Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

Vợ thầy 

Tiếng ai như tiếng chuông chùa 
Tiếng ai như tiếng vợ chồng nhà ta 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng bà tiên chúa bà cười nhận luôn 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Mùa thu tháng tám mát trời thầy ơi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đẹp như công chúa bà hoàng tiên cung 
Thầy đồ đứng ngắm nhìn lâu 
Nhìn mãi mới thấy bà cười em đây 
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy tai 
Đúng là trời định xe duyên không nhầm 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thổi đến trưa đến chiều 
Hôm nay tháng bẩy thầy ơi 
Là ngày hai tám tháng bẩy nhâm thìn đẹp duyên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được thầy cười ra mưa 
Hôm nay tháng bẩy ngày ngâu 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Vào ngày đẹp nhất rồng phù được ăn 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Thầy đi chó đuổi vẫy đuôi mừng thầy 
Hôm nay ăn phúc lộc tiên 
Trời thương trời phú cho thầy ăn to 
Lộc này là của ai cho 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Trời cho thầy đến tháng mười 
Ăn to đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Nhân sinh bách nghệ chức quyền cao sang 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được ăn được nói được bà tiên cung 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Được lệnh bà chúa vào kho lấy tiền 
Hôm nay đem đến biếu thầy 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Ăn to nói lớn là thầy 
Trời cho thầy được thầy cười hi hi hừ hừ 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy cười ăn ngon 
Mặc đẹp ai còn dám chê 
Thầy đồ hí hửng thầy mừng 
Đẹp duyên đúng số thầy cười cho vui 
Thầy đồ 945 

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Mùa thu 

Thiên thu ăn phúc lộc trời 
Đúng là số phận lộc trời ban cho 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Đúng trời đã định được trời ban cho 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ 
Được ăn được nói được cười 
Vào giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Đúng ngày hai bẩy tháng bẩy thì trời mưa ngâu 
Để cho chim sếu bắc cầu 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Một đoàn chim sếu bắc cầu qua sông 
Ông ngâu bà ngâu hàng năm mới được gặp nhau một lần 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở ông bà ôm nhau cười khì 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Chúc mừng hạnh phúc ông bà gặp nhau 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Đúng là tháng bẩy thì trời mưa to 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Đúng rằm tháng bẩy thì trời mưa ngâu 
Ăn to nói lớn là thầy 
Được quyền làm chủ làm thơ thầy cười 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Được ăn cứ chén đừng quên anh già 
Ông già phụng sự bút nghiêng 
Đúng trời qui định trời phù đem cho biếu thầy ăn to 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy cười ra thơ 
Thơ này lắm lộc nhiều hoa 
Như cây lắm quả nhiều hoa lộc vàng 
Lộc này quí lắm thầy ơi 
Lộc thiên lộc địa lộc nuôi thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Có nhân có nghĩa có trời phú cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ đi lễ đúng giờ càn khôn 
Hôm nay ngày đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng bẩy trời phù ra mưa 
Mưa này mới gọi là là mưa 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu lộc để nuôi thầy đồ 
Thầy đồ ăn lộc phúc tiên 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của tiên ông 
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo thì trời mưa to 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Vào ngày thịch vượng được giờ linh thiêng 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Thầy đồ 944
 

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Phép trời  

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được tiên cho thầy cười 
Được ăn được nói được cười 
Được giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Đúng vào tháng bẩy canh thân ngày dần 
Vào giờ bính tý ai cho 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Tướng tinh là tướng thầy đồ 
Ai trông cũng bảo thầy đồ có tâm 
Thầy chăm đi lễ đi cầu đi xin 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Khấn đức thánh mẫu khấn ông hoàng mười 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Phù lưu thanh tước thành hoàng báo cho 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ đang ở có rồng phù cho 
Tâm linh hương khói đêm ngày 
Thành hoàng phán bảo cho thầy được ăn 
Thầy đồ hương khói quanh năm 
Đất linh đất thịnh thần rùa hóa cho 
Bao năm thầy được tiên ông 
Phù lưu bảo hộ thánh ban cho thầy 
Thần rùa hóa phép được luôn 
Thầy đồ vui thích được luôn bây giờ 
Tâm tâm niệm niệm đến ngày 
Thầy đồ bấm độn phép màu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Cơn mưa gió thổi tung hoành gió bay 
Bây giờ thầy đã được rồi 
Được ăn được nói được trời phú cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào chơi khăm 
Tâm linh là phúc trời cho 
Đường đi sáng tỏ mây thành thầy ơi 
Quanh năm hương khói thần phù 
Địa linh nhân kiệt trời phù cho ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời thương trời phú cho thầy quanh năm 
Năm nay thầy sướng vô cùng 
Cuối năm mậu tuất chó mừng thầy ơi 
Mai đây có phép thần rùa 
Thần cho thầy được phép rùa hóa tiên 
Rùa này mới thực rùa tiên 
Rùa sinh rùa hóa ra rùa phép tiên 
Phép này công với phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng trời cho 
Từ giờ cho đến mai sau 
Thầy đồ vững chắc không còn sợ ai 
Thầy đồ lắm chắc trong tay 
Phép rùa công vời phép tiên 
Xanh xanh đỏ đỏ phép màu hiện ra 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Gặp thằng quỷ sứ tai ương mặt người 
Thầy nhìn thầy chẳng nói gì 
Thầy thử bấm độn phép màu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối thầy cười trừ luôn 
Năm nay phúc lộc đến nhà 
Phù lưu thánh bảo còn con trâu vàng 
Trâu này đẹp lắm thầy ơi 
Ai trông cũng bảo ai cười kệ ai 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Hôm nay trời mới nói ra 
Thực lòng mà nói đấy là thần tiên 
Hôm qua mưa gió đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Tưởng rằng thầy được ăn to thầy cười 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Để thầy thông cảm cho vui thực lòng 
Hôm nay tiên nói rõ ràng 
Không mưa không gió đấy là trời cho thầy cười 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Bài này khác hẳn với bài hôm qua 
Hôn nay tiên mới nói ra 
Tiên cho thầy được thầy đồ yên tâm 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Ngày rằm xóa tội vong nhân 
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Hôm nay mười sáu tháng bẩy thầy ơi 
Không mưa không gió đấy là trời cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già bút nghiêng 
Thầy đồ 943

 

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

Thầy đồ 

Oai linh là tướng trùm sò 
Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng là thị mẹt mặt mo mặt dầy 
Hôm nay thầy vẫn ở đây 
Trời sinh trời hóa con ma cà rồng 
Ma này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười như điên 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thực lòng mà nói con ma trêu thầy 
Ma này chẳng phải ma người 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Đúng là trời định tiên cười gọi cho 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Đẹp duyên đúng số thì trời ban cho 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Thầy đồ hưởng lộc thánh ban cho thầy 
Lộc này là của ai cho 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thoảng cơn mưa đẹp trời 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo đúnggiờ linh thiêng 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Đúng trời đã định thì trời cho ăn thầy cười 
Thầy đồ 942 


 

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Thầy cười 

Tâm linh có phúc trời cho thầy cười 
Từ nay cho đến về sau 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Thần linh thổ địa thần tài 
Được lệnh bà chúa ở trong tháp vàng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Chỉ tay năm ngón vào giờ càn khôn 
Thầy đồ nghe thấy mừng thầm 
Đúng là trời định trời phù cho ăn 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Tiền duyên trời định phúc ban cho thầy 
Được ăn được nói được cười 
Được bà tiên chúa bà cười gọi cho 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Còn bao nhiêu nữa đem cho biếu thầy 
Lộc này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Trời cho cứ chén thầy đừng bỏ quên 
Mai đây mưa thuận gió hòa 
 Đẹp duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Mấy lần tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Thần chim bói cá đem cho biếu thầy 
Lộc này là của tiên ông 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Tiên ông vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Đúng trời đã định tiên cười ban cho 
Thầy đồ hí hửng cười thầm 
Được ăn được nói được bà tiên cung 
Mai đây sấm chớp mưa rào 
Đúng giờ hoàngđạo vào giờ càn khôn 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Đẹp quần đẹp áo đấy là trời cho 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Đúng là trời đinh cơn mưa phép màu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Thần tiên núi ngọc thần tài ban cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng 
Mai đây có chức có quyền 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Thầy đồ thông minh chí tuệ hơn người 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
Mai đây trời báo rõ ràng 
Đúng là trời định lộc trời ban cho 
Ngày mai chớp bể mưa nguồn 
Thầy đồ khát vọng cơn mưa trời phù 
Đêm năm canh ngày sáu khắc 
Đúng là trời định trời ban cho thầy 
Được ăn được nói thầy cười 
Được bao nhiêu của thầy cười ăn to 
Thầy đồ 941
 

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Trời định 

Bầu trời rộng khắp bao la 
Thần tiên mưa gió đấy là trời cho 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Đúng là trời định đến ngày trời cho 
Tháng này là tháng canh thân 
Vào ngày kỷ mão con mèo hiện ra 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa trời định phép màu hiện ra 
Phép này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời ban ra 
Đêm năm canh ngày sáu khắc 
Vào giờ hoàng đạo được ngày trời cho 
Mưa bay gió thổi trên đầu 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui thầy cười 
Đấy là làm phép mưa bay 
Vào năm mậu tuất đến rằm mưa to 
Tháng bẩy mưa đủ các ngày 
Mưa ngâu trời định ông bà gặp nhau 
Luật này là của trời ban 
Mưa ngâu tháng bẩy qua rằm 
Đúng ngày hoàng đạo bắc cầu qua sông ngân hà 
Ông ngâu bà ngâu hàng năm mới được gặp nhau mấy lần 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở ngày vui ngày mừng 
Bài này tháng bẩy mưa ngâu 
Đúng giờ hoàng đạo bắc cầu qua sông 
Đoàn chim đoàn quạ đoàn sếu 
Cùng nhau nối tiếp bắc cầu qua sông ngân hà 
Hàng năm chỉ có mấy ngày 
Thầy đồ nghe thơ từ đời thượng cổ đến nay 
Đúng trời quy định được nhờ đoàn chim 
Đoàn quạ bắc cầu qua sông 
Thầy đồ 940 


 

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Đứng đầu 

Hôm nay mười bốn sáu bẩy thầy ơi 
Trời cho thầy được hai con đứng đầu 
Hôm nay mười bốn sáu bẩy thầy ơi 
Đúng là trời định vào giờ càn khôn 
Đầu năm xuân mới tươi vui 
Đến năm mậu tuất chó mừng vẫy đuôi 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn 
Trông ngang trông dọc chó mừng thầy ơi 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Được con chín chín trời cho thầy cười 
Được ăn được nói được cười 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Hôm nay mười bốn sáu bẩy đẹp ngày 
Trời cho cứ chén đúng ngày linh thiêng 
Giờ này là của tiên cho 
Trời sinh trời hóa tiên cho thầy đồ 
Mấy hôm tiên gọi thầy đồ 
Thầy đồ nhận được tin vui thầy mừng 
Cơn mưa gió thổi tung hoành 
Đúng vào giờ ngọ đến sang giờ mùi 
Thầy đồ hý hửng tươi vui 
Tưởng rằng thầy được thầy cười ăn to 
Hôm nay thầy vẫn nằm im 
Không động không cựa thầy nhìn ra sân 
Trông ra chẳng thấy ai vào 
Đúng là trời định bao giờ trời cho 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Còn bao nhiêu nữa đợi ngày trời cho 
Bài này khó lắm thầy ơi 
Nếu thầy đoán được bài này ăn to 
Bài này là của hôm qua 
Trời sinh trời hóa thầy xem thế nào 
Hôm nay thầy đoán được rồi 
Đúng là trời định vào giờ càn khôn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Mười bốn sáu bẩy trời phù cho ăn 
Còn con chín chín thầy cười 
Đố thầy đoán được con này ăn to 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Hỏi thăm chú chuột thầy đồ đi đâu 
Thầy đồ 939

 

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Linh thiêng 

Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Là tháng bẩy đủ là tháng canh thân 
Hôm nay chính diện vào ngày ất hợi vào giờ bính thân 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Thầy đồ khát vọng đến trưa đến chiều 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Còn bao nhiêu nữa còn đầy trong kho 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Lộc này là của tiên ông 
Của thiên của địa của trời tiên cho 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Giờ linh đã đến vào giờ canh thân 
Trời mưa trời gió trời phù 
Mười hai giờ ngọ đến hai giờ mùi 
Chiều tà gió thổi tung bay 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ một cái thầy ôm vào lòng 
Hôm nay thầy sướng thầy vui thầy cười 
Được tiền được của được trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương thầy cười 
Ăn to ăn nhỏ là thầy 
Đẹp duyên đúng số nhiều người lại khen thầy đồ 
Thầy đồ 938

 

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Chiều mưa 

Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Tháng sáu tháng thiếu kỷ mùi có duyên 
Hôm nay ngày đẹp thầy ơi 
Là năm con chó tháng mùi con dê 
Hôm nay ngày dậu con gà 
Vào giờ nhâm tý là con chuột vàng 
Thầy đồ tính thấy được luôn 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Đêm qua thắng trận mưa rơi 
Vào giờ bính tý đúng giờ càn khôn 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn chớp bể mưa nguồn trời cho 
Ngày mai mồng một tháng thân 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ được ăn 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Từ nay cho đến hôm rằm 
Mưa ngâu gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo ông bà gặp nhau 
Hàng năm tháng bẩy ngày ngâu 
Luật trời qui định ông bà gặp nhau 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở ông vui bà mừng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định mưa ngâu đến rằm 
Hàng năm tháng bẩy ngày ngâu 
Ông bà hàng năm gặp nhau mấy lần 
Ông ngâu bà ngâu vui thích cười thầm 
Đúng trời đã định vào giờ hoàng hôn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như công chúa ông ngâu bà hoàng 
Mai đây thực đã rõ ràng 
Đúng là trời đinh trời thương ông bà 
Từ nay cho đến hàng năm 
Ngày rằm xóa tội vong nhân 
Hàng năm tháng bẩy ngày rằm 
Các cụ lên chùa lễ bái cầu xin 
Trời phật tiên thánh xóa tội vong nhân 
Xin trời tăng phúc giảm tội 
Cho người quá cố tri ân được rồi 
 Thầy đồ 937

 

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Mưa rồi 

Thầy đồ thắng trận mưa rào đêm qua 
Đêm nằm không ngủ thầy mừng cả đêm 
Đêm qua chớp bể mưa nguồn 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu 
Mưa này mới gọi là mưa 
Mưa đức thánh mẫu mưa ông hoàng mười 
Được ăn được nói được cười 
Đúng giờ hoàng đạo thì trời mưa to 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Cơn giông gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi nộn lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Đinh linh thắng trận mưa rào 
Thầy nằm không ngủ thầy cười cả đêm 
Đêm nay mới gọi là đêm 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Mùa thu gió mát trên đầu gió bay 
Một đoàn bươm bướm đang bay 
Thầy đồ trông thấy gọi em quay về 
Được ăn được nói được cười 
Được giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Trời cho tiên gọi thầy đồ được ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ trời định đến giờ mưa to 
Được ăn được nói thầy cười 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ mưa to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thần tiên núi ngọc trên mây tung tiền 
Bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ một cái thầy ôm vào lòng 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Đúng ra thầy được ăn nhiều 
Cơn mưa trời định được ngày trời cho 
Được ăn được nói được cười 
Được giờ hoàng đạo đúng ngày trời cho 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Thần tiên núi ngọc đem cho biếu thầy 
Lộc này là của tiên cho 
Của tiên trời định đúng giờ càn khôn ăn nhiều 
Thầy đồ 936 

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

Đêm thiên đường 

Đêm qua mới gọi là đêm 
Đêm đắp áo ngắn đêm trung áo dài 
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy tai 
Đêm nằm không ngủ thầy sờ hai bên 
Duyên em phận đẹp má đào 
Đúng trời đã định thì trời se duyên 
Duyên này mới gọi là duyên 
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Đêm nay mưa thuận gió hòa 
Thầy kêu ếch ộp thì trời mưa to 
Tâm linh nhờ phúc lộc trời 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Gặp nàng tiên nữ đi ra đi vào 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Thầy khen nàng đẹp thầy không muốn về 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn báo táp trời mưa ra tiền 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Còn bao nhiêu của được trời cho ăn 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Được giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Trời sinh trời hóa ra tiền 
Ở đâu đưa đến tiên cho biếu thầy 
Đêm nay trời đẹp sáng ra 
Còn bao nhiêu nữa thầy ra nhận tiền 
Tung tăng cá lượn trên đầu gió bay 
Trời mưa trời gió đêm ngày 
Đúng giờ trời định được ngày trời cho 
Ăn to nói lớn là thầy 
Được người được của được bà tiên cung 
Đêm nay thầy sướng thầy vui 
Đêm nằm không ngủ thầy cười ra thơ 
Thơ này là của ai cho 
Thơ tiên thơ địa thơ cho thầy đồ 
Thầy đồ nhận lấy mà xem 
Thầy xem cho kỹ thầy lăn ra cười 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho thầy đồ 
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy chôn 
Thầy thích thầy ngoáy thầy nhìn ba ba 
 Đêm nay gió mát trăng tà 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Đinh linh gió thổi trời phù 
Thầy kêu ếch ộp trời càng mưa to 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Rượu ngon gái đẹp xin thầy đừng quên 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Thầy quên ngủ mất thầy quên không sờ 
Chiều tà gió thổi tung bay 
Được ăn được nói được cười em vui nhớ thầy 
Thầy đồ 935


 

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023

Trên mây 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Thầy đồ cơm cháo gì chưa 
Chén bát cơm nguội vời dưa cải mầm 
Ăn xong thầy lại đứng nhìn 
Đúng là trời định cơn mưa trời phù 
Hôm nay tiên báo cho thầy 
Tin vui sẽ đến cho thầy được ăn 
Tùng tùng trống đánh vũ niên 
Chim ca chúc thọ thầy đồ bát niên 
Năm nay đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Có đoàn bươm bướm bay vào trong cung 
Thiên nhiên ăn phúc lộc trời 
Trời cho thầy được bao nhiêu là vàng 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Cùng nhau hội họp đem cho biếu thầy 
Đúng năm đúng tháng được ngày 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Mai đây sóng gió mưa rào 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Thần tiên núi ngọc đang chờ 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiên bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ một cái được bao nhiêu tiền 
Tiền này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Thầy đồ đứng dậy chìa tay nhận tiền 
Phong lưu phú quý là thầy 
Trời cho cứ chén được nhờ bút nghiêng 
Đúng năm đúng tháng thầy cười 
Thầy tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Nhìn ra trông thấy thầy đồ 
Giơ tay vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn báo táp cơn mưa thầy cười 
Trời cho thầy được vui mừng 
Đúng giờ hoàng đạo thì trời mưa to 
Cơn mưa sấm chớp đùng đùng 
Đẹp ơi là đẹp trời càng mưa to 
Trời mưa ra bạc trời khoạch ra tiền đem cho biếu thầy 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Trăm năm mới có vào ngày hôm nay 
Thiên cơ địa lợi trời cho 
Đẹp duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Được tiền được của được bà tiên cung 
Số son phận đẹp má hồng 
Thầy trông thấy giáng bà cười có duyên 
Hôm nay thầy lại khen bà 
Đẹp ơi là đẹp thầy nhìn muốn yêu 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được trời cho của vào nhà càn khôn 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Được con trâu béo được con lợn vàng 
Lợn này chẳng phải lợn vàng 
Lợn tiên thánh đế hóa ra lợn rừng 
Thử tài thử lộc ban cho 
Ai mà biết được trời ban cho nhiều 
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Là nàng tiên nữ bà hoàng tiên cung 
Được ăn được nói được cười 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Thầy đồ 934 

 

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

Gặp thầy 

Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Gọi tên bà chúa đi vào hoàng cung 
Hôm nay bà gặp thầy đồ 
Thầy kêu ếch ộp thì trời cơn mưa 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió lốc cơn mưa ngập đường 
Thầy đồ khát vọng trời mưa 
Đúng là trời định trời mưa ra tiền 
Mấy lần thánh gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Đêm qua mưa gió bình thường 
Thầy kêu ếch ộp mấy lần trời mưa 
Mưa to là ăn phúc lộc trời phù 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại mấy vòng 
Là cơn bão táp đúng ngày càn khôn 
Bao năm bao tháng đúng ngày 
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế thầy làm 
Trời thương trời hóa vào giờ càn khôn 
Mưa to gió thổi tung hoàng 
Đúng là trời định cơn mưa phép màu 
Phép này là của ai đây 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Trời mây non nước hữu tình 
Cơn mưa gió thổi tung hoàng gió bay 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Thầy đồ khát vọng đúng ngày trời mưa 
Tháng năm tháng sáu ngày rằm 
Tháng bấy thì trời mưa to 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tự nhiên trời hóa ra bao nhiêu tiền 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thần tài thần lộc đem cho biếu thầy 
Lộc này là của ai đây 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Được giờ hoàng đạo được ngày trời cho 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già bút nghiêng 
Thầy đồ 933