Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Em yêu thầy đồ 

Thơ tình em gửi cho thầy 
Thầy xem thầy đọc thầy cười đừng chê 
Đường tình khúc dạ tương tư 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần linh đã báo đến ngày chờ mong 
Thương tình thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy đồ 
Tương tư uốn khúc bệnh trời 
Thuộc nào trị nổi bệnh trời tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho thử đọc bệnh trời gặp nhau 
Cơn mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người cười vui 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người tương tư 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đường nhìn một tý đỡ buồn nhớ thương 
Sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người 
Đường tình khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Nhanh lên ai cứu tôi nào 
Xem ra chẳng thấy ai vào cứu tôi 
Đêm năm canh ngày sáu khắc 
Nhìn ra chẳng thấy thầy đồ gọi em 
Thương tình chẳng thấy thầy đâu 
Nhìn cơn mê sảng đường tình khổ đau 
Chờ cho đến kiếp bao giờ 
Hồi hương áo gấm chúc mai một nhà 
Đường đời phúc phận có duyên 
Còn như kiếp trước là duyên nợ nần 
Văn hay em chúc thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Năm nay em chúc yêu thầy 
Chúc thầy đi lễ đi cầu trời cho 
Bao năm hương khói tâm thành 
Chúc thầy vạn sự chúc thầy thông minh 
Văn thơ lý tưởng thầy đồ 
Thầy đồ hớn hở buồn cười gọi em 
Biết ra thì dễ cái gì 
Cùng nhau em gọi thầy đồ em thương 
Mai đây thầy gọi em cười 
Cùng chung hạnh phúc cùng chung mối tình 
Ngày ngày em vẫn hằng mong 
Xa nhau em vẫn đợi chờ 
Em yêu chỉ có thầy đồ mà thôi 
Ngoài ra em chẳng yêu ai 
Biết rằng số phận gửi thân cho thầy 
Ngoài đời lắm kẻ theo em 
Em nhìn trở lại không ai bằng thầy 
Trời cho có mắt có tai 
Em ngồi em nghĩ thầy đồ có duyên 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Thầy còn trai trẻ đẹp trai có tài 
Hôm nay thần báo em rồi 
Thần đưa em đến chào thầy đẹp trai 
Nói năng có một không hai 
Học tiên cho phép sau này công danh 
Từ ngày em biết thầy đây 
Làm em sao xuyến đường tình em mê 
Đời em có phúc có phần 
Nào em đâu biết duyên trời khiến sui 
Tiền duyên là nợ kiếp người 
Kiếp trước không gặp kiếp này gặp nhau 
Duyên ưa phận đẹp má đào 
Thầy cười duyên dáng nụ cười em yêu 
Mai đây hạnh phúc nhờ thầy 
Sinh con đẻ cái đấy là trời cho 
Thương nhau mái ấm gia đình 
Cùng chung tuổi đẹp cho thầy vui chung 
Thầy đồ 442


  

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Nói ra 

Thơ hay vui đẹp với thầy 
Thầy vui thầy thích thầy cười với em 
Trăm hoa đua nở tháng ngày 
Số son thầy đẹp nụ cười có duyên 
Ra đường gái đẹp thầy mê 
Thầy yêu hạnh phúc sau này gặp nhau 
Hôm nay thần báo thơ vui 
Để cho thầy nhớ thầy cười yêu em 
Đời em chỉ có thầy đồ 
Đời không tưởng vọng không ai bằng thầy 
Văn thơ thầy đủ phép mầu 
Thầy còn bí ẩn dấu hình vàng son 
Đa mưu đa kế thầy đồ 
Ăn ngay ở thẳng trời nào phụ công 
Nói ra chỉ có một lời 
Nói đâu được đấy nói cười thầy vui 
Trong lòng ước vọng là tiên 
Tâm thành phúc bảo có duyên rồng phù 
Thầy đồ 441
 

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Rồng phù 

Thính giả văn nhân khát vong sưu tầm 
Thiên văn địa lý thầy đồ 
Có tên có tuổi ở trong sổ vàng 
Mệnh to tâm lớn phúc trời 
Mệnh nào bé nhỏ thầy đồ quên đi 
Khôn ngoan khôn lại với thầy 
Yên tâm tĩnh mặc kệ con rắn thần 
Thơ hay báo để thầy đồ 
Yên tâm chờ đợi đến ngày hai mươi 
Việc gì mà phải nghe ai 
Rồng cho ta lễ lễ trời mười phương 
Lưng lưu ngọc sáng rồng phù 
Thiên văn địa lý nhà thơ có tài 
Duyên ai phận ấy trời cho 
Kể chi khác mệnh lại đòi quyền trên 
Nhà thơ đâu phải yếu hèn 
Kinh môn học sử trong tay thầy cười 
Mai đây rạng rỡ thầy đồ 
Phong lưu phú quý thầy đồ thanh danh
Từ nay cho đến về sau 
Tâm linh phúc tổ từ đường họ mai 
Phương trời soi sáng đến ngày 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười có duyên 
Duyên này lắm lộc nhiều tiền 
Trời cho thầy được thầy cười gọi em 
Năm thìn quý tỵ đã qua 
Đến năm giáp ngọ núi vàng thành châu 
Qua đây địa lý văn nhân 
Học rồi kinh sử thầy đồ nổi danh 
Chuyện này có phúc có phần 
Không ai ganh tỵ không ai bằng thầy 
Đường đi là phúc đường dài 
Công lao khó nhọc tu thành phúc tiên 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Bao nhiêu thơ đố thầy cười văn hay 
Đường đi để dạ sáng ngày 
Thầy đồ giảng được đố thầy làm lên 
Thơ hay thầy đố thầy cười 
Lướt qua thầy đọc thầy nhìn là xong 
Chuyện này có khó gì đâu 
Trăm thơ thử thách ngâm thơ ngoằn nghèo 
Mười năm phúc lộc trời cho 
Thần linh báo để thầy đồ có tên 
Hoa rơi cửa phật là tiên trên trời 
Thầy tu chính quả mâm đầy 
Tu nhân tu đức phúc dầy năm sao 
Đường đời phúc hậu dài lâu 
Đường đi sáng tỏ sau này phận to 
Thầy đồ 440
 

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Ngôi thứ 

Cầu trời phúc đẹp có duyên 
Cầu duyên thánh đế có duyên trời phù 
Năm nay thánh báo rồng phù  
Năm thìn tháng ngọ thầy đồ đi chơi 
Thần linh chúa đất vui mừng 
Đẹp ngày đi lễ vào ngày hai mươi 
Tiên cho phúc thịnh nhà thầy 
Một ngàn năm lẻ thầy đồ có tên 
Số son phận đẹp thầy cười 
Đi chơi cưỡi ngựa lên rừng hái hoa 
Tin vui thần báo cho thầy 
Thầy hái được lộc ở trong núi vàng 
Thần linh chó cẩu gọi thầy 
Thầy vui sướng quá thầy quên không chào 
Phần này trách nhiệm rắn thần 
Vào kho xin lộc rắn quên không chào 
Đi đâu mà vội đem về 
Không trình giáo chủ đưa lên thầy đồ 
Thầy đồ sướng quá vui mừng 
Tưởng rằng hợp lệ thầy không nói gì 
Qua đây rắn tưởng được rồi 
Không trình giáo chủ chúa đất thần linh 
Bảo cho rắn biết mấy ngày 
Thần linh chúa đất mấy ngày không vui 
Thần linh giáo chủ núi vàng 
Trách con kỷ tỵ sau này đừng kêu 
Mai sau cứ thế mà vào 
Chỉ giơ pháp lệnh tiên ông 
Thần linh chó cẩu xem qua lại cười 
Thần linh giáo chủ núi vàng 
Ngọc tiên chúa đất ngồi trên pháp rồng 
Mệnh to ngang với ngọc trời 
Phúc linh ngọc bảo cửa trời đế vương 
Mai đây vào kho xin lấy vàng ra 
Phải đủ pháp lệnh Giáo chủ ngọc tiên ngọc trời 
Bây giờ chứng cứ được rồi 
Thần linh báo để thầy đồ biết ngay 
Mai sau xin đủ chứng từ 
Pháp lệnh giáo chủ ngọc tiên ngọc trời 
Phúc linh ngọc bảo cửa trời 
Trình qua chó cẩu được rồi là xong 
Mai kia thần linh giáo chủ núi vàng 
Ngọc tiên chúa đất ngồi trên tháp vàng 
Đường đường chính chính công minh 
Phù lưu phúc thịnh phúc linh cửa trời 
Mệnh to lớn nhất ngang hàng đế vương ngọc trời 
Từ nay cho đến về sau 
Thần linh báo để thầy đồ phải lo 
Tâm thành là phúc trời cho 
Con rồng chính diện ở trong núi vàng 
Rồng phù hóa phép cho thầy 
Mình son dấu ấn đúng thầy được ăn 
Xuất ra trăm thứ đủ mầu 
Đủ lông đủ cánh rồng bay về trời 
Thơ này báo để thầy xem 
Để thầy thử đoán thầy xem rồng vàng 
Hiện nay rồng ở trong nhà 
Để thầy biết được rồng là con ai 
Xem ra thầy cũng có tài 
Một ngàn đêm lẻ thầy cười gọi ai 
Bây giờ đội mũ che tai 
Thầy nhắm mắt lại tên ai gọi thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Thầy nhìn đã thấy thầy cười ăn ngay 
Ăn no vác nặng là ai 
Đố thầy giảng được câu này em cho 
Nay mai em vác con bò 
Trên dưới khoảng độ năm mươi em cười 
Thầy đồ 439 

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Lệnh trời 

Thơ tiên thần gửi thầy đồ nhà nho 
Đời ta đắc phúc tương phùng 
Có duyên hội ngộ học chung một thầy 
Trời cho gặp hội tiên chi 
Cùng chung số phận cũng là trời cho 
Duyên ai khác mệnh khác loài 
Rắn là kỷ tỵ chuột là canh tý 
Đồng quê cùng ở trong hang 
Trời cho phân biệt mệnh nào bề trên 
Theo thần rắn ở núi vàng 
Ăn lông ở lỗ rắn tu núi vàng 
Chuột vàng cũng ở trong hang 
Thần linh báo để chuột vàng có tâm 
Chuột tu chín quả muôn phần 
Tu tình tu nghĩa tu nhân 
Chuột tu chính diện phúc dầy năm sao 
Thần linh lại báo chuột vàng 
Tu nhân phúc hậu thành thân lên người 
Đương nhiên trời báo được rồi 
Vàng son dấu ấn là người họ mai 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Có tên có tuổi ở trong sổ vàng 
Thần linh báo để rõ ràng 
Mệnh thầy quá lớn mệnh thầy làm quan 
Từ nay cho đến về sau 
Quyền cao chức trọng thầy ngồi chỉ tay 
Lệnh này chính của tiên ông 
Ban ra sắc lệnh giao cho thầy đồ 
Thầy đồ được phép thi hành 
Chỉ tay năm ngón chỉ cho rắn thần 
Nay mai rắn được tìm vàng 
Qua sông núi ngọc vào trong núi vàng 
Giơ cao sắc lệnh tiên ông 
Đưa cho chó cẩu xem xong lại cười 
Đương nhiên được phép vào kho 
Thần linh chó cẩu gật đầu như điên 
Năm rồng tháng ngựa ăn to 
Thầy đồ vui vẻ nhận thơ được vàng 
Thơ hay ai chúc cho thầy 
Số son phận đẹp phúc dầy năm sao 
Tiên ông ban phúc mừng thầy 
Ngàn năm có lẻ vàng son đóng rồi 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ tính trước được sau lại cười 
Mai đây hạnh phúc đến rồi 
Tiền thì không thiếu nhiều em theo thầy 
Đam mê phúc lộc thầy nhiều 
Thầy còn trai trẻ có tài thơ hay 
Văn chương nho sĩ là thầy 
Nhà nho văn học tiếng tăm lưu truyền 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Thông minh sáng xuất nhà thơ có tài 
Ra thơ tiên đố thầy đồ 
Ngàn năm có lẻ thầy đồ đọc đi 
Xem thơ thầy vẫn mỉm cười 
Thầy đồ đắc chí thầy cười thật to 
Thầy mừng dấu ấn vàng son 
Trời phù chữ thịnh vàng son đóng rồi 
Trăm năm ăn quả tiên rồng 
Ngàn năm phúc thịnh đường đời dài lâu 
Nay mai phúc đến tặn nhà 
Nhiều tiền nhiều bạc nhiều em yêu thầy 
Thầy cười phúc thịnh có duyên 
Có em xin hiến dâng không thầy đồ 
Thầy đồ vui thích cám ơn em nhiều 
Thầy đồ 438
 

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Đi lễ tháng ba 

Thiên nhiên phúc thịnh rồng vàng 
Tâm thành phúc lộc thì trời phú cho 
Năm nay thần báo thầy đồ 
Chọn ngày đi lễ đi cầu có duyên 
Hôm nay ngày đẹp hai mươi 
Là ngày tâm sửu là con trâu vàng 
Nhà thầy phúc lộc tiên cho 
Thần báo hôm trước tiên cho thầy cười 
Được ăn được nói thầy vui 
Thầy đi đúng chỗ thầy vào cửa cha 
Thầy dâng mâm đầy ngũ quả 
Kim ngân báu vật hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu hương hoa 
Tâm thành đệ lễ dâng lên cha cười 
Từ nay cho đến về sau 
Đinh linh con nhớ đến ngày hai mươi 
Tháng rồng năm tỵ được nhiều 
Ăn to nói lớn có quyền uy nghi 
Lễ xong thần báo thầy đồ 
Thầy ra cửa chính cúi đầu thầy xin 
Dâng lên ngũ quả mâm đầy 
Hương hoa kim ngân báu vật ngàn vàng 
Thầy đồ đệ lễ dâng lên 
Cửa mẫu nhìn thấy mẫu cười gọi cho 
Năm nay chính diện thầy đồ 
Thần xui đưa đến đúng ngày hai mươi 
Đầm đa cửa cha cửa mẹ 
Cửa trời cửa tiên cửa phật thánh hiền 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ 
Có tên có tuổi mừng thầy trời cho 
Từ nay cho đến về sau 
Số thầy phận đẹp có duyên đi cầu 
Trời thương trời phú cho thầy 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho 
Năm nay chính diện rồng vàng 
Phong lưu phú quí thầy đồ thanh danh 
Tên thầy tận tít trời xanh 
Dấu son dấu ấn có tên xổ vàng 
Uy linh mệnh lớn trời phù 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Thầy đi thong thả thầy cười ăn to 
Thầy đồ 437


 

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

 Rồng vàng 

Năm nay nhờ phúc rồng vàng 
Trồng cây ăn quả gặp người tài ba 
Năm thìn tháng ngọ có duyên 
Nhìn xa chưa thấy nhìn gần đến nơi 
Năm nay phát lộc tháng ba 
Chuột nghe thấy rắn chuột càng làm thinh 
Nghe đâu thần báo chuột cười 
Kệ con kỷ tỵ cho mày biết ông 
Khôn ngoan mày giở đủ trò 
Bắt chim bắt bướm thập thò trèo cây 
Mai đây rắn gặp rồng vàng 
Thò tay hát quả bắt chim phượng hoàng 
Tưởng rằng rắn bắt được rồi 
Thầy đồ bấm độn đứng im thầy cười 
Khôn ngoan thầy biết cả rồi 
Giở trò hoa lá dám trêu vợ thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Biết thân biết phận thì câm cái mồm 
Ăn to nói lớn là thầy 
Làm quan chính diện là tên thầy đồ 
Sinh năm đẻ bẩy trời cho 
Mệnh thầy có dấu lộc thờ tiên ông 
Ban quyền chỉ đạo thầy đồ 
Được quyền bấm độn chỉ tay phép mầu 
Phép này trị kẻ gian tham 
Chỉ tay năm ngón phép tiên dấu vàng 
Đường đời luyện phép ngọc tiên 
Nghìn năm có lẻ linh thiêng rồng phù 
Thần linh ngũ sắc ngọc tiên 
Có tray có tịnh đủ màu sắc tiên 
Sắc phong gửi gắm thầy đồ 
Lưng lưu sắc ngọc được thầy tiên ban 
Vàng son dấu ấn rồng phù 
Tâm thành ngọc bảo trời cho thầy đồ 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Thầy trăm đi lễ đi cầu đi xin 
Năm nay phúc đến tận nhà 
Công thành danh đạt thầy tu quả thành 
Sang năm quí tỵ giàu sang 
Thần linh chim hót ca vang chúc mừng 
Qua xuân nắng hạ qua hè 
Mùa thu đã đến gió mùa đông sang 
Sang xuân đem lại lộc tài 
Thần linh báo để thầy đồ an tâm 
Phen này rắn đã chịu thầy 
Thua thầy bấm độn chịu thầy giỏi hơn 
Mai kia rắn lịnh xin thầy 
Xin thầy tha lỗi thầy cười bảo cho 
Làm tôi có phận không đòi 
Trung thành là tớ thầy đồ tha cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Ăn no vác nặng làm tôi thầy đồ 
Thiên nhiên ban tặng cho thầy 
Được quyền làm phép được quyền chỉ tay 
Mai đây gái đến còn nhiều 
Quyền thầy thầy chỉ thầy cho mà cười 
Rắn thần ngẫm nghĩ hồi lâu 
Ưng thầy chỉ bảo thì nghe thầy đồ 
Phen này rắn đã thua thầy 
Rắn còn cưỡng lại có ngày tiêu ma 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Yên tâm thầy định việc gì cũng xong 
Thầy đồ 436

 

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

Ngâm thơ 

Tháng ba lắm lộc nhiều tiền 
Thầy đồ đi lễ đi cầu tiên cho 
Tháng năm phúc lộc đến nhà 
Thầy đồ thắng thế ngâm thơ chúc mừng 
Đợi ngày ăn cỗ vui chơi 
Thầy đồ vui thích ngâm thơ xuất ngày 
Thơ hay em gọi thầy đồ 
Thơ thầy em thích thơ thầy em yêu 
Ngày mai nắng lắm mưa nhiều 
Em yêu em thích em thương thầy đồ 
Em yêu thầy chẳng biết em 
Thầy tưởng gái điếm xua tay thầy cười 
Hôm nay thầy đã nhầm rồi 
Thầy tưởng thị mẹt mặt mo biếu thầy 
Bây giờ thầy nghĩ mà xem 
Hoa rơi cửa phật thầy còn lãng quên 
Hoa này thầy vẫn gọi luôn 
Tâm thành phúc bảo hoa tiên trên trời 
Hoa mai có ngọc thầy xem 
Đúng là tiên nữ sao mai thầy cười 
Thần linh vui thích trêu thầy 
Đố thầy thích được thử thầy vài phần 
Số em thầy đợi qua rằm 
Mời thầy đến nhận mời thầy đến ăn 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Hôm nay thầy vẫn ngẩn ngơ 
Thầy quên thầy nhớ thầy chờ em sang 
Bây giờ thầy bảo thế nào 
Thầy đi ăn cỗ thầy quên em rồi 
Trông thầy phong nhã đẹp trai 
Khen thầy lắm vợ yêu thầy tài ba 
Từ nay cho đến về sau 
Khuyên thầy mấy chữ từ từ mà chơi 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thông minh sáng xuất được ngồi mâm trên 
Ăn no thần bảo đừng quên 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Ra đường gái đẹp thầy mê 
Thầy yêu thầy thích thầy về với em 
Đêm qua em sợ rắn thần 
Nó bắt nó ép nó hôn nó cười 
Duyên em chỉ có thầy đồ 
Tài ba có một thầy cười có duyên 
Từ nay em cạch đến già 
Trông như quỉ sứ rắn thần em chê 
Đêm ngày rắn dỗ em về 
Để em làm vợ rắn thần yêu em 
Từ nay cho đến về sau 
Đừng hòng em đến đừng hòng em yêu 
Đời em chỉ có thầy đồ 
Thầy hay nói thật thầy yêu em rồi 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Thầy khôn nói rối thầy cười yêu em 
Thơ hay thầy gọi ra tiền 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Mai kia lắm bạc nhiều tiền 
Nhiều em đưa đến đầy nhà thầy ơi 
Lộc thầy lắm gái theo không 
Thầy không dùng hết chỉ cho rắn thần 
Rắn thần khát vọng nằm suông 
Nhìn thấy gái đẹp rắn cười nhởn nhơ 
Ra tay làm phép cười đùa 
Rắn thần lại gọi các em đi vào 
Có em không biết thế nào 
Chìa tay ra bắt rắn thần điểm luôn 
Xong rồi rắn thần thích thú cười thầm 
Làm em sợ hãi ngẩn ngơ cả người 
Thầy đồ 435


 

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Phép tiên 

Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Không đối không được đường đời dĩ nhiên 
Đánh nhau tức giận vì tiền 
Không đánh không được thầy đồ ra tay 
Tham lam vì sự gái tiền 
Rắn thần cứ thế phát điên cả người 
Thầy đồ tức giận cười suông 
Muốn đấm muốn đá một phen rõ ràng 
Ai thua ai được là trên 
Thần linh đã báo có tên thầy đồ 
Thanh danh chức trọng quyền cao 
Thánh cho thầy được tiên cho thầy cười 
Rắn thần tức ở ghen ăn 
Lập mưu đa kế lấy tranh vợ thầy 
Thầy đồ bình tĩnh cười thầm 
Ngồi im nghĩ kế trả đòn thắng to 
Mưu sâu thầy đã nghĩ rồi 
Tự nhiên thầy đến thầy đùa với em 
Các em súm sít quanh thầy 
Thầy móc cái túy tiền nhiều vãi ra 
Các em trông thấy tiền nhiều 
Các em súm lại vơ tiền cười vui 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Các em cứ lấy cứ cười mà tiêu 
Có em lại nói rằng là 
Thầy đồ giàu thật còn hơn rắn thần 
Từ giờ cho đến mai sau 
Thầy cho ăn lộc thầy cho tiêu tiền 
Từ nay cho đến về sau 
Trời sinh thánh hóa thầy đồ làm quan 
Mai đây sánh lễ quan viên 
Gái hầu chức phận đàn em theo hầu 
Mai sinh mai nở hai lần 
Đồng sàng hai chữ tiếng tăm quan thầy 
Mai đây đi lễ được ngày 
Xuân hương gái đẹp có tài nhà thơ 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm khép kín đủ mùi hương thơm 
Khai hoa nhị nở thầy cười 
Nhà thơ gái điếm đón chào các quan 
Hôm nay rắn đã chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ ra ngõ gọi em 
Thầy tưởng gái điếm xuân hương đi về 
Hôm nay thầy vẫn có tài 
Thầy bắt được ếch rắn thần chịu thua 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười có duyên 
Mai kia có chức có quyền 
Rắn thần chịu chết thua đau không cười 
Việc này đã có tiên chi 
Chỉ tay năm ngón chuyền cho thầy đồ 
Thầy đồ học phép tiên chi 
Thầy học bấm độn đổi màu bắt tay 
Đương nhiên phép hóa thành tài 
Học thầy phép phản lộn cung phản hồi 
 Bây giờ thầy đã thành tài 
Chỉ đâu được đấy các em theo thầy 
Ăn to ăn nhỏ quyền thầy 
Thầy muốn thầy được thầy cười ăn to 
Thầy đồ 434
 

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Thử nhau 

Đầu xuân bắt bướm chơi hoa 
Bắt con ếch ộp đấy là trời cho 
Đường đi còn rộng còn dài 
Thầy không bắt nó nó cười thầy ơi 
Đêm qua bức tức rắn thần 
Muốn đi không được muốn cười không xong 
Thầy đồ có phép tiên cho 
Rắn đi qua núi qua đò thần trêu 
Việc này chẳng tại ai đây 
 Mai kia rắn thử gọi thầy ra xem 
Thầy đồ nghe thấy làm thinh 
Thầy biết rắn thử rắn cười gọi em 
Rắn thần hóm hỉnh tinh đời 
Khuya môi múa mép gọi ra một đàn 
Ở đâu mà lắm thế này 
Rắn thần chỉ chỏ các em ra chào 
Thầy đồ đứng lại nhìn xem 
Rắn thần ra bảo các em chào thầy 
Thầy đồ đứng sững người ra 
Các em súm sít vây quanh thầy đồ 
Rắn thần mới đến chào thầy 
Hôm nay em đến chào thầy thương em 
Xin thầy nghĩ lại mà xem 
Mấy hôm vất vả em đem dâng thầy 
Một đàn bươm bướm chơi hoa 
Thầy vui trông thấy gật đầu sướng vui 
Rắn thần đắc chí cười thầm 
Tưởng rằng bẫy được thầy đồ còn lâu 
Thầy đồ giả cách yêu em 
Biết đâu thầy lại trả đòn miếng sau 
Thầy đồ đá đít xà lù các em 
Đứa thì vít cổ thầy đồ 
Vừa hôn đấm bóp cho thầy sướng vui 
Soi gương cho đến tặn cùng 
Ai đi cũng được đến ngày trời cho 
Tâm thành đến tấu cửa trời 
Long thần lại báo cho ngày giờ linh 
Cầu trời cầu phật giờ linh 
Đúng ngày đúng hẹn tâm linh cửa trời 
Trời ban thánh gọi tên thầy 
Thần tài lại báo thầy đồ có tên 
Người khôn của khó ai khen 
Thầy đồ đi lễ có duyên phúc thành 
Lưu tâm chính diện tên thầy 
Thầy đi sắm lễ đủ màu đẹp tươi 
Ngàn vàng thần báo tiên cười 
Hương hoa thơm ngát mâm đầy trầu cau 
Kim ngân báu vật xôi gà 
Tiền tài tấu sớ đệ lên cửa trời 
Phù lưu phủ tỉu thầy đồ 
Thần tài trông thấy thầy đồ đẹp trai 
Mấy em đứng súm nhìn thầy 
Thầy đang tấu sớ đệ lên cửa trời 
Mười phương phật chín phương trời 
Tâm thành thầy lễ trời cho 
Bao nhiêu gái đẹp yêu thầy như mưa 
Mai đây thầy vẫn có tài 
Tiền thì không thiếu đầy kho tiền vàng 
Các em trông thấy rõ dàng 
Em nào cũng thích tranh nhau lấy thầy 
Thầy đồ bình tĩnh phân vua 
Thầy không bỏ xót cho vừa lòng em 
Các em thích chí cười vui 
Thầy đồ thắng thế rắn thần thua mưu 
Từ nay rắn cạch đến già 
Hơi đâu mà gọi cho thầy sướng vui 
Xuất đời tôi tớ cho thầy không xong  
Rắn thần vất vả long đong 
Mấy hôm đi khắp đi tìm gọi em 
Bây giờ tìm đã được rồi 
Làm thân trâu ngựa biếu không thầy đồ 
Thầy đồ đứng dậy cười vui 
 Thầy đồ đon đả bắt tay rắn thần 
Hôm nay thầy chết với ông 
Rắn thần vui sướng cám ơn thầy đồ 
Thầy đồ lại bảo rắn thần 
Trước thì không phải sau này anh nhem 
Thầy đồ nói thế cho vui 
Làm sao có chuyện sau này anh nhem 
Đá nhau một mất một còn 
Tình thì không trọng nghĩa thì không ưa 
Thầy đồ 433

 

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Trồng cây 

Năm nay cấy lúa được mùa 
Trồng cây ăn quả hái hoa lộc trời 
Thiên nhiên ban tặng cho thầy 
Thầy được cứ chén tội gì không ăn 
Đầu xuân năm mới vun trồng 
Công lao thầy đắp thầy cười hái hoa 
Mai đây cuộc sống chan hòa 
Thầy vui thầy thích thầy cười gọi em 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Số son thầy được thầy cười thương em 
Đêm qua nằm mộng chiêm bao 
Thần linh báo để cho em gặp thầy 
Duyên tình phúc phận trời ban 
Đời em đâu biết nối duyên tơ hồng 
Duyên tình chỉ thắm se tơ 
kết duyên tơ tóc nhà thơ thầy đồ 
Văn hay chữ đẹp nhà nho 
Thầy linh báo để thầy đồ có tên 
Thanh danh khắp bốn phương trời 
Phong lưu phú quí thầy đồ đẹp trai 
Ra thơ thầy kén nhân tài 
Ra thơ thầy đố thầy cười gọi ai 
Xuân xanh má đỏ môi hồng 
Thầy yêu thầy kén con trai hến sò 
Thương tình chẳng muốn nói ra 
Thầy đi đứng lại thầy nhìn về sau 
Đường đời có phúc gặp may 
Thầy gặp lũ qủy sua tay chào thầy 
Lũ này là lũ ăn chơi 
Thần linh báo để thầy đồ biết tên 
Mai kia lũ đến trêu thầy 
Toàn là thị mẹt gái tơ trêu thầy 
Ở đâu mà đến đầy nhà 
Hỏi con kỷ tỵ để dâng biếu thầy 
Phen này kỷ tỵ cười vui 
Nó đến nó nịnh thầy đồ xem hoa 
Thầy đồ trố mắt nhìn ra 
Rắn thần tủm tỉm cười thầm gọi em 
Xuân xanh má đỏ môi hồng 
Thầy trông nó đẹp toàn là thơ ngây 
Phen này thần rắn lên mây 
Đa mưu mắc bẫy thầy đồ không chơi 
Thầy đồ nhìn thầy buồn cười 
Giơ tay chụp mũ rắn thần kêu lên 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thần linh đã báo thầy đồ biết ngay 
Tưởng rằng rắn đã có tài 
Định ăn sấp ngửa lừa thầy một phen 
Chuyện này trời đã biết rồi 
Đừng hòng lấy được thầy đồ chửi cho 
Rắn thần mặt mo mặt mẹt mặt dầy 
Chị em súm lại theo thầy như mưa 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Thầy ăn được cả chẳng cho thằng nào 
Chuyện này thầy biết cả rồi 
Đừng hòng lừa bịp được thầy chơi khăm 
Đêm qua trăng lặn sao mờ 
Thần rắn đến gõ gọi thầy ra đây 
Thầy đồ cứ đứng nhìn ra 
Thần rắn cứ đứng chạy ra chạy vào 
Ngoài kia mấy ả đang chờ 
Mưu mô thần rắn định lừa thầy sang 
Thầy đồ biết ý cười thầm 
Thầy chơi một mẻ các em theo thầy 
Rắn thần đứng sững người ra 
Sao thầy làm thế thầy vơ vào lòng 
Các em tủm tỉm theo thầy 
Rắn thần trông thấy cơn điên tức thầy 
Rắn thần giận quá thầy đồ 
Thầy chơi một mẻ chẳng tha em nào 
Thầy đồ sướng thế cười vui 
Vừa đi vừa hát nghêu ngao diễu đời 
Rắn thần tức quá cơn điên 
Hôm nay rắn quyết ra tay chơi thầy 
Đáng ra nhẹ nhõm với thầy 
Thầy vui thầy thích thầy cười hả hê 
Khôn ngoan không lại với thầy 
Định lừa mắc bầy định đưa vào tròng 
Thầy đồ cảnh giác độ cao 
Rắn thần có mẹo còn thua thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn thần chịu chết chịu thua thầy rồi 
Ăn to nói lớn là thầy 
Rắn không đả động đến thầy nữa đâu 
Mai kia thầy bắc nhịp cầu 
Qua sông qua núi qua đò rắn ơi 
Chuyện này thầy bỏ làm ngơ 
Đừng nhắc đến nữa các em cười khì 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Thôi đành không nói tức thầy như điên 
Thầy đồ 432