Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

                                                              Thơ hay 5
        
                   Mở đầu câu chuyện hội thi 
              Thi văn thi võ thi thơ chúc mừng   
                  Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
          Miệng cười hớn hở chúc mừng hội thi 
                   Năm nay quí tỵ đẹp duyên 
            Đi thi tôi nguyện đứng đầu thơ hay 
                   Nói ra nói trước buồn cười 
               Sau này có được hay là bét dem 
                Đinh ninh tôi nguyện thành tài 
           Nhà thơ lãng mạn thơ cười có duyên 
                Ai nghe khúc khích cười thầm 
              Nhà thơ văn học nhà thơ yêu đời 
                    Văn hay chữ đẹp ai bằng 
            Tả nghiêng cây bút thơ cười gọi em 
                   Hôm nay anh gặp em đây 
             Anh bao nhiêu tuổi gọi em làm gì 
                   Yêu thơ anh thích gọi chơi 
          Anh nhìn em đẹp anh không muốn về 
                     Hôm nay ra ngõ gặp trai 
              Biết đâu anh gặp cô em vui cười 
                    Nhìn em đôi mắt đa tình 
          Miệng cười hớn hở em cười có duyên 
                Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
            Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
                  Mai đây anh lấy được nàng 
                 Em về làm vợ làm thơ thi tài 
                Đường đời hạnh phúc mai sau 
         Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
                 Duyên ưa phân đẹp má hồng 
            Tiền duyên trời định từ lâu lại thành 
                    Bắc thang lên hỏi ông trời 
              Ai xui ai khiến thành đôi vợ chồng 
                    Duyên này đẹp lắm trời ơi 
                Tôi xin cảm tạ cám ơn ông trời 
                  Chim trời cá nước gặp nhau 
        Ông tơ bà nguyệt xe duyên không nhầm 
                   Bao năm tôi ước thành tài 
              Đêm nằm tôi ngủ tôi mơ mấy lần 
                   Thần linh chúa đất thần tài 
          Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
                  Mấy lần thần báo gọi xuông 
            Lần này thần báo thần cười cho thơ 
                   Lần này chắc được thơ hay 
            Đi thi tôi đỗ đứng đầu trạng nguyên 


                                      Thầy đồ 
                                                                                   

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

                                  Thầy đồ 
  
                   Dương gian mấy kẻ ai bằng 
            Khen thầy lắm vợ thầy còn ngồi đây 
                    Hôm nay thầy nói rõ ràng 
              Có duyên có nợ nhiều em mê thầy 
                       Nói ra thực sự thơ hay 
             Lời thơ khuyên nhủ lời thơ yêu đời 
                     Văn hay chữ đẹp là thầy 
             Tài ba văn học thầy ngồi ngâm thơ 
                                      


                      Thơ hay chỉ có thầy đồ 
           Làm thơ yêu gái thầy cười có duyên 
                 Ra đường thấy gái nhìn theo 
       Trông thầy tráng kiện thầy cười có duyên 
                  Ngâm thơ thầy hé mắt nhìn 
           Trông thầy đẹp lão thầy cười mồm to 
                 Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
             Thầy ăn thầy nói thầy mời các em 
                    Ra đây thầy bảo em này 
          Nghe thơ thầy đọc ngâm thơ thầy cười 
                    Hôm nay ra ngõ gặp may 
             Em nào thích thú thầy mời đi chơi 
                    Đi chơi đến cửa nhà trời 
             Làm mưa làm gió mấy hôm lại về 
                     Thầy về đến gốc cây đề 
               Gặp vợ vợ hỏi đi đâu mấy ngày  
                   Thầy đồ ngứa ngáy gãi tai 
       Biết rằng không ổn thầy cười xuống thang 
                   Hôm nay ra ngõ gặp quan 
           Quan mời đi chén vào hàng uống say 
           Rượu ngon gái đẹp thầy say không về 
                     Uống nhiều say ít lê mê 
        Thầy say không tỉnh không về được đâu 
                    Hôm nay thầy tỉnh ra rồi 
         Thầy thương thầy nhớ u mày mấy hôm 
                Gái già tưởng thật cười thầm 
            Làm sao tôi nhớ mấy hôm tôi buồn 
                   Hôm nay thơ báo thầy vui  
            Về nhà vợ hỏi thầy cười thầy yêu 
                 Mấy hôm mưa gió ngon lành 
         Thầy say uống rượu thầy vờ thương em 
                  Gái già thích thú cười thầm 
       Tưởng thầy nói thật thầy thương em nhiều 
                                                Thầy đồ