Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

                                 Vào mùa 

                   Mùa xuân hoa nở trên cành 
              Hoa tươi hoa đẹp hoa cười với ai 
               Người xem thắng cảnh hoa hồng 
           Nhìn hoa rất đẹp nhìn người rất xinh 
                    Khen ai trăm bón hoa này 
            Để hoa tươi đẹp để người xem hoa 
                    Thân em là gái trồng hoa 
           Em chăm em bón cho hoa tươi cười 
                  Mai đây mở hội thanh xuân 
         Đầu năm xuân mới hoa cười đón xuân 
                   Yêu đời tuổi trẻ đón xuân 
           Như đôi nam nữ đang cười bên nhau 
               Nụ cười hóm hỉnh thương nhau 
          Tình duyên sây đắp tình đời yêu nhau 
                   Khen ai khéo bắc qua cầu 
           Qua sông qua nhịp qua cầu đường đi 
                   Chuyện này xin hỏi ông tơ 
          Hỏi thăm bà nguyệt xe duyên lại thành 
               Trăm năm hạnh phúc duyên tình 
            Đẹp người đẹp nết ai nhìn cũng yêu 
                    Mai đây anh có tiền nhiều 
               Để cho anh gọi em vào mà xem 
                    Em vào em đứng em nhìn 
            Em trông thấy dáng anh cười em yêu 
                Trông người tráng kiện đẹp trai 
               Có duyên có phúc có tài văn hay 
                   Văn nhân nho sĩ người hiền 
            Tướng tinh con chuột thì trời phú cho 
                       Thơ hay ai đọc thơ này 
                 Lắm mưu đa kế đa tài người ơi 
                      Đường đời dài lắm em ơi 
            Hữu duyên đa phúc hữu người có công 
                      Nay mai đến cửa nhà trời 
             Tâm thành dâng lễ hương hoa tiền tài 
                      Phù lưu thánh bảo đến giờ 
              Hẹn ngày trọn trước là nơi đất rồng 
                Nâng lưu phú quí là trời gọi cho 
                      Phen này đắp đặp be bờ 
         Được bao nhiêu của được bao nhiêu người 
                     Nhe răng thánh đãi khù khờ 
                 Ăn no vác nặng anh mời các em 
                     Lắm mưu lắm kế thầy đồ 
           Em nào nhìn thấy thầy qùa được ngay 
                                     Thầy đồ 36