Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Mồm cười 

Mồm ăn mồm nói mồm cười
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Làm tôi khổ sở liêu siêu vì mồm 
Mồm này mới thật là mồm 
Mồm vui như tết mồm cười như hoa 
Hôm nay mồm mới nói ra 
Thực lòng mà nói mồm này không điêu 
Mai đây mồm đến tận nhà 
Mồm ăn mồm nói thật là có duyên 
Ai nghe mồm nói mồm cười 
Để cho mồm khóc mồm cười nhe răng 
Mồm không ăn vụng mồm không làm càn 
Hôm nay mồm nói mồm cười 
Để cho mồm gọi ra thơ mồm cười 
Mồm cười duyên dáng mồm yêu 
Mồm nam mồm nữ mồm cười yêu nhau 
Mồm nam khát vọng mồm cười 
Mồm nữ thích chí mồm cười yêu thơ 
Hai mồm thực sự yêu nhau 
Để tình mồm nhớ để lòng mồm thương 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười ra thơ 
Đêm nay không ngủ thầy ơi 
Thầy dắm mắt lại thầy cười nhớ ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Có nàng tiên nữ gọi thầy đi chơi 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Thầy ra đến ngõ thầy trào cô lương 
Cô lương vui vẻ cười luôn 
Đúng nàng tiên nữ thầy nhìn gọi ngay 
Hôm nay thầy gặp nàng đây 
Thầy nhìn nàng đẹp thầy không muốn về 
Nàng tiên vui thích cười thầm 
Biết rằng như thế thầy đồ yêu em 
Của này đẹp lắm thầy ơi 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Thầy đồ trông thấy thầy cười 
Của lắm của mớ thầy vơ vào lòng 
Của này là của em đây 
Của em thơm phức có mùi nước hoa 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Mồm em nói thật hay là nói điêu 
Mồm em đáng giá ngàn vàng 
Nếu thầy không biết thầy sờ mà xem 
Của em nó vẫn còn nguyên 
Không thiu không thối thầy cười sờ luôn 
Của này còn để dán tem 
Em đem ra chợ bán cho thầy đồ 
Thầy đồ bịt mũi sua tay lắc đầu 
Thầy đồ 1057

 

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

Của em 

Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Có khi mồm lại nói điêu 
Làm em khổ sở liêu siêu vì mồm 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm vui như tết mồm cười như hoa 
Hôm nay mồm mới nói ra 
Thực lòng mà nói mồm này không điêu 
Mai đây mồm đến tận nhà 
Mồm ăn mồm nói thật là có duyên 
Ai nghe mồm nói mồm cười 
Để cho mồm khóc mồm cười nhe răng 
Mồm không ăn vụng mồm không làm càn 
Hôm nay mồm nói mồm cười 
Để cho mồm gọi ra thơ mồm cười 
Mồm cười duyên dáng mồm yêu 
Mồm nam mồm nữ thầy cười yêu nhau 
Mồm nam khát vọng mồm cười 
Mồm nữ thích chí mồm cười yêu anh 
Hai mồm thực sự yêu nhau 
Để tình mồm nhớ để lòng mồm thương 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười ra thơ 
Đêm nay không ngủ thầy ơi 
Thầy dắm mắt lại thầy cười nhớ ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Có nàng tiên nữ gọi thầy đi chơi 
Thầy đồ thích chí thầy vui 
Thầy ra đến cửa thầy trào cô lương 
Cô lương vui vẻ cười luôn 
Đúng nàng tiên nữ thầy cười gọi ngay 
Hôm nay thầy gặp nàng đây 
Thầy nhìn nàng đẹp thầy không muốn về 
Nàng tiên vui thích cười thầm 
Biết rằng như thế thầy đồ yêu em 
Của này đẹp lắm thầy ơi 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Thầy đồ trông thấy cười khì 
Của lắm của mớ thầy vơ vào lòng 
Của này là của em đây 
Của ngon thơm phức có mùi nước hoa 
Thầy đồ nghe nói thầy cười 
Mồm em nói thật mồm này không điêu 
Mồm em đáng giá ngàn vàng 
Nếu thầy không biết thầy sờ mà xem 
Của em nó vẫn còn nguyên 
Không thiu không thối thầy cười sờ luôn 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thực lòng mà nói em yêu thầy đồ 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Đúng là trời định đem cho biếu thầy 
Của này còn để dán tem 
Đem ra đấu giá bao nhiêu là tiền 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy biết của quý thầy sờ của em 
Của này còn để dán tem 
Em đem ra chợ bán ngay cho phường 
Phường này ăn thật nói thà 
Không gian không dối đấy là của thơm 
Ai mua thì được nhiều tiền 
Thầy đồ 1056 
 


 

 

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

Chuột cười 

Thơ vui chuyện lạ trên đời 
Thơ mèo đuổi chuột vồ nhau lại cười 
Mèo chuột hai giới khác nhau 
Mèo trông thấy chuột ghét nhau đến cùng 
Năm dần năm mão đã qua 
Mèo buồn đi ngủ thẩn thơ một mình 
Mèo ta ra ngõ gặp luôn 
Chuột ta trông thấy mèo cười gọi luôn 
Hôm nay chú chuột ra đây 
Đừng sợ đừng trốn ra đây mèo cười 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Mèo muốn kết bạn thành đôi bạn hiền 
Hôm nay mèo nói chuyện vui 
Đời nào có chuyện thân nhau lại cười 
Mèo chuột hai giớ khác nhau 
Thơ vui chuyện lạ trên đời ghét nhau đến cùng 
Thầy đồ kể chuyện trước sau 
Sinh vào năm tý thầy đồ có duyên 
Năm nay năm mão được mùa 
Tháng mười nhiều thóc chuột ơi 
 Chui vào bịch thóc chuột ăn chuột cười 
Ăn no chuột lại cười khì 
Năm im trong tổ đọc thơ một mình 
Năm nay năm mão mèo ơi 
Mèo ta nghe thấy đọc thơ mèo cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chuột đọc ngâm thơ chuột cười 
Mèo ta nghe thấy rõ ràng 
Đúng là chuột đọc chuột cười trêu ta 
Mèo ta tức giận gần gừ 
Mèo kêu một tiếng câm ngay cái mồm 
Chuột ta im lặng cười khì 
Mèo ta trông thấy chuột cười cút đi 
Chuột ta khéo tán mèo cười 
Ở nhà cùng chủ mèo càng lên dâu 
Chuột ta lăn nỉ xin mèo 
Mèo còn có chủ giao cho giữ nhà 
Chuột ta chẳng có ai nuôi 
Chuột nghèo khổ sở chằng ma nào vờn
Mèo ta thích thú cười thầm 
Ăn no bụng phệ còn chê chuột lười 
Chuột ta nhăn nhó kêu đau 
Giả vờ ốm yếu đến xin bác mèo 
Mèo ta trông thấy thương tình 
Vào trại lấy thịt lấy cơm chuột cười 
Chuột ta bé nhỏ khôn ngoan 
Tuy rằng chuột bé ma lanh hơn mèo 
Chuột ta hóm hỉnh hơn mèo 
Đa mưu đa kế đánh lừa mèo sang 
Chuột ta mua thịt nướng thơm 
Đem treo trong trại chuột rình đằng sau 
Mèo ta ngửi thấy mừi thơm 
Mon men cửa trại chui vào định ăn 
Chuột ta trông thấy đánh cho phủ đầu 
Hai bên đấu võ thi tài 
Vật nhau lăn lộn mấy vòng mèo thua 
Mèo thua là sự bất ngờ 
Chuột ta thắng thế chuột cười nhe răng 
Thầy đồ trông thấy nói rằng 
Ông mà bắt được hai thằng thì ông cũng chơi 
Thầy đồ 1055


 

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Thầy đồ 

Cung tiên điện ngọc cung vàng 
Ở trong dãy núi tháp vàng gọi ra 
Chính tên bà chúa thiên hoàng 
Gọi ông thầy bói đoán xem thế nào 
Bước sang năm mới vui tươi 
Thầy đồ vui vẻ chìa tay nhận tiền 
Lộc này là của trời ban 
Đúng duyên đúng số có tên thầy đồ 
Được ăn thầy đợi đến ngày 
Tiên cho đúng số vào ngày bính thân 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mời 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Thầy đi đúng cửa ngọc hoàng bảo cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Được ăn được nói được quyền trời cho 
Phong lưu phú quý là thầy 
Từ bi phúc thiện được con trâu vàng 
Thầy nhờ phúc lộc cao sang 
Nhờ bà tiên chúa thiên hoàng gọi cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy mừng cả đêm 
Duyên trời cá nước gặp may 
Đẹp duyên đúng số đến ngày vinh hoa 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn cứ chén tội gì thầy quên 
Được ăn thầy nhớ đúng ngày 
Đúng trời đã định chọn ngày khai trương 
Đầu năm xuân mới mưa bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Bao năm bao tháng đến ngày tiên cho 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Duyên trời phúc phận tiên ban 
Công thành danh đạt trời ban biếu thầy 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Đúng trời đã đinh được ngày khai trương 
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Thầy đồ 1054

 

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

Hoa thơm 

Thơ hay mời khách xem thơ 
Xuân hương gái đẹp có tài 
Nhà thơ yêu thích thầy đồ có tâm 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm khép kín đủ mùi thơm tho 
Hoa khai nhị nở hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm đón trào các quan 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
 Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn các quan 
Hôm nay trăng sáng trăng rằm 
Mùa thu tháng tám xuân thu mát trời 
Thầy đồ ra ngõ đứng chơi 
Đang nhìn mấy tướng quan tham đi tìm 
Quan tham lại hỏi thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm xuân hương chỗ nào 
Thầy đồ đứng dậy nói luôn 
Các quan muốn hỏi nhà thơ làm gì 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Ở đây không biết nói gì đến ai 
Xuân hương gái đẹp có tài thơ hay 
Người ta thiên hạ đồn rằng 
Vì quan không biết nghe tin người đồn 
Hôm nay đích thực đến đây 
Không biết đi hỏi thầy đồ chỉ cho 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Muốn chơi biết mặt thơ hồ xuân hương 
Văn hay thích đồ thơ cười 
Nhà thơ gái điếm Yêu kiều lẳng lơ 
Thơ hay văn võ toàn tài 
Ai vào đối được xin mời tiếp ngay 
Nếu mà các quan không đối 
Đứng im mà nhìn gái đẹp đã mê 
Thầy đồ nói thế các quan cười khì 
Quan tham lại nói rằng là 
Ta đây chỉ biết đến chơi 
Nếu mà không đối gọi nàng ra đây 
Thầy đồ vào gọi xuân hương 
Mời bà có khách bà ra đón trào 
Xuân hương vừa ra đến ngõ đứng nhìn 
Các quan trông thấy vỗ tay cười ầm 
Quan tham lại nói khen nàng đẹp thật 
Biết chơi mất tiền cũng đáng đồng tiền 
Xuân hương tiếp khách vui cười 
Quan tham trông thấy gật gù khen hay 
Quan tham thích ở lâu ngày 
Tiền thì không có lấy gì mà tiêu 
Xuân hương thỏ thẻ yêu kiều 
Thiếp đây xin mời các quan ở lại em cho vui cười 
Thầy đồ 1053
 

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

Rồng phù 

Ngày mai đi lễ đi cầu trời cho 
Tâm linh là phúc tiên cho 
Họ mai trăm lễ đi cầu tiên cho 
Ở đời có một không hai 
Thần linh báo để họ mai biết rằng 
Chim kêu ca hát đêm ngày 
Thần tài báo lộc chim mừng cười vang 
Mở màng câu chuyện rõ ràng 
Thầy đồ sắm sửa lễ vật hương hoa 
Kim ngân tiền tài ngũ quả tiến dâng xôi gà 
Tâm linh là phúc trời cho 
Mai kia hưởng lộc thầy đồ con thứ dài lâu 
Đinh linh thầy hưởng từ đầu đến chân 
Năm nay thánh báo canh dần 
Được ăn được nói được ngồi mâm trên 
Trời cho cứ thế mà làm 
Long thần sẽ báo thầy đồ được ăn 
Từ nay cho đến tháng năm 
Ông cha cưỡi ngựa tặng qùa biếu không 
Trùng phùng thứ quí lắm đây 
Long thần hổ báo cho năm chuột vàng 
Thầy đồ hứng lấy mà xem 
Lộc trời vương vãi khắp nơi đi cầu 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Năm nay thắng thế đường đời tự nhiên 
Ăm mày cửa phật cửa tiên 
Trời cho phú quý tự nhiên mà cười 
Đêm qua thần báo long sàng 
Đợi ngày cát khánh vào giờ càn khôn 
Mời thầy làm lễ đăng môn 
Cửa quan có lính gác tòa phúc cao 
Tâm thành phúc thọ rồng trầu 
Ra vào có giấy phép màu làm tin 
Mai đây đừng có coi thường 
Thầy đồ đi lễ trời phù cho ăn 
Mai đây thầy gọi mà xem 
Nhìn lên rẫy núi ba tòa bông sen 
Phật trời ứng dám phát quang 
Để cho thầy đồ biết thế mà xem 
Đoán đi cho đúng cho xem mà nhìn 
Để dành mấy chữ lương tâm 
Thiếu thì không được hiến tâm làm đầu 
Tâm thành là phúc trời cho 
Đến ngày đến tháng đến năm được vào 
Kinh môn hai chữ rồng phù 
Có tinh có tướng thầy đồ vào ra 
Ăn ngay ở thẳng trời phù 
Được vào thờ thánh thần hoàng phù cho thầy đồ 
Được ăn nhờ gốc cây đa 
Trời sinh trời hóa cây đa lộc vàng 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Đúng là trời định trời ban cho thầy được ăn 
Thầy đồ 1052

 

 

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

Phép màu hiện ra 

Thầy tu bách phúc thiên trường vạn an 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Đường lên dãy núi phong linh cầu thần 
Lưu danh tiếng để muôn đời 
Ai trông cũng bảo thầy đồ đẹp trai 
Thanh danh tướng mạo đường đường 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Mai đây có phúc có phần 
Ta không sợ thiệt những đường ta tu 
Giang sơn tứ hải trời phù 
Phong lưu ta hưởng thần phù công lao 
Văn minh lịch sự đón trào 
Nhờ ơn thánh chỉ đưa vào động tiên 
Thiên nhiên là phúc trời phù 
Sinh ra tướng mạo kỳ quan 
Sương sương tuyết tuyết phù phù 
Nổi cơn gió thép bốn bề nguy nga 
Một đàn tiên nữ bay ra 
Trông lên thượng giới kinh tiên ngọc hoàng 
Chín tầng mây trắng hào quang 
Xanh xanh đỏ đỏ phép màu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy đồ trừ luôn 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy không còn sợ kẻ nào phản thầy 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Đẹp duyên đúng số thầy yêu bà hoàng 
Có tên có tuổi có người theo sau 
Có ai tin được duyên trời cho nghe 
Khai trương thánh ngự trên tòa 
Năm châu bốn biển qui về thủy cung 
Trời quang mây gió đưa về 
Có năm ông tượng ngắm nhìn lại trông 
Phương trời chính diện tây môn 
Có ông hoàng đế có bà thủy chung 
Nhà trời đẹp lắm thầy ơi 
Có tiên thánh đế có bà thánh cung 
Đường đi còn rộng còn dài 
Có ông tượng đá gọi thầy lên đây 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Đúng là trời định trời phù công danh 
Bao năm tu phúc thành ta 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Thầy cười hi hi 
Thầy đồ 1051

 

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

Chữ tâm 

Tâm linh là phúc trên đời 
Đường đi cố định để trời phú cho 
Tâm thành hai chữ ngang nhau 
Tâm linh hai chữ giúp người làm lên 
Thần linh thổ địa thần tài 
Đất linh thần của giữ nhà 
Chủ nhân bất kính thần tài bất trung 
Nói lên có sự tôn thờ 
Thần linh bảo ngọc được giờ trời cho 
Tâm linh phúc đến từng nhà 
Ai nghe cũng được để trời phú cho 
Thánh phù âm đức gặp may 
Ai tu cũng được ai hay giúp người 
Nói lên những sự ở đời 
Ăn ngay ở thẳng thì trời gọi cho 
Trời ban cho phúc đến nhà 
Trời ban thánh gọi tận nhà có tâm 
Bao năm hương khói tâm thành 
Phụng thờ tiên tổ để nhờ thần linh 
Mai đây bổng lộc đầy nhà 
Nào con nào cháu đầy nhà đông hơn 
Tu nhân chính quả mâm đầy 
Nhà ai mà được phúc dầy trời cho 
Nhân sinh bách nghệ thiên tường 
Ai xin cũng được ai cầu cũng cho 
Của trời của phật đầy kho 
Của thiên của địa trời cho người hiền 
Đường đời phúc phận là duyên 
Ai mà biết được là người thần cho 
Cây cao bóng cả cho người 
Âm phù dương trợ giúp người có công 
Tâm linh là phúc trên đầu 
Ai mà giữ được chữ tâm trời phù 
Hồn nhiêu hiếu thảo đức thành 
Hiếu chung là nghĩa con dâu cháu dòng 
Ăn nhanh no bụng đến giờ 
Ai mà chậm trễ biếc rằng trời cho 
Đem cân qua bắc nhịp cầu 
Ai mà thử được thần tài cho đi 
Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Giảng đi mà hưởng đứng chờ đợi ai 
Từ đây thánh biết nhân tài 
Hỏi ra thánh bảo thử tài càn khôn 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Cầu gì cũng được xin gì cũng cho 
Mai đây của đến từng nhà 
Cho ai cũng được thầy cười cho ngay 
Ăn nem chẳng giả hai tiền 
Cùng nhau chúc tụng có ngày hôm nay 
Mai sau có tiếng người giàu 
Người đông như hội đến mừng trời cho 
Thương tình thánh bảo đường đi 
Nhìn lên dãy núi bóng hình tiên ông 
Long thần chỉ bảo đường đi 
Ở trong núi ngọc có thần nữ nhân 
Trông nom tứ phía được rồi 
Ai qua cũng bảo ai vào hỏi ngay 
Núi này chức phận quyền cao 
Có tên có tuổi được vào cung phi 
Ngày mai thánh báo thầy đồ 
Chọn giờ chính diện mời bà vào cung 
Nhân duyên trời báo lâu rồi 
Được ngày thánh báo được giờ khai trương 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định từ lâu được rồi 
Bao năm bao tháng đang chờ 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Trời thương trời phú đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Đúng trời qui định lộc trời ban cho thầy đồ
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời lại khen thầy cười 
Thầy đồ 1050
 

 

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

Gọi thầy tiên chi

Nói gì thì nói đến ngày gặp ma 
Nhanh lên mau chóng người chờ 
Nhanh đi lên núi gọi thần núi ra 
Thánh đây chính thực là ta 
Là tiên thánh đế là na tra trên trời 
Đông phương chính cửa nhà trời 
Tây phương là cửa bạch thiên nhà trời 
Nam phương chính cửa hồng môn 
Bắc phương chính cửa hắc môn nhà trời 
Từ trời dưới đất biết phân 
Ở đâu ở đấy không lên chọn điều 
Người trần tục thế làm ăn 
Vất vả quanh năm nợ lần 
Ở đâu sung sướng cho bằng tiên cung 
Bây giờ nước chảy xuôi dòng 
Tìm người để nối phúc thành tiên chi 
Phương đông chẳng thấy ai bằng 
Phương nam tìm được họ hàng nhà mai 
Bao năm cửa đóng then cài 
Nằm im một chỗ chờ ngày gọi tên 
Ngày mai thánh đế đi tìm 
Tìm đâu cho thấy thầy đồ đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Trăm năm mới có một nhà họ mai 
Chính diện thầy đồ có tên 
Tu nhân tích đức ai bằng 
Trời quang mây tạnh sáng trời đẹp tươi 
Nhân sinh bách nghệ thầy đồ 
Sang năm trâu béo tìm về hỏi thăm 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được ăn được nói thầy cười có duyên 
Rồi đây thầy bảo em nghe 
Thầy giao trách nhiệm cho em vui lòng 
Sang năm súng sính nhiều tiền 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Mai đây ăn nọ ăn kia 
Thầy ăn nhiều quá nhiều em biếu thầy 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Được con trâu ngựa biếu thầy đẹp trai thầy cười 
Thầy đồ 1049

 

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

Thầy đồ 

Cành đào lá liễu thơ tiên 
Cành mai cành chúc đúng duyên thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Đẹp duyên đúng số lệnh trời ban cho 
Tâm linh phúc bảo thầy đồ 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ có tên 
Mai đây tiên đến tận nhà 
Tiên duyên trời định là người họ mai 
Thương tình cả nghĩa lương duyên 
Sau này thầy đẹp đổi thay tự trời 
Năm nay phúc lộc nhiều hơn 
Từ đâu đưa đến trời cho thầy cười 
Thầy tu phúc quả tại gia 
Cây đa bóng cả cây đa lộc trời 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Trời sinh trời hóa cây đa nhà trời 
Thầy đồ hương khói ngày đêm 
Tâm thành trời đinh trời cho thầy đồ 
Trời cho phú quý giàu sang 
Sinh sôi nẩy nở cháu con đầy đàn 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Năm nay kỷ hợi thầy ơi 
Sang năm canh tý là con chuột vàng 
Chuột này chẳng phải chuột vàng 
Là duyên phúc phận thầy đồ họ mai 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ một cái thầy ôm vào lòng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy đồ đi lễ vào chùa động tiên 
Đúng ngày đúng tháng tiên cho 
Được ăn được nói có tên thầy đồ 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được ăn cứ chén đừng quên gái già 
Lộc này là của tiên ông 
Trời ban tiên định báo cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Chìa tay đón nhận cây đa lộc trời 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời ban thánh bào trời phù công danh 
Cành đào lá liễu thơ tiên 
Đúng trời đã định đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Chìa tay đón nhận bao nhiêu là tiền 
Thầy đồ 1048 

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

Lại cười 

Thơ vui chuyện lạ trên đời 
Thơ mèo đuổi chuột vồ nhau lại cười 
Mèo chuột hai giới khác nhau  
Mèo trông thấy chuột ghét nhau đến cùng 
Năm dần năm mão đã qua 
Mèo buồn đi ngủ thẩn thơ một mình 
Mèo ta ra ngõ gặp may 
Chuột ta trông thấy mèo cười gọi luôn 
Hôm nay chú chuột ra đây 
Đừng sợ đừng trốn ra đây mèo cười 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Mèo muốn kết bạn thành đôi bạn hiền 
Hôm nay mèo nói chuyện vui 
Đời nào có chuyện thân nhau lại cười 
Mèo chuột hai giới khác nhau 
Thơ vui chuyện lạ trên đời ghét nhau 
Thầy đồ kể chuyện trước sau 
Sinh vào năm tý thầy đồ có duyên 
Năm nay năm mão được mùa 
Tháng mười nhiều thóc chuột ơi 
Chui vào bịch thóc chuột ăn chuột cười 
Ăn no chuột lại ngủ khì
Nằm im trong tổ đọc thơ một mình 
Năm nay năm mão chuột cười 
Mèo ta nghe thấy đọc thơ mèo cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chuột đọc ngâm thơ chuột cười 
Mèo ta nghe thấy rõ ràng 
Đúng là chuột đọc chuột cười trêu ta 
Mèo ta tức giận gầm gừ 
Mèo kêu một tiếng câm ngay cái mồm 
Chuột ta im lặng cười khì 
Mèo ta trông thấy chuột mày cút đi 
Chuột ta khéo tán mèo cười 
Ở nhà cùng chủ mèo càng lên dâu 
Chuột ta lăn nỉ xin mèo 
Bác còn có chủ giao cho giữ nhà 
Chuột ta chẳng có ai muôi 
Chuột nghèo khổ sở chẳng ma naò nhìn 
Ngày ngày đi kiếm mà ăn 
Không nơi lương tựa chẳng ma nào vờn 
Mèo ta thích chí cười thầm 
Ăn no bụng phệ còn chê chuột cười 
Chuột ta nhăn nhó kêu đau 
Giả vờ ốm yếu đến xin bác mèo 
Mèo ta trông thấy thương tình 
Vào trại lấy thịt lấy cơm chuột cười 
Chuột ta bé nhỏ khôn ngoan 
Tuy rằng chuột bé ma lanh hơn mèo 
Chuột ta hóm hỉnh hơn mèo 
Đa mưu đa kế đánh lừa mèo sang 
Chuột ta mua thịt nướng thơm 
Đem treo cửa trại chuột dình đằng sau 
Mèo ta nghỉ thấy mùi thơm 
Mon men cửa trại chui vào định ăn 
Chuột ta trông thấy đánh cho phủ đầu 
Hai bên đấu võ thi tài 
Vật nhau lăn lộn mấy vòng mèo thua 
Mèo thua là sự bất ngờ 
Chuột ta thắng thế chuột cười nhe răng 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Thơ mèo đuổi chuột vồ nhau lại cười 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Đúng trời qui đinh thử tài ngang nhau 
Thầy đồ nghe thấy nói rằng 
Bên nào thắng thế chuột cười nhe răng 
Mèo thua là sự bất ngờ 
Thua mưu thua mẹo thua con chuột vàng 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Đúng là tuổi chuột trời phù công danh 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Trời ban thánh bảo thầy đồ đa mưu 
Văn hay là bậc thiên tài 
Đa mưu đa kế có đức có tài 
Làm lên cơ đồ 
Thầy đồ 1047


 


 

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

Bậc nhân tài 

Chúc thơ văn học thầy đồ 
Mừng thơ chúc rượu thầy đồ một ly 
Lời thơ ý đẹp tâm thầy 
Mừng nhà văn học chúc nhà thơ hay 
Văn chương chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ đẹp trai 
Văn hay là bậc nhân tài 
Thầy đồ tả bút chúc mừng tiên chi 
Từ đường chính diện nam nhi 
Họ mai trời phú thần phù công danh 
Mai đây con cháu thầy đồ 
Cha truyền con nối tiếp dòng họ mai 
Thông minh có đức có tài 
Ăn ngay ở thẳng là người có tâm 
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng 
Có duyên phúc phận có người chờ mong 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Trời phù phú quý thần phù công danh 
Mai đây có chức có quyền 
Của ăn ngăn để nhiều em theo thầy 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Thần linh báo để thầy đồ có duyên 
Ăn mày cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Cuối năm lộc đến tận nhà 
Phong lưu phú quý thầy đồ yên tâm 
Thơ hay em đố thầy cười 
Trông thầy như lợn thầy cười như ma 
Hôm nay em mới sang nhà 
Trông thầy đẹp lão thầy cười có duyên 
Hôm nay em gọi thầy ra 
Hỏi thầy mấy chữ thử thầy mấy câu 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Làm em hết vía hết hồn thầy ơi thầy cười 
Thầy đồ 1046

 

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Đêm trăng 

Thơ tình em gửi tặng người em yêu 
Đêm nay trăng trếch đầu đình 
Em ngồi trông thấy thầy cười em yêu 
Tình cờ em gặp thầy đây 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Tuổi thơ ngớ ngẩn chẳng còn nữa đâu 
Sang năm đến tuổi trăng tròn 
Ngày mai sẽ đến tuổi đời hai mươi 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Mang danh hai chữ cho đời thêm xuân 
Đường đi còn rộng còn dài 
Để em đứng ngắm tìm người em yêu 
Đường đi đã ngả về chiều 
Còn đâu mà đứng còn chờ đợi ai 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Bao nhiêu người hẹn bao nhiêu người chờ 
Đêm nằm tỉnh giấc hay mơ 
Năm trong số phận giấc mơ mộng vàng 
Thơ hay em gửi cho thầy 
Văn hay chữ đẹp là người tài ba 
Tình duyên là phúc từng người 
Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
Trông xa em đã thấy rồi 
Đứng nhìn em thấy thầy cười gọi em 
Đêm qua em muốn sang nhà 
Định đi thôi nhớ thôi đành không đi 
Đi chơi hẳn rõ ban ngày 
Tình yêu hạnh phúc bạn trời trăm năm 
Thương nhau thực sự muốn gần 
Để cho em nhớ em chờ người yêu 
Từ ngày em nhớ đến nay 
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng 
Năm nay em nghĩ đàng hoàng 
Nếu được như thế rõ ràng em vui 
Giờ đây giở tỉnh giờ say 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi em tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Thôi đành đã bước chân đi 
Qua sông cũng nội qua đèo em sang 
Mai đây sáng rõ ban ngày 
Con đường độc đạo thẳng đường em đi 
Ngày mai em vẫn đợi chờ 
Một lòng một dạ em đi lấy chồng 
Ngày mai thành vợ thành chồng 
Em vui em thích thầy đồ bên em 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Tình yêu hạnh phúc bạn đời trăm năm 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩ vợ không thay đổi lòng 
Muối có mặn thì trăm năm vẫn mặn 
Gừng có cay thì ngàn tháng vẫn cay 
Thơ tình đẹp lắm thầy ơi 
Thơ vui hạnh phúc thầy cười yêu em 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Đẹp duyên đúng số thầy cười em yêu 
Sang năm mậu tuất thầy ơi 
Được cô bé đỏ thập thò 
Được thằng cu chấy thầy cười cả đêm 
Thầy đồ 1045