Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

 Thơ hay ông chủ thầy đồ 

Thơ hay đại chủ nhân tài 
Nhà thơ lãng mạng thơ hồ xuân hương 
Tiền đề đủ khắp bốn phương 
Đông tây chính diện thơ hay làm trùm 
Hoa thơm đủ khắp trên đời 
Hoa lam hoa huệ hoa hồng hoa mai 
Con như hoa sữa hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm trông vài bông hoa 
Mùa xuân hoa nở trên cành 
Nuôi ong tay áo chủ hồ xuân hương 
Sang năm đúng chủ canh dần 
Thơ hay trêu gẹo các thầy nho ra 
Thầy đồ đi đến đứng nhìn 
Bảng treo thơ đó thơ hay gẹo người 
Thầy đồ túc tắc nhìn xem 
Thầy trông mấy chữ phát điên cả người 
Ô hay gái đĩ già mồm 
Gặp thằng thiến lợn cho nàng một keo 
Đầu tiên thầy đánh phủ đầu 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà dên 
Xuân hương sướng quá cười thầm 
Gặp thằng thiến lợn sướng điên cả người 
Tài chí thua mẹo thầy đồ 
Nó đánh nó phá nó nhòm nó xem 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thua anh thiến lợn thua thằng đầu to 
Thầy đồ tức giận chơi khăm 
Vừa chơi vừa trọc đâm cho mà cười 
Từ nay hết đố thách người 
Gặp thằng quỉ sứ nó phang vỡ đầu 
Lần này còn đố nữa không 
Hay là thích nữa gặp thằng ma chơi 
Gặp nhau nó thiến cả rồi 
Gặp thằng mũi lợn nó ghì nó ôm
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Xin thầy đừng mó đừng sờ của em 
Của này còn để dán tem 
Mai kia nó thử quan trên thầy đồ 
Xem ra cho rõ thế nào 
Nó nhăn nó nhó nó cười rặng ra 
Thầy đồ lại bảo con ma 
Thua thằng đầu trọc đâm vào thụt ra 
Hôm nay xuân hương hết cách trêu người 
Thua thằng thiến lợn thua thằng mũi to 
Dâm dê đúng thực thầy đồ 
Đa mưu nhiều kế đa tài giỏi giang 
Xuân hương nếm đủ mùi tài 
Chịu anh thiến lợn chịu thua thầy đồ 
Xuân hương là trùm thơ đểu 
Thầy đồ là trùm thơ dê 
Hai bên chí chát gặp nhau 
Thằng ngô con đĩ gặp nhau mà cười 
Thầy đồ 169