Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

                                  Thầy đồ 
  
                   Dương gian mấy kẻ ai bằng 
            Khen thầy lắm vợ thầy còn ngồi đây 
                    Hôm nay thầy nói rõ ràng 
              Có duyên có nợ nhiều em mê thầy 
                       Nói ra thực sự thơ hay 
             Lời thơ khuyên nhủ lời thơ yêu đời 
                     Văn hay chữ đẹp là thầy 
             Tài ba văn học thầy ngồi ngâm thơ 
                                      


                      Thơ hay chỉ có thầy đồ 
           Làm thơ yêu gái thầy cười có duyên 
                 Ra đường thấy gái nhìn theo 
       Trông thầy tráng kiện thầy cười có duyên 
                  Ngâm thơ thầy hé mắt nhìn 
           Trông thầy đẹp lão thầy cười mồm to 
                 Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
             Thầy ăn thầy nói thầy mời các em 
                    Ra đây thầy bảo em này 
          Nghe thơ thầy đọc ngâm thơ thầy cười 
                    Hôm nay ra ngõ gặp may 
             Em nào thích thú thầy mời đi chơi 
                    Đi chơi đến cửa nhà trời 
             Làm mưa làm gió mấy hôm lại về 
                     Thầy về đến gốc cây đề 
               Gặp vợ vợ hỏi đi đâu mấy ngày  
                   Thầy đồ ngứa ngáy gãi tai 
       Biết rằng không ổn thầy cười xuống thang 
                   Hôm nay ra ngõ gặp quan 
           Quan mời đi chén vào hàng uống say 
           Rượu ngon gái đẹp thầy say không về 
                     Uống nhiều say ít lê mê 
        Thầy say không tỉnh không về được đâu 
                    Hôm nay thầy tỉnh ra rồi 
         Thầy thương thầy nhớ u mày mấy hôm 
                Gái già tưởng thật cười thầm 
            Làm sao tôi nhớ mấy hôm tôi buồn 
                   Hôm nay thơ báo thầy vui  
            Về nhà vợ hỏi thầy cười thầy yêu 
                 Mấy hôm mưa gió ngon lành 
         Thầy say uống rượu thầy vờ thương em 
                  Gái già thích thú cười thầm 
       Tưởng thầy nói thật thầy thương em nhiều 
                                                Thầy đồ