ai nhìn cũng yêu 
                    Mai đây anh có tiền nhiều 
               Để cho anh gọi em vào mà xem 
                    Em vào em đứng em nhìn 
            Em trông thấy dáng anh cười em yêu 
                Trông người tráng kiện đẹp trai 
               Có duyên có phúc có tài văn hay 
                   Văn nhân nho sĩ người hiền 
            Tướng tinh con chuột thì trời phú cho 
                       Thơ hay ai đọc thơ này 
                 Lắm mưu đa kế đa tài người ơi 
                      Đường đời dài lắm em ơi 
            Hữu duyên đa phúc hữu người có công 
                      Nay mai đến cửa nhà trời 
             Tâm thành dâng lễ hương hoa tiền tài 
                      Phù lưu thánh bảo đến giờ 
              Hẹn ngày chọn trước là nơi đất rồng 
                Nâng lưu phú quí là trời gọi cho 
                      Phen này đắp đặp be bờ 
         Được bao nhiêu của được bao nhiêu người 
                     Nhe răng thánh đãi khù khờ 
                 Ăn no vác nặng anh mời các em 
                     Lắm mưu lắm kế thầy đồ 
           Em nào nhìn thấy thầy qùa được ngay 
                                     Thầy đồ 36

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

                         Thầy đồ tuổi chuột 

                    Năm nay trời báo tin mừng 
       Thành thân tuổi chuột gặp duyên nhà trời 
                    Năm nay thánh báo đến rồi 
          Tự nhiên thần gọi tự nhiên thần cười 
                    Từ giờ cho đến tháng mười 
      Tặng thêm tuổi chuột được luôn trâu vàng 
                   Năm nay thắng đậm trời cho 
         Chúc mừng tuổi chuột ăn to hơn người 
                    Sáu căn sáu mệnh nhờ trời 
     Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu người mừng 
                       Nay mai đi lễ cầu trời 
      Đúng duyên đúng số được năm tiền vàng 
                 Công danh tại chốn sử xanh 
       Công thành danh đạt có công cứu người 
           Thường thường gặp phúc cứu người 
          Năng khai kỳ ngộ giúp người tướng to 
                 Trông lên đắc phúc nhờ thần 
               Bảo cho mà biết đến ngày gọi ai 
               Đường đường có một không hai 
            Được ăn được ngủ ăn mày có duyên 
            Trời ơi ai đưa chuột đến trĩnh vàng 
           Ở trong đọc sách ngâm thơ gọi người 
                   Mai đây thánh gọi từng người  
           Ai sinh năm chuột được người trời cho 
                        Mai sau ăn nói dễ dàng 
              Ai nghe cũng thích ai cười cũng vui 
                   Em đây thích đậm duyên thầy 
               Dù cho thầy mắng thầy cười kệ em 
                        Cái này quí lắm thầy ơi 
         Nếu thầy không thích em cho chuột vàng 
                   Chuyện này có thật không em 
              Người ta có nói chuột vàng của anh 
                       Bây giờ ngã ngũ cơm canh 
            Nuôi chuột để đói tìm đường vào hang 
                       Bây giờ em biết đúng chưa 
    Đúng chuột sinh vào năm tý vào ngày giờ đêm 
       Chuột vàng ăn no đi ngủ vào hang cười khì 
                        Trời sinh cái tuổi cái năm 
            Đúng hẹn giờ dần chuột vẫn làm quan 
                         Văn nho là tướng thầy đồ 
               Gặp bà quan nữ thầy vồ được ngay 
                       Tướng bà quan nữ lâu ngày 
            Không ăn không ngủ đến ngày trời cho 
                       Ngày mai quan trạng sắp về 
              Bao nhiêu cái sướng bao nhiêu là tiền 
                     Đông phương thánh đế cầu tài 
    Tây phương thánh đế cầu trời gọi cho giờ vàng 
                      Nam phương hồng đế thi tài 
                       Văn hay lột hết tiền nhiều 
                      Bắc phương hắc đế hiện hình 
             Bao nhiêu gái đẹp bao nhiêu tiền vàng 
                              Đến cửa nhà quan 
                 Chung phương hoàng đế trên trời 
                 Gọi tên chuột nhắt là tên thầy đồ 
                     Long ly qui phượng nhìn vào 
                 Trong hang thấy chú chuột vàng đọc thơ cười thầm 
         Năm nay ăn đầu ăn đít cả đuôi con dùa 
                    Thơ này khó đọc mà xem 
                Suy đi nghĩ lại xem ra thế nào 
                  Đúng ra phải nghĩ đến mười 
         Không thì hỏng bét cười khì mà trêu 
                   Quỷ sứ nói nhiều gọi ngay 
                 Quan tướng thầy đồ mà xem 
              Ngày mai thánh bảo chúng mày 
            Một đoàn phụ nữ gọi ngay thầy đồ 
                   Thầy ra có tiếng em chào 
          Một đoàn phụ nữ nhao nhao gọi thầy 
             Thầy thương thầy quí chúng mày 
            Thầy ra thầy gọi thầy ôm vào lòng 
                                              Thầy đồ 35