Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thiên đường 

Tâm thành phúc lộc tai nghe 
Chim kêu ríu rít chim mừng đại nhân 
Hôm nay đi lễ đúng ngày 
Vào giờ đúng hẹn rồng phù trời cho 
Tâm thành là phúc duyên do 
Lưu tâm nhã ý đến cửa tây môn nhà trời 
long thần nghe thấy đại nhân 
Tự rưng tiến lễ đem dâng ngọc hoàng 
Tiến vào trình lại các quan 
Thiên binh vạn tướng đang chờ từ lâu 
Các quan văn võ hai hàng 
Ở trên thượng đế Ngọc Hoàng cười vui 
Số son dấu ấn là người 
Chính tông đại diện cho nhà họ mai 
Xuân xanh tươi sáng độ chừng 
Nhìn xa mà thấy ước chừng năm mươi 
Văn hay chữ đẹp nhân tài 
Nhà nho văn học thông minh hiểu đời 
Đi thi đệ nhất đứng đầu 
Thần linh phải nói rằng là biệt tài 
Số một không ai sánh bằng 
Văn ôn võ luyện từ lâu đạt rồi 
Thanh danh là tướng là tinh kiện toàn 
Đa mưu đa kế hơn người 
Giỏi giang văn học đường đời đi lên 
Năm nay chính hẹn tháng mười 
Rồng phù đi lễ kiện toàn tốt tươi 
Chung qui có mặt khắp nơi 
Thần linh đã báo đến nơi an toàn 
Rồng phù thánh bảo tiên cho 
Thơ hay thơ đẹp đến ngày vinh quang 
Thơ hay có tiếng cả rồi 
Người ta đã nói tiếng đồn từ xa 
Thơ bay khắp cả vùng trời 
Bay sang bên ấy đến tai ông già 
Ông già thức tỉnh hồn mê 
Thơ đâu mà thấy thơ hay đủ mầu 
Dậy người lại khéo khuyên răn 
Lời thơ ấm áp lời thơ ngọt ngào 
Ông già ngắm mãi nhìn thơ 
Thơ hay hiếm có làm thơ đủ mầu 
Thơ hay thánh gọi tên người 
Thằng bờm để đâu cho hết văn thơ còn dài 
Thơ hay để lọt vào tay ông già 
Thây đồ 143

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Văn thơ thầy lễ 

Văn thơ kim ngân tài mã đang chờ
Đường về sáng sửa đẹp ngày lên thơ 
Duyên ai có phúc có phần 
Có duyên thánh gọi có phần trời cho 
Tâm linh là phúc duyên trời 
Từ lâu thánh gọi đại nhân có tài 
Phương nam chính diên họ mai 
Nhân từ phúc hậu từ đường sáng soi 
Tâm qui quí tộc đứng đầu 
Có nhân có nghĩa có tên số vàng 
Từ bi là phúc trên đời 
Ăn ngay ở thẳng từ đời dài lâu 
Hôm qua thánh báo nhiều mầu 
Trời trong mây sáng có duyên lộc trời 
Mai đây đi lễ đến cửa nhà trời 
Tây môn chính diện nhà trời 
Tâm thành phúc bảo đến nơi trời cười 
Long thần lại đứng nhìn theo 
Đại nhân dâng lễ tiến vào trong cung 
Uy linh phúc đức con người 
Đệ dâng tiến lễ hương hoa báu vật 
Hàn hâm xôi gà trầu cau đặt lễ 
Tiền vàng phù lưu phủ tỉu tiến dâng cúi đầu 
Nam nhi kính cẩn nghiêng mình 
Chấp tay cúi lậy ngọc hoàng vua cha 
Năm nay con thấy trong nhà 
Thần linh báo mộng thế gia vui mừng 
Nay mai đẹp nhất tháng mười 
Thần tài thần phúc thần linh 
Lộc trời lộc phật chính cửa ngọ môn 
Trời đem cho hết đến nơi an toàn 
Tháng sau là tháng chuột vàng 
Ăn trên ngồi chốc đứng chờ tiền đem 
Trông xa đã thấy ông già 
Người đi nhanh nhẹn vừa đi vừa cười 
Tin vui đi khắp đó đây 
Ông về con cháu vừa nhìn vừa vui 
Vai mang túi sách đàng hoàng 
Ông về đến ngõ con chào đón ông 
Hôm nay ông có tình thương 
Bao nhiêu của quí của tài hồi môn 
Ông cầm tờ giấy thơ hay 
Ông xem ông đứng ông cười gọi luôn 
Con rể đến nơi mà nhìn 
Thơ hay con gửi biếu cha 
Tình riêng con gửi để cha vui lòng 
Hàng ngày cha vẫn ngóng trông 
Mong thơ con gửi để cha đỡ buồn 
Cha nghe con nói nhiều thơ 
Thơ ăn thơ để làm thơ khuyên người 
Nghe thơ ông cứ ngậm ngùi 
Ông yêu ông quí những người làm thơ 
Nghe thơ ông thấy búi tai 
Ông quí ông mến thương yêu thằng bờm 
Gần nhau mới biết sự đời 
Tài riêng ông thấy thằng bờm đẹp trai 
Trông người dáng rấp tươi cười 
Đẹp trai ba vợ đấy là trời cho 
Duyên trời đã định từ lâu 
Duyên do tự bởi ông trời 
Là duyên hạnh phúc là người có tâm 
Đúng người đúng số đúng duyên 
Là người hiếu thảo thơ đường có tên 
Năm nay tháng sáu dê cười 
Tháng mười tốt số thằng bờm cười to 
Thằng bờm hóm hỉnh tinh đời 
Nó nhìn nó thấy ông vui nó mừng 
Mai đây con muốn gọi cha 
Để cha phân sử xem ra thế nào 
Ông đây nói thật rằng là 
Con thương cha thì nhà quí báu 
Vợ thương chồng là phúc điềm nhiên 
Thôi đành mãi nguyện duyên trời 
Kỳ duyên đa phúc tìm người văn hay 
Đa mưu đa kế thằng bờm 
Biết rằng nó nói là thằng rở hơi 
Ông trông ông vẫn mỉm cười 
Ông định đến bảo thằng bờm đọc thơ 
Lưu ly thánh đãi khù khờ 
Ăn ngon mặc đẹp đấy là người khôn 
Mai đây đánh trống phất cờ 
Ai nhanh thì được ai thua thì bò 
Qua đây thử nhiễu xem chơi 
Thiện nam tin nữ đánh cờ chơi vui Chơi thì bên được bên thua 
Có thằng quỉ sứ đang vờn ma chơi 
Long thần im lặng người đi 
Qủy sứ lại bảo khỉ già nhìn theo 
Thằng bờm tức giận nói ngay 
Tôi đây cứ thế gái già làm chi 
Ngày mai đánh trống bỏ dùi 
Để xem khỉ cái đã cười được chưa 
Không ăn tức dạ buồn cười 
Được rồi ngày mai cứ thế khỏi vòng cong đuôi 
Thầy đồ 142

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thầy đồ đi học 

Văn nhân nho sĩ người tài 
Nhà nho văn học là người có tâm 
Đêm qua thần linh đã báo đến người 
Năng cầu trời bảo thánh cho 
Đợi ngày đi lễ đi cầu trời cho 
Mai đây đúng hẹn tháng mười 
Vào ngày 21 bính tuất thiên tài... 
Trước là đến cửa tây môn nhà trời 
Thành tâm dâng lễ thực vật tri nghi... 
Con xin tiến dâng hương hoa 
 Kim ngân vàng mã tiền tài chầu cau 
Sau con xin thành tâm dâng lễ vật 
Hàn hâm xôi gà tam bôi phủ tỉu 
 Tiến dâng đức vua cha ngọc hoàng thượng đế 
Sau đến cửa ông to bà lớn đủ mặt các quan 
Văn quan võ bá chứng kiến tâm thành 
Cho đại gia đình nhà chúng con 
Cầu được trong gia đình trong ấm ngoài êm 
Bình yên vô sự tốt lành 
Thơ hay chim kêu ríu rít đêm ngày 
Mừng ngày vào hội tháng mười đẹp duyên 
Ăn to nói lớn đã nhiều 
Mở mang tiền đẹp lộc trời phù cho 
Mai đây lộc thánh trong kho 
Lộc trời lộc phật lộc người bảo cho 
Mai đây có khách đến nhà 
Có chim là tổ để mà mừng vui 
Thần linh hóm hỉnh cười thầm 
Đại nhân đi lễ đúng giờ linh thiêng 
Ngày này ai bảo mà ghê 
Đến cửa tây môn hoàng đế đang chờ 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Có tâm phúc hậu đứng đầu họ Mai 
Nhân sinh bách nghệ người tài 
Tâm thành phúc bảo để trời gọi cho 
Từ nay cho đến về sau 
Có danh có già con nhà phú gia 
Ai xin cũng có gật đầu 
Ai nhìn cũng có lắc đầu như chơi 
Thơ hay thử đọc đoán ra 
Để xem thơ gọi tên ai mà cười 
Đầu năm sương muối đợi chờ 
Cuối năm đại thực ăn nhiều 
Để đâu cho hết lại nhiều đem cho 
Thương tình có cái quạt mo 
Thằng bờm ăn no nặng bụng cười đau cả người 
Trong nhà ai gọi tiếng thưa 
Ra đây nhăn nhó ôm nhau mà cười 
Thơ này thần bảo mà nhìn 
Đứng im một chỗ để chờ bờm ra 
Chẳng nói chẳng rằng chỉ thiên chỉ địa 
Bờm cười ra thơ thơ hay chỉ có trời phù 
Lương tâm trọng đại người tu đến chùa
Ở đời ăn nhau có tâm có nghĩa 
Trời cho thằng bờm chính thức long thần 
Ăn ngay ở thẳng tiếng tăm thiện hòa 
Ai trông thấy cũng hỏi luôn 
Có phải nhân tài nhuận bút làm thơ 
Văn hay chữ đẹp người chờ 
Người đi có tiếng người về mà chơi 
Xem thơ đau bụng mà cười 
Ai trông cũng vậy ai cười cũng thôi 
Thầy đồ 141
Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thầy ơi thầy ời 

Đang đi lại muốn không về 
Kể ra mới biết sự đời đắng cay 
Nghe thơ con nói chung tình 
Nghe thì như thế để tình con thương 
Cha đây đã nghĩ lâu rồi 
Không về cũng là một chuyền dài lâu 
Cha về mang danh hai chữ nhân tài 
Để cho thiên hạ người ta nhìn vào 
Làm cha đúng bậc thẳng ngay 
Làm cha đại lượng con nay được nhờ 
Về đây cha nói con nghe 
Con phải hiểu rõ có đầu có đuôi 
Từ ngày cha bước chân đi 
Cha ra khỏi cửa cha nhìn các con 
Lưng lưu âu yếm muôn phần 
Cha làm phân sự quốc gia giao quyền 
Kể ra mới biết đến nay 
Thoi đưa thấm thoát đã mười năm qua 
Trước khi cha đi còn nói việc nước non nhà 
Bây giờ sấm chớp đùng đùng 
Nước non thịnh vương cha mừng vui thay 
Ra đi chuyện kể lâu ngày 
Các con có quí mời cha lên về 
Từ ngày cha nhận được thơ 
Con gửi cho cha vui mừng 
Thơ hay con rể có tài 
Được nghe con nói bùi tai cha về 
Đêm nằm cha nghĩ cũng hay 
Phải chăng con nói thực lòng 
Để cha suy nghĩ đau đầu cả đêm 
Đường đời đã vấp mấy lần 
Còn hơn cha để thằng bờm cười to 
Mai đây thằng bờm có cái quạt mo 
Để xem nó quạt nó cho hướng nào 
Không may nó quạt vào cha 
Thử lòng nhân nghĩa xem cha thế nào 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Để trời phân sử chuyện đời ai hay 
Ông trời có mắt có tay 
Chuyện đời đôi ngả đôi dòng 
Để ông suy nghĩ đến cùng hòa hưu 
Hôm nay theo gió thuận chiều 
Để cha vui vẻ cha về thăm quê 
Thương nhau ấm cúng trong nhà 
Cùng nhau đoàn tụ cũng là cha con 
Cha con vui vẻ đến già 
Cùng chung góp sức trong nhà ấm êm 
Bao năm cha sống êm đềm 
Nhìn trong họ tộc vẫn cười vui vui 
Thương tình nặng gánh tiền mang 
Cha đâu có tiếc các con tưởng đùa 
Đúng ngày cha hẹn 21 tháng 11 thì cha mới về 
Cha nghĩ không về là sai 
Thơ này cha bảo được hay 
Cha nghe con nói cha mừng cả đêm 
Hằng ngày cha chỉ mong thơ 
Thơ đây con gửi cho cha vui cười 
Cha đây cũng có duyên trời phù cho 
Năm nay cha biết cả rồi 
Nghe thơ con có những lời văn hay 
Tình riêng con gửi cho cha 
Để cha hiểu biết cho con vui lòng 
Chuyện này con xin nói thực với cha 
 Vì con căn số duyên do nặng tình 
Vì đâu con khổ thế này 
Vì duyên số kiếp đến ngày đổi thay 
Năm nay trời định từ lâu 
Vì duyên tái giá đổi thay cuộc đời 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Ăn đời ở kiếp với người con mê 
Đường đời phúc phân duyên ưa 
Đẹp trai ba vợ có tài thơ hay 
Văn chương thi đỗ đứng đầu 
Ai ai cũng bảo là người tài ba 
Thơ hay con gửi biếu cha 
Để cha tập đọc xem qua cha cười 
Hằng ngày cha vẫn ước ao 
Thơ con có gửi để cha cười thầm 
Thơ này súng sính tươi vui 
Nay mai đón nhận tươi cười 
Mà trông con dâu má đỏ hồng hồng 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng yêu 
Thầy đồ 140