Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

                          Đẩy đổ dựng lên 

                   Có tin trời báo thánh mừng 
          Kim ngân báu ngọc đang chờ bên kia 
                   Bên đông xin chữ tiền vàng 
            Đồng cân sáu nén sáu dê tháp vàng 
                     Sông đầy là núi bên kia 
             Có người đẩy đổ có thần dựng lên 
                   Biết bao của báu trong nhà 
              Đi tìm ông chủ đi tìm người thân 
             Mân mê thiên hạ đến đầy mà xem 
                    Của quí nhìn xem của trời 
                  Bên tây trời báo thẳng ngay 
           Chờ ngày đi lễ được giờ rồng phun 
                   Giờ này thánh bảo vua ra 
      Chim ca phượng múa hổ mừng thánh nhân 
             Phương nam quan trạng đón trào 
             Đồ lư công chúa vừa nhìn lại vui 
               Thương tình nhớ đến các con 
          Không ngờ được gặp ngày nay con về 
                   Mẹ mừng mẹ tủi một mình 
             Trông lên chẳng có có ai mẹ nhờ 
                   Một mình thui thủi qua đi 
           Đêm thì thao thức suất đêm mẹ buồn 
              Trời thương thánh bảo dủi may 
          Được nhờ thầy đồ công dầy cưu mang 
                Ngày ngày thầy nhớ giúp cho 
            Nào tiền nào gạo bao nhiêu là tiền 
                     Ơn này mẹ nhớ đến già 
         Ghi công khắc cốt không đời nào quên 
                 Năm nay trời báo tin mừng 
        Trời thương thánh độ cuộc đời đổi thay 
                   Tiên sinh phúc tổ ăn mày 
         Của trời của phật được ngày vinh hoa 
                Nay mai thánh báo trong nhà 
        Đi cầu cửa trời cửa phật mới là người tu 
                Danh nam là phận người tài 
              Văn ôn võ luyện tài ba anh hùng 
                   Tứ phương ngũ đế là thần 
               Long ly hổ báo là phần trời cho 
                   Từ giờ cho đến cuối năm 
         Thầy đồ lên cơn sốt rét thầy dên hừ hừ 
              Nhờ cơn sốt rét thầy cười hư hư 
                                      Thầy đồ 37