Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

                         Thần linh bà chúa 

 Đợt này thắng trận rất to 
Tin vui ta thắng đánh cho ông về 
Tin đi thánh báo tin mừng 
Để cho bạn bè tứ bề mừng vui 
Mai đây ông vẫn xin về 
Ông thương ông tiếc con dê đầu đàn 
Phen này nó thắng nó được nó càng nở nang 
Ông đây ông đứng ông nhìn 
Ông cười khanh khách cho đời biết ông 
Chuyện này bí ẩn trong lòng 
Ông cười cay đắng ông cười đắng cay 
Đời người mới có một lần 
Sông sâu mò mãi cũng lần mà ra 
Lòng người bí ẩn ngoan tham 
Lòng người vô đáy ai ngờ bất nhân 
Hôm nay cơn gió bạo tàn 
Bất trung bất hiếu lăng lòa mồm to 
Ông nhìn mặt mẹt tai to 
Tưởng rằng có hiếu có tâm ông mừng 
Bao năm ông vẫn đàng hoàng 
Ông tin ông tưởng con dê đầu đàn 
Tâm thành chí hiếu thờ chồng nuôi con 
Giờ đây đã rõ con người lẳng lơ 
Quanh đây ông thấy có mùi 
Người thơm thì ít người tham thì nhiều 
Của ngon vật lạ trên đời 
Người tham nhìn thấy lại vơ vào lòng 
Ở đời nhiễu sự cho hay 
Miếng sôi miếng thịt tọp nhanh vào mồm 
Không nhanh nó cớp mất rồi 
Còn đâu mà đợi mà chờ hỏi ai 
Thơ này nhiễu sự lắm tai 
Xem đi mà nghĩ đọc đi mà cười 
Chuyện này rắc rối lắm đây 
Cơn điên ông tức ông cho một vồ 
Chúng mày thử nghĩ mà xem 
Cau mày vuốt mặt ế dâm thiện đời 
Thiu thiu chín đỏ chôm vàng 
Hằng ngay gặp thằng ếch ộp nó nhòm nó thương 
Thơ này chẳng trách ai đâu 
Gặp thằng quỉ sứ nó phang vỡ đầu 
Thầy đồ 96

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Bà Chúa và Thần Linh 

Từ giờ cho đến cuối năm 
Tin vui hoa nở chúc mừng đại nhân 
Mai đây con kiến đụng đầu 
Để cho bà chúa thêm no bực mình 
Bà chúa ngẫm nghĩ bực mình 
Chả nhẽ cứ thế bực mình nói luôn 
 Tâm linh phúc tổ từ đường 
Là con chí hiếu tâm thành hiếu chung 
Phụng thờ tiên tổ họ đinh 
Chữ tâm chữ hiếu thờ chồng nuôi con 
Đường đời còn phải gian nan 
không ngờ phần bạc nửa chừng khổ tâm 
Bao năm bao tháng đợi chờ 
Để cha suy nghĩ bao giờ cha thương
Bây giờ đã đến cùng đường 
Mà cha không biết coi thường con đây 
Việc này khó nói với cha 
Buộc lòng con phải đem ra đụng đầu 
Trời cao ai thấu cho con 
Đem lòng nếm thử mùi đời 
Chỗ cay chỗ đắng cho đời tủi thân 
Năm lần bẩy lượt con mời 
Cha không về bây giờ cha mới nghĩ thương con 
Thực ra mà nói coi con ra gì 
Từ nay cho đến cuối năm 
Đường đi sáng sủa đường đời đẹp duyên 
Tâm linh nhờ phúc nhà chồng 
Họ Mai anh Thuận giúp tiền cứu con 
Thần Linh đã báo lâu rồi 
Thần Tài báo lại được vài hôm nay 
Long Thần chính diện bảo cho 
Thần Linh chúa đất bảo cho nhân tài 
Nhân tu phúc quả thiên tài 
Nhà nho văn học là đời quang vinh 
Đa mưu đa kế nhân tài 
Phù lưu thanh tước lộc dài hưởng lâu 
Bao năm hương khói đi cầu 
Trời cho thì được ai cầu cùng cho 
Sang năm đầu quí Canh Dần 
Có cung phúc lộc có cây đền bù 
Ai ơi súng sính ai cười 
Đem thân trâu ngựa cho đời vui tươi 
Tâm linh ước nguyện trời cho 
Không ăn cũng thiệt không chơi cũng hoài 
                          Thầy đồ 95 


Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

                                                      Duyên... họ mai 

Trâu vàng là lúc trời cho 
Lưu ân trả nghĩa thánh cho trâu vàng 
Tháng năm tháng bẩy tiền vàng 
Rồi đến tháng chín đổi tiền lấy trâu 
Ai mua ai bán tháng này 
Để cho chính diện đại nhân chờ ngày 
Việc này trời định từ lâu 
Để cho thánh gọi thánh mời đại nhân 
Đi mau lên nhận chức quyền 
Có tên có tuổi có phần trời ban 
Mai đây phú quí giàu sang 
Nuôi đàn bươm bướm lượn ra lượn vào 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Chim ca phượng múa đến mừng đại nhân 
Long thần vui sướng đến ngày 
Chúc mừng bà chúa mời bà vào cung 
Thành tâm dâng lễ hương hoa 
Hoa thơm quả ngọt tiền vàng năm quan 
Cúi đầu làm lễ gia tiên 
Đợi ngày thánh báo đến ngày trời cho 
Hôm nay con nguyện xin cầu 
Đồng gia tổ phụ thần tài thần linh 
Chúa đất long thần chứng cho 
Từ nay cho đến về sau con xin 
Thực nguyện ăn đời trọn kiếp với người con yêu 
Sang năm đa phúc đa tài 
Kim ngân tiền bạc thiếu chi trên đời 
Rồi đây thánh báo trâu vàng 
Nắng nghe trời định rõ ràng không sai 
Tâm thành phúc tổ họ mai 
Có tâm chỉ hiếu từ đường trời cho 
Đương nhiên được hưởng lâu dài 
Lộc trời ban xuống cho nhà họ mai 
Ngày mai chim hót trên cành 
Mừng cho bà chúa đứng chờ người thân 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Người yêu chính diện của bà thứ ba 
 Kim nam ngóng đợi cùng vào 
Nhìn thấy bà chúa em chào chị hai 
Bà chúa trông thấy mỉm cười 
Đương nhiên mà gặp được người có duyên 
Bao năm trời định duyên rồi 
Được ngày hội tụ được ngày vinh hoa 
Phú quí ai bằng 
Long thần lại báo đẹp người có duyên 
                       Thầy đồ 94