Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Thơ thầy đồ 

Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương 
Tiền đề đủ khắp bốn phương 
Đông tây chính diện thơ hay là trùm 
Hoa thơm đủ khắp trên đời 
Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai 
Còn như hoa sữa hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm trông vài bông hoa 
Mùa xuân hoa nở trên cành 
Nuôi ong tay áo thơ hồ xuân hương 
Sang năm đúng chủ canh dần 
Thơ hay trêu gẹo thầy đồ đẹp trai 
Thầy đồ đi đến đứng nhìn 
Băng theo thơ đó thơ hay trêu người 
Thầy đồ túc tắc nhìn xem 
Thầy trông mấy chữ phát điên cả người 
Ô hay gái đĩ già mồm 
Gặp thằng thiến lợn cho nàng một keo 
Đầu tiên thầy đánh phủ đầu 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà dên  
Xuân hương sướng quá cười thầm 
Gặp thằng thiến lợn sướng dên hừ hừ 
Tài chí thua mẹo thầy đồ 
Nó đánh nó phá nó ghì nó xem 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thua thằng thiến lợn thua thằng đầu to 
Thầy đồ tức giận chơi khăm 
Vừa chơi vừa trọc đâm cho sướng đời 
Từ nay còn đố nữa không 
Gặp thằng quỷ sứ nó phang phủ đầu 
Nàng còn thích nữa hay thôi 
Gặp thằng quỷ sứ ma chơi nó cười 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Xin thầy đừng mó đừng sờ của em 
Của này còn để dán tem 
Mai kia em gọi quan trên thầy đồ 
Xem ra cho rõ thế nào 
Nó nhăn nó nhó nó cười nhe răng 
Thầy đồ lại bảo con ma 
Thua thằng đầu trọc đâm vào chui ra 
Hôm nay xuân hương hết cách trở trò 
Thua thằng thiến lợn thua thằng đầu to 
Dâm dê đúng thực thầy đồ 
Đa mưu đa kế thầy đồ giỏi giang 
Xuân hương nếm đủ mùi đời 
Thầy đồ đủ mẹo đủ tài chơi khăm 
Xuân hương tức giận nói rằng 
Thôi đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ thắng thế cười vui 
Xuân hương là tướng trùm sò 
Thua mưu thua mẹo thầy đồ mồm to 
Thầy đồ 975












 

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Đêm trăng  

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai 
Nghe thơ thầy đọc thầy cười chờ ai 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười 
Cung đàn thầy gẩy tiếng đàn lẳng lơ 
Nghe thơ em hỏi thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười nhớ ai 
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Em thương thầy nhớ em yêu thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm 
Hằng ngày em vẫn đi qua 
Trông thầy sao suyến thầy buồn nhớ ai 
Nghe thơ thầy đọc em cười 
Thầy thương em nhớ thầy cười em vui 
Mười năm em sống bên thầy 
Được thầy săn sóc được thầy yêu thương 
Ở đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ai vui ai thích ai cười kệ ai 
Ngâm thơ là tướng thầy đồ 
Trông thầy có tướng đẹp trai thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Là duyên đúng số là trời gọi cho 
Đường đời phúc phận tự nhiên 
Ở đâu đưa đến thần cho mà cười 
Ở đời không ước mà được mới hay 
Không xin mà được hưởng lâu 
Hôm nay tiên báo thầy đồ được ăn 
Thần cho vui vẻ nghe thơ 
Thơ chim ca hát chúc mừng thầy ơi 
Thầy nghe thầy biết đọc rồi 
Hôm nay thánh báo chim về mà ăn 
Mai đây thầy hưởng lộc trời từ lâu 
Năm dần năm mão rồng bay 
Trong ba năm ấy được năm thầy cười 
Được nhiều bổng lộc thầy ơi 
Thầy tính con mẹ quên thằng cu con 
Thầy quên thánh lại gọi thầy 
Điềm trời thánh báo trời cho tin mừng 
Ăn ngay ở thẳng tưng bừng 
Cái kim không lọt xe tơ chỉ đào 
Thầy đồ khéo ở có tên 
Tiền duyên là phúc đem đong phúc chàn 
Cân đo đong đếm đến ngày 
Được mười là đủ được mười đồng đeo 
Đương nhiên phật hỏi thầy đồ 
Ở đâu mà lắm lộc đầy ai cho 
Trăm năm thần báo cho rồi 
Lộc chim thần gọi đem cho thầy đồ 
Còn gì phật hỏi nữa không 
Thầy ăn to quá cả ba vợ chồng 
Mai đây có trận mưa rào 
Vàng rơi thóc vãi dân no thần cười 
Trời khuyên dân vẫn làm theo 
Của trời của phật đem về mà ăn 
Ăn vào người khỏe như vâm 
Lộc chim lộc thánh đem về mà ăn 
Thầy đồ 974









 

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Phép tiên 

Thơ tiên thần báo thầy đồ 
Tin vui sắp đến với thầy có tâm 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Thần chim bói cá thần tài gọi cho 
Ăn thì một miếng là no cả ngày 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Tiên ông xem bói gọi ra thầy đồ 
Mâm đầy hoa quả tiên dơi 
Lộc tiên lộc thánh lộc trời ban cho 
Thầy đồ còn ở núi tiên 
Trời sinh trời hóa nở ra núi vàng 
Đồng tiền bát gạo trời cho 
Trời sinh hóa tiên cho thầy cười 
Trời cho thầy sướng thầy vui 
Đời xưa thánh báo mấy nhà được ăn 
Bây giờ mới thật là thầy 
Ăn đi khỏi đói ăn vào no lâu 
Trời thương trời phú cho thầy 
Thương nhau cho đến trọn đời thầy vui 
Trăm năm trọn lấy một nhà 
Người không đắc phúc người không lễ cầu 
Thầy đồ có phúc có tâm 
Ăn mày trọn kiếp phúc dầy cao sang 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được trời phù công lao 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời phù thánh báo có tâm thầy cười 
Đi cầu đi lễ trời cho 
Hoa rơi cửa phật tiên cho thầy cười 
Uy linh tướng mạo đường đường 
Chỉ tay năm ngón phép màu hiện ra 
Thông minh phúc phận hơn người 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu 
Phép này chính diện trời ban 
Giao cho chính thực là tên thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào gian tham 
Phép này trừ kẻ phản thầy 
Ăn gian nói dối lừa thầy trừ luôn 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Thầy không còn sợ kẻ nào chơi khăm 
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng 
Yên tâm bình tĩnh trời phù được ăn 
Sang năm ăn phận thơ tiên 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương vui mừng 
Ai nghe cũng bảo thầy đồ 
Có danh có giá đấy là lộc tiên 
Sang năm thầy hưởng còn nhiều 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời thương thánh bảo phật cười cho ăn 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đến năm đến tháng tháng mười ăn to 
Thầy đồ vui thích thầy cười được ăn 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Tiên chi thầy được ăn ngày ăn đêm 
Thầy đồ 973







 

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Tâm vàng 

Tiên sinh là sỹ nhân tài 
Nhà thơ văn học mở đầu khai trương 
Mở đường hai chữ văn chương 
Nhà thơ văn học khai trương hàng đầu 
Văn nhân văn chúc văn bằng 
Văn hay chữ đẹp đứng đầu đẹp đôi 
Thiên nhiên là phúc cửa trời 
Ai cầu cũng được ai xin trời cười 
Biết ra hai chữ tâm thành 
Biết lễ kính trọng lăng cầu từ bi 
Trời cao là phận của trời 
Tâm thành hiếu thảo đạo người làm quan 
Văn hay hai chữ tâm vàng 
Lương tâm thiện chí cho đời ngày nay 
Trời xanh sáng tỏ mây thành 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Trời cho cứ thế mà làm 
Ăn to nói lớn là thầy 
Đứng đầu là quan chấn võ đi đầu thủ khoa 
Uy nghiêng cung cấm người thường 
Không tên không tuổi đến gần nơi đây 
Đất này là đất kinh đô 
Ngàn năm văn hiến đất thờ đế vương 
Khai trương nhận bút người tài 
Văn hay chữ đẹp là người đi thi 
Chọn người hạt giống từ bi 
Chọn tâm sáng suốt không tham của trời 
Người tài có đức có tâm nhà trời 
Về sau người khôn của khó chất đầy trong kho 
Của rơi của vãi ra đường 
Lương tâm ngay thẳng nhặt vào trong kho 
Lương tâm là quý hơn người tham lam 
Một đường đôi ngả gian tham 
Thầy đi đường chính đến ngày trời cho 
Người tham nói mãi không chừa 
Có tính rối trá để lừa người ngay 
Trời phật tiên thánh đến báo sau này 
Ai đi đường thẳng đến ngày trời cho 
Người nào không đi cải tà qui chính 
Vẫn còn cái chính gian tham 
Rồi sau xẽ thấy đến ngày khổ tâm 
Trời sinh trời hóa ra người gian tham 
Cực khổ người tham cực hình 
Thơ này giúp ích cho đời 
Ai xem để tránh con đường tham lam 
Thầy đồ dậy dỗ cho người biết ăn 
Biết ở đấy là trời cho thầy cười 
Thầy đồ 972







 

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Trăng cười 

Hôm nay trăng đẹp thầy ơi 
Mùa thu tháng tám trăng cười với hoa 
Hôm nay trăng sáng đẹp ra 
Tâm thành phúc lộc từ bi đức hiền 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Thầy đồ tỉnh giấc hay mơ 
Đúng là trời định trời phù mưa to 
Non xanh nước biếc trân trời 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi nộn lại bay về 
Vào giờ số tám đúng giờ linh thiêng 
Trời cho thầy học hết rồi 
Giờ linh mưa thấu đến giờ được ăn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy đồ đi lễ vào giờ linh thiêng 
Giờ này đẹp lắm thầy ơi 
Đúng trời đã định trời cho mà làm 
Hôm nay mày tát ao tao tao tát ao mày 
Mày đầy rổ cá tao đầy rổ tôm 
Mày bán cầu lôm tao bán cầu dền 
Mày mở cờ vua tao làm mắm chua 
Mày con ông chính tao con ông xã 
Mày là cái ảo tao là cái hai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi chồng ơi là chồng 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Nay trong hồn chị được vòng hoa lan 
Chuyến nay chị bước sang ngang 
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Rượu hồng em uống cho say 
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng 
Từ đây sóng gió ngang sông 
Đầy thuyền chị hận no không tới bờ 
Miếu thiêng vụng kén người chờ 
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Em còn đưa chị lược hương làm gì 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Còn bao nhiêu nữa còn bao nhiêu tiền 
Bấy giờ em lại soi hương 
Để cho thầy nhớ thầy thương em nhiều 
Hôm nay thầy muốn cái gì 
Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong đi tìm 
Mai đây thành vợ thành chồng 
Như đôi chim nhạn bay về phương nam 
Bây giờ thầy muốn lấy tôi 
Thời thầy đội cỗ mâm xôi cỗ đầy 
Bây giờ thầy muốn cỗ đầy 
Thời thầy đội cỗ sách giày cho tôi 
Thầy đồ xin đối lại là 
Đôi ta như nón quay thao 
Lúa tốt thế nào lụa tốt về phân 
Thầy là người trần cô là người tiên 
Đôi ta như cánh chim liền 
Cùng chung một tổ về tiên trên trời 
Thế là thầy đối được rồi 
Từ nay cho đến về sau 
Có đôi chim ưng thành thân đối được 
Đấy là trời cho thầy đồ 
Thầy đồ ăn phúc lộc tiên 
Được ăn mãi mãi lộc trời ban cho thầy cười 
Thầy đồ 971









 

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Đôi ta 

Hôm nay trời đẹp như tiên 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn xem ai 
Hôm nay sáng mãi không mờ 
Giáng hình đẹp mãi người hiền thủy chung 
Người đi người ở ngậm ngùi nhớ thương 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Còn gì để nói còn gì để yêu 
Thương ai giữ trọn chữ tình 
Đừng để hoen ố đứng nhìn trong gương 
Chiều nay ra đứng bên đường 
Em trông chẳng thấy người yêu đi vào 
Mon men em đến tận đường 
Em trông thấy dáng người tình em yêu 
Xa nhau thấy vắng một ngày 
Không nhìn thấy mặt một giờ em điên 
Tương từ khúc dạ cau mày 
Nửa thương nửa nhớ nửa buồn tái tê 
Trời sinh sao khéo hững hờ 
Không cho thì chớ ấm ờ đùa giai 
Năm nay tháng nhuận còn dài 
Bắt chim thả bướm cho đời khổ đau 
Thề rằng không biết cho xong 
Đứng im một chỗ cho đời quên đi 
Mười năm đời em tưởng rằng đã chết 
Còn đâu đến giờ mà nhìn 
Ai thương sao khéo hững hờ 
Để cho em khổ nằm mơ bóng hình 
Mai đây chắc được thế không 
Nếu được như thế bõ công em chờ 
Đường đời phúc phận là duyên 
Trong thơ em gửi báo tin vui mừng 
Tin nhau là chính cho đời tái xuân 
Thương nhau hạ thấp xin đừng có quên 
Xong thân vào lúc giờ dần 
Ngày thường ai ngó đẹp ngày người khen 
Sang năm tuổi tý giờ thìn 
Giờ thân sung đột giờ thìn ăn to 
Ngày mai ăn đợi nằm chờ 
Được ngày thánh báo được giờ càn khôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Lúc vui như tết lúc cười như hoa 
Thương nhau tha thiết mặn nồng 
Xin đừng bỏ lỡ có công em chờ 
Tình người hạnh phúc là duyên 
Ngày mai súng sính nhiều tiền thầy ơi 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Trời cho thầy được ăn nhiều thầy ơi 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió lốc đến trưa đến chiều 
Đường đi chúc vọng kỳ lân 
Trông như bà chúa là tiên trên trời 
Duyên ai khéo ở đưa đường 
Đưa về đến cổng ngọ môn nhập vào 
Ai vào thì đã có tên 
Không thì nhầm lẫn có tên người ngoài 
Giờ này đã có quan thầy 
Trực tiếp đi đón bà chúa được ngày ăn to 
Chưa ăn đã đứng đã no 
Chưa đi chỗ nội đã dò sâu nông
Đây em là gái chưa chồng 
Nào em có biết sâu nông thế nào 
Thầy đồ vẫy gọi bà tiên 
Sao bà chẳng nói chỉ cười bà ơi 
Thầy đồ 970





  


 





 

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

Bảng tin 

Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Lên thơ mộng đẹp tìm người tài ba 


Sơn son thiếp bạc chữ vàng 
Văn hay chữ đẹp người tài có duyên 
Trông người phúc hậu có duyên nụ cười 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Văn chương thầy để ở đâu 
Văn bằng chiếu chỉ gọi ra thầy cười 
Tông môn chính diện họ mai 
Công thành danh toại đỗ đầu văn hay 
Xem thơ em biết cả rồi 
Bõ công em chọn tìm người sánh đôi 
Nam thanh nữ tú nhân tài 
Địa linh nhân kiệt người tài em yêu 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Lời khuyên cha dậy lời hay con mừng 
Con nay phận gái má đào 
Tuổi xuân non trẻ đường đời chưa khôn 
Đường đi ấp ủ thơ ngây 
Đường đi chưa chững con còn hỏi cha 
Con nghe cha nói đấy là 
Số son phận đẹp duyên do tự trời 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Hoa rơi cửa phật đức hiền từ bi 
Từ nay cho đến về sau 
Con đâu có chối những lời cha thương 
Cha còn mang nặng tình thương 
Vì con vì cháu vì đường phúc nhân 
Mai đây con cháu đầy đàn 
Tông môn tộc họ phúc còn họ mai 
Được nhờ dâu trưởng đi cầu trời cho 
Văn hay tốt số thầy đồ 
Thơ hay xin lộc phúc dầy mâm cao 
Khen thay cho gái má đào 
Lương duyên phúc bạc đi cầu cửa cha 
Thơ hay cha biết cả rồi 
Tâm hồn phụ mẫu báo cha phải về 
Từ nay cho đến về sau 
Có duyên có số con cầu linh thiêng 
Đường đi giải gấm thêu hoa 
Nhà linh đất chúa gọi ra thần tài 
Bao năm cúng tế ai thờ 
Chủ nhân ly biệt đường đời gọi ra 
Nay nhờ số phận thầy đồ 
Phúc tiên lộc thánh ăn mày trời cho 
Lương tâm dầy phúc cứu người 
Thầy đồ ăn học cứu người có tâm 
Duyên trời thần gọi báo cho 
Có nhân có nghĩa phật cho mà cười 
Thế là phận đẹp duyên may 
Hồi tâm phúc đến họ mai được rồi 
Duyên do tự bởi đất linh 
Không ai thờ cúng đất thần hóa ma 
Lương tâm tự bởi ông già 
Thần linh hóa quỷ thổ công quấy dầy 
Vong linh quản phụ vẫn còn 
Biết rằng phận bạc người đời không tin 
Khôn ngoan dâu trưởng đi cầu 
Có tâm đi lễ bắc cầu qua sông 
Từ nay phẩm phẩm yên tâm 
Ông già thần báo tin vui đến rồi 
Tháng năm cầu phúc được rồi 
Văn chương tấu sớ đến tai ông già 
Ơn nhờ sư thầy là sớ văn hay 
Trời cho văn học tấu thơ ngọc hoàng 
Mừng thầy hái lộc nhiều hoa 
Trông cây lắm quả ra hoa lộc vàng 
Số son duyên dáng thầy đồ 
Ăn no bụng phệ để đâu hết tiền 
Thầy đồ 969


 







 

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Phép màu 

Trời mưa sáng tỏ mây thành 
Chim bao báo mộng báo cho thầy đồ 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Một đoàn tiên nữ bay vào cung tiên 
Ngọc hoàng phán bảo các con 
Hôm nay điên ngọc cung tiên sáng trời 
Mấy năm mấy tháng mấy ngày 
Ngọc hoàng phán bảo có ngày hôm nay 
Tin vui có sẵn đây rồi 
Báo cho thầy biết vào giờ kinh môn 
Phương tây chính diện cửa trời 
Phương nam quốc sắc lưu truyền văn hay 
Phương đông là chốn thiên đường 
Còn như phương bắc vào giờ càn khôn 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu của thì trời gọi cho 
Hôm nay mưa thuận gió hòa 
Để dưới hạ giới thầy đồ được ăn 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Đúng là trời định trời phù cho ăn 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Con chim báo báo cơn mưa đến rồi 
Tháng năm tháng bẩy đồ về 
Cơn mưa không ngớt xuất ngày cả đêm 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Trời cho cứ chén ăn ngày ăn đêm 
Ngày mai lộc đến tận nhà 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thầy nghe tiên gọi đấy là trời cho 
Được ăn được nói được cười 
Được bà tiên nữ bà cười gọi cho 
Ngày mai thánh báo thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Lộc này là của tiên ông 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Tâm linh ăn phúc nhà trời 
Tâm thành là phúc trời cho đức hiền 
Trời cho thầy được ăn luôn 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Hoa rơi cửa phật vào giờ càn khôn 
Hoa này mới thật là hoa 
Hoa trời hoa phật hoa tiên trên trời 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Hoa đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Chìa tay hứng lộc thầy vơ vào lòng 
Ngày mai lộc vẫn còn nhiều 
Của thiên của địa của trời ban cho 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Trời cho cứ chén được ngày ăn to thầy cười 
Thầy đồ 968




 

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Thầy đồ 

Mang danh hai chữ núi vàng 
Ở trong núi ngọc tháp vàng gọi ra 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Có tên có tuổi có trời phú cho 
Năm năm ngọc ấy vẫn còn 
Đúng là trời định phép màu hiện ra 
Non xanh nước biếc trong nhà 
Đẹp ơi là đẹp đấy là trời cho 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Bảo lưu công chúa đến ngày mới ra 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong đi tìm 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Thầy đồ trông thấy đứng nhìn 
Nhìn mãi chẳng thấy nàng cười nhe răng 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Đi đâu em gọi mấy lần không thưa 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Cửa đóng cửa kép năm then không cài 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Bây giờ thầy muốn ăn gì 
Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy nhìn thấy rõ nàng cười thầy hôn 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy yêu thầy thích con chim lạc đàn 
Một vai chị gánh giang sơn 
Còn như vai nữa gánh giấc mộng vàng từ đây 
Tóc còn tóc rối tơ vương 
Em con đưa chị lược gương là gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà trong hồn chị một vòng hoa tang 
Chuyến này chị bước sang ngang 
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Thôi đành khoác áo ra đi 
Là không có hẹn ngày về nữa đâu 
Cách mấy mươi con sông sâu 
Trăm nghìn vạn dịp là cầu chênh vênh 
Thôi đành cũng thế là đành 
Sang ngang một chuyến riêng mình chị đi 
Chị đi là có sá chi 
Chị không chở lại em đi lấy chồng 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Như cơn gió thổi đến trưa đến chiều 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Đẹp duyên đúng số thầy cười cả đêm 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Mày tát ao tao tao tát ao mày 
Mày đầy rổ cá tao đầy rổ tôm 
Mày bán cầu nôm tao bán cầu dền 
Mày mở cở vua tao làm mắm chua 
Mày con ông chính tao con ông xã 
Mày là cái ả tao là cái hai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi chồng ơi là chồng 
Hôm nay pháo nổ rượu hồng 
Đẹp duyên đúng số thầy cười yêu em 
Trăm năm trăm cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh đấy là trời ban 
Phong lưu phong phú trời phù 
Đẹp duyên đúng số em yêu thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Đẹp trai ba vợ thầy ôm vào lòng 
Thầy đồ sướng thế ai bằng 
Cơm no bò cưỡi cả ngày cả đêm 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Được ăn tất cả ăn ngày ăn đêm 
Ăn hết chỗ cứng lại sang chỗ mềm 
Làm cho em phải đau đầu thầy ơi 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Em hỏi không biết thầy cười nhe răng 
Thầy đồ 967








 


 

 

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Điềm trời 

Thơ vui chúc tụng thầy đồ 
Chúc mừng thầy được từ đầu đến chân 
Chim kêu cho cắn đêm ngày 
Lợn kêu chuột rúc mừng thầy đại nhân 
Mai đây cưỡi ngựa xem hoa 
Ra đường thấy chó vẫy đuôi mừng thầy 
Tin vui mừng khắp bốn phương 
Mừng thầy xin lộc sư thầy làm văn 
Nhà thầy vạn sự đều hay 
Trăm năm có một bài thơ trời mừng 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Tiếng tăm lững lẫy có tên thầy đồ 
Đêm qua giấc mộng đẹp bao 
Tin mừng thánh báo tin vui lộc nhiều 
Lên rừng thấy khỉ hái hoa 
Thầy chó đi guốc thấy gà soi gương 
Mặt trời đã ngả về tây 
Có cô cắt cỏ bên đầy bên vơi 
Cô còn cắt nữa hay thôi 
Để thầy cắt với làm đôi vợ chồng 
Ở nhà em mới ra đây 
Nhất mặn là muối nhất cay là gừng 
Núi cao là núi ba tầng 
Em còn đạp đổ như rừng cỏ mây 
Bây giờ em mới sang đây 
Thầy đứng thầy ngó thầy nhìn gì em 
Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Đọc đi mà đoán gọi ra cái gì 
Thơ tam mừng tứ ai chờ gọi ra 
Thầy đồ có cách xem qua 
Thơ hay tặc lưỡi thầy cười là xong 
Mừng thầy ăn lộc nhiều hoa 
Mừng cây ăn quả ra hoa lộc vàng 
Thầy đồ 966




 

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Tiếng thơ 

Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Tình thương em nhớ tình đời khó quên 
Tiếng đàn thánh thót bên tai 
Như người du ngủ mộng dài đêm khuya 
Nghe thơ nửa thích nửa cười 
Chim bao báo mộng chim trời báo cho 
Người khôn ăn nói nửa chừng 
Để cho em nhớ thầy đừng quên em 
Mai đây ai hát trong đêm 
Hát ngày không ngủ đứng nhìn chờ ai 
Tiếng đàn thầy gẩy nghe hay 
Chim kêu ríu rít chim ca chúc mừng 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi xuân chờ đợi ai 
Đường đời dài lắm còn duyên 
Còn bao nhiêu nữa còn dài chưa xong 
Duyên em phúc phận má hồng 
Đỏ thì có đỏ lấy thầy thầy yêu 
Duyên em trữu nặng lên lòng 
Căn cao số bạc mệnh trời chưa cho 
Số em là số lạ đời 
Nghe thơ em thích nghe đàn em vui 
Nghe người du ngủ em cười 
Em yêu em thích thầy đồ mê em 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Tiên ông đang gọi thầy đồ lên đây 
Tiên ông dậy chữ thầy đồ 
Tiên cho thầy học thầy đồ thông minh 
Nhất nhị thập một mà mười 
Thập nhị bách mười mà trăm 
Bách nhị thiên trăm mà nghìn 
Thiên nhị vạn nghìn mà muôn 
Tam quang giải là ba sáng ấy 
Nhất nguyệt tinh là ngày tháng tinh 
Quân thần giả phụ nhi thần 
Cha và mình thân nhị tử 
Mình và con tử nhi tôn con và cháu tự tử tôn 
Chi tằng huyền lãi cửu tộc 
Luôn chi luôn phụ tử ân là cha con ân 
Cha con ân phu phụ thuận là vợ chồng theo 
Từ nay trở đi tiên ông dậy chữ cho thầy 
Nghi tiên chi thủ hiếu lễ thứ kiến văn 
Chi mỗi số thức mỗi danh 
Tam tài giải thiên địa nhân là trời đất con người 
Tam cương giả do hiếu kính 
Chi từ thứ luận ngữ giả nhất nguyệt tinh 
Bài này vừa khó vừa dễ hiểu nhất 
Xin thầy đồ cố gắng học cho 
Mai kia thầy đồ học một biết nhiều nhất là sự bất ngờ 
Tam thiên lý ba đời nhà lý 
Tam quang giả là ba sáng ấy 
Bài này lắm lộc nhiều hoa 
Như cây lắm quả cây đa nhà trời 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Trời cho thầy hưởng lộc trời mãi mãi ngàn thu ăn dầy 
Thầy đồ 965