Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

                        Ông sao thầy đồ 

             Trên trời có một ông sao sáng nhất 
         Tướng tinh êm dịu hiền hòa thông minh 
                Một ông ba vợ chị nào cũng hay 
                  Hôm nay xem tướng thầy đồ 
             Hỏi thầy mấy vợ thầy còn ngồi đây 
                Thầy trông thấy tướng ông này 
           Thầy cười tủm tỉm ông này hâm hâm 
                Nói ra mới biết thầy đồ đa thê 
                  Nhiều vợ đa tình nhiều con 
                   Chuyện này ví ví von von 
              Vớ thằng quỉ sứ nó phang vỡ đầu 
                      Ông ơi tôi biết ông rồi 
               Ông đừng hỏi nữa để ma nó cười 
                     Thầy đồ mới nói rằng là 
               Thầy đây lắm vợ ông còn hỏi chi 
                    Người ta mới bảo thầy đồ 
              Đẹp trai hay gái phải lòng văn hay 
                     Chữ đẹp gái nào chả mê 
                Ở đời hơn nhau hai chữ đẹp trai 
                      Còn như sấu xí như ông 
                Đi thì ưỡn ẹo chẳng ma nào nhìn 
                      Ô hay ông tướng thầy đồ 
                   Ông chê tôi sấu tôi còn ba cô 
           Vợ tôi cô nào cũng đẹp như là sao băng 
  Hôm nay thầy nói lăng nhăng thầy chưa biết mặt 
                        Mai đây xin hỏi thầy đồ 
                Thầy xem vợ tôi đẹp như thế nào 
            Thầy mà trông thấy thì thầy cũng mê 
                 Một vợ thứ nhất con gái sao khuê 
       Con nhà tinh tướng chuyên nghề trồng hoa 
                Dung nhan sắc nước nghiêng thành 
                 Cổ cao ba ngấn má hồng môi son 
                    Tuổi xuân chừng độ đôi mươi 
                   Cô thứ hai là con gái sao hôm 
        Tướng tinh chuyên nghề dệt vải thêu hoa 
          Dung nhan yểu điệu tươi cười như hoa 
                 Tuổi xuân chừng độ mười tám 
                  Cô thứ ba là con gái sao mai 
                           Tướng tinh nhà trời 
        Chuyên nghề hương khói đi hầu các quan 
                    Dung nhan hiếm có trên đời 
           Nhác nhìn đẹp tựa sao băng bà hoàng 
         Tuổi xuân chừng độ trăng tròn mười sáu 
Mày ngài mắt phượng thầy đồ nhìn thấy muốn xem 
                       Nói ra mới biết rằng là 
                 Ba cô con gái là tiên trên trời 
             Dung nhan chức phận từng người 
         Cô nào cũng đẹp miệng cười như hoa 
            Hôm nay sao sáng lại bảo thầy đồ 
                 Nếu thầy thích đẹp đem thi 
        Một là đem thi vợ đẹp thi tài văn chương 
                 Hai là thi văn thi võ toàn tài 
                 Thi chức thi quyền quốc uy 
               Ba là đem thi những thứ cái gì 
             Vỏ chai vỏ hến tức thì thầy xem 
                 Chung qui thầy biết thua rồi 
          Làm sao đọ được ba nàng tiên cung 
                   Thôi đành cắp đít quay về 
             Nhìn ba quỉ cái gái nào cũng vui 
                     Thả ra mới biết béo gầy 
      Tưởng rằng thắng trắc không ngờ lại thua 
                                       Thầy đồ 38
                                      Hết tập 1