Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Tiếng đàn 

Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Tình thương em nhớ tình người khó quên 
Tiếng đàn thánh thót bên tai 
Như người du ngủ mộng dài đêm khuya 
Nghe thơ nửa thích nửa cười 
Chim bao báo mộng chim trời báo cho 
Người khôn khéo nói nửa chừng 
Để cho em nhớ anh đừng quên em 
Mai đây ai hát trong đêm 
Hát đêm không ngủ hát ngày không ăn 
Tiếng đàn ai gẩy nghe hay 
Chim kêu chim hót chim ca gọi người 
Xuân này mới gọi là xuân 
Xuân bao nhiêu tuổi đến năm canh dần 
Đường đời dài lắm phúc duyên 
Còn bao nhiêu nữa còn dài chưa xong 
Duyên ai phúc phận má hồng 
Đỏ thì có đỏ lấy chồng chồng chê 
Duyên em trữu nặng bên lòng 
Căn cao số bạc mệnh trời chưa cho 
Số em là số lạ đời 
Nghe thơ em thích nghe đàn em vui 
Nghe người du ngủ em cười 
Em yêu em thích những người mê em 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Nhà thơ hay hát nhà thơ hay cười 
Đêm trăng tát nước xì xòm Đêm trăng gió mát trăng tà 
Thiu thiu buồn ngủ rạng ra thầy cười 
Đêm đông thì chẳng có ai 
Xì xòm đang múc chìa ra ưỡn vào 
Nghe thì thích thú hai bên 
Cứ thế mà diễn sướng dên hừ hừ 
Thầy đồ lại bảo diễn nữa hay thôi 
Em còn thích nữa múc cho đầy gầu 
Nghe thơ tát nước đêm trăng 
Hỏi ai hay hát hay nghe tiếng đàn 
Hỏi người tát nước đêm trăng 
Xì xòm đang múc rạng ra ưỡn vào 
Thơ hay gọi cả thầy đồ 
Nhà thơ tái nước thơ hồ xuân hương 
Thơ hay trêu gẹo thầy đồ 
Thầy đồ ưỡn ẹo đánh lừa xuân hương 
Xì  xòm lại múc cho nhanh 
Đứng không được nói múc thì gù lưng 
Tròng trành như nón không quai 
Thùng thì không đáy bốn quai hai người 
Úp mặt vào nhau mà thở phè phè 
Thầy đồ 170