Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

                                               Ngày hội xuống đồng

                                      Số em là số lạ đời 
              Nghe thơ em hát nghe đàn em vui
                  Nghe người ru ngủ em cười 
          Em yêu em thích những người mê em 
                    Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
              Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
  
                         Đêm trăng tát nước 
       
                   Đêm trăng gió mát trăng tà 
           Thiu thiu buồn ngủ rạng ra thầy cười 
                    Đêm đông thì chẳng có ai  
             Xì xòm đang múc chìa ra ưỡn vào 
                    Nghe thì thích thú hai bên 
              Cứ thế mà diễn sướng rên hừ hừ  
             Thầy đồ lại bảo diễn nữa hay thôi 
            Em còn thích nữa múc cho đầy gầu 
                 Nghe thơ tát nước đêm trăng  
             Hỏi ai hay hát hay nghe tiếng đàn 
                 Hỏi người tát nước đêm trăng 
             Xì xòm đang múc chía ra ưỡn vào  
                      Thơ hay gọi cả thầy đồ 
           Nhà thơ tát nước thơ hồ xuân hương 
                    Thơ hay trêu gẹo thầy đồ 
          Thầy đồ ưỡn ẹo đánh lừa xuân hương 
                   Xì xòm lại múc cho nhanh 
         Đứng không được nói múc thì gù lưng 
               Tròng trành như nón không quai 
       Thùng thì không đáy bốn quai hai người 
               Úp mặt vào nhau mà thở phè phè
                        
Thầy đồ 

                    Thăm quốc tử giám 





                     Văn hay chữ đẹp gái này 
      Thầy trông đã thấy thầy cười nghả nghiêng 
                     Em vui em thích em đùa  
          Thầy không sờ mó thầy nhìn ngắm em  




                                     Khuyên bạn 

                      Ăn tiêu có mức đủ rồi  
             Đừng ham gái đẹp có ngày tiêu ma 
                Thương thay thân phận gái già 
               Đầu chầy đít thớt thật là khổ tâm 
                    Việc gì cũng phải no toan 
          Thương chồng hết ý không ai chê nàng 

                                              va len tin tại quốc tử giám 
                                                                                                               Thầy đồ