Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Hoa thơm 

Hoa thơm ong rủ bướm vào 
Của ngon vật lạ tha hồ mà xem 
Nay treo bảng kén nhân tài 
Chủ nhân đặc mệnh thơ hồ xuân hương 
Tiền đề đủ khắp loài hoa 
Hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai 
Còn như con đĩ hoa nhài xuân hương 
Đông tây đủ khắp bốn phương 
Toàn là quan lại quan tham thầy đồ 
Nghe tin nhà thơ treo bảng kén trọn nhân tài 
Thi văn thi võ thi người giỏi giang 
Có tên có tuổi rõ ràng 
Vị nào thi được trúng tuyển được vào 
Nhập môn là vị thầy đồ 
Giỏi giang có tiếng vẫy vùng khắp nơi 
Nhân sinh bách nghệ nhân tài 
Lắm mưu đa kế gặp hồ xuân hương 
Hôm nay gặp nó tôi còn muốn yêu 
Xuân hương khúc khích cười thầm 
Ô hay thầy nói có nhầm không đây 
Thầy đồ đứng ngắm hồi lâu 
Trông nàng đẹp thật nhìn không muốn về 
Xuân hương ra vẻ làm thinh 
Có phải khen thật hay là bữu môi 
Thầy đồ đứng dậy cười luôn 
Tôi nghe thiên hạ đồn rằng xuân hương 
Đẹp thật đẹp người muốn yêu 
Ra thơ hay đủ trăm điều thơ hay 
Mai kia thích đố thơ này 
Thi nhau mà chọi thi nhau mà cười 
Thơ hay cái bút cái lông 
Thầy đồ giảng được theo không thầy về 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Con chim con chuột con ma trọc đầu 
Thơ đâu thơ lạ thơ lùng 
Thơ không giảng được thơ còn đố ai 
Xuân hương nói tức thầy đồ 
Thế mà không giảng trả thua là gì 
Thầy đồ đá chó quang mèo 
Chỉ thiên chỉ địa chỉ vào cái hang 
Tồ tồ nước chảy trong hang 
Con ma đầu trọc trui vào mà xem 
Xuân hương đỏ mặt cười khì 
Thơ hay đố mãi trọc vào trọc ra 
Thơ hay là của đàn bà 
Rạng ra mà khóc đái ra mà cười 
Văn nhân chính diện thầy đồ 
Hay thơ lại đố xuân hương đứng nhìn 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thơ gì vớ vẩn định sờ người ta 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy nó đằng trước thầy sờ đằng sau 
Xuân hương đấu chí thua thầy 
Thu mưu thua cả bị xờ ba ba 
Thầy đồ thắng thế cười ầm 
Xuân hương đỏ mặt chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ nói tức xuân hương 
Hôm nay thắng cuộc làm chồng xuân hương 
Hôm nay thử sức đua tài đua mưu 
Đa kế thầy đồ xuân hương 
Xuân hương tức giận đố thơ con mèo 
Hay rình bắt chuột hay sờ ba ba 
Xuân hương chế diễu thầy đồ 
Ra đường thấy gái thầy sờ được ngay 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Con nhà có học con nhà có văn 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Tài ba có một không hai trên đời 
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ 
Cái gì không mắt không tai 
Thầy gọi nó biết nó thưa thầy cười 
Xuân hương chơi khăm chơi sỏ thầy đồ 
Cưỡi voi cưỡi ngựa cưỡi người xuân hương 
Thế là chơi đủ các mùi 
Xuân hương õng ẹo vuốt râu thầy đồ 
Ra oai thích chí cười khì 
Thầy đồ tức giận cho hương một đòn 
Phủ đầu đánh cho tơi tả cúi đầu mà dên 
Đòn này đánh dọc đánh ngang 
Đành cho đòn dưới thục lên mà cười 
Xuân hương ngạc nhiên khoái lạc buồn cười 
Chịu thua mưu kế thầy đồ đa dâm 
Thầy đồ 168