Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thơ hay... thầy đồ  

Năm nay ngũ mã chiều tiền 
Là năm con ngựa đón ông canh dần 
Sinh thời phúc phận công danh 
Đại nhân phú quí công thành núi cao 
Uy linh phúc phận nhờ trời 
Sinh vào tuổi chuột sáu mươi chuột cười 
Nói hay thơ vẫn đón trào 
Tìm người mà gọi tìm người mà yêu 
Thơ hay nói thật là hay 
Thương nhau cho đến chờ ngày lên duyên 
Văn hay chữ đẹp người tài 
Người khôn của khó tìm đâu người tài 
Trăm năm trọn mãi tìm người 
Ở trong khe núi chuột cười bò ra 
Nhìn trời nhìn đất bao la 
Sông thương núi ngự sông dài núi cao 
Năm nay thánh báo canh dần 
Năm ông hổ báo đi tìm nhà thơ 
Ngày mai người đón người chờ 
Đi tìm anh Thuận nhà thơ biệt tài 
Thơ hay đối thủ là người 
Gọi thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Thơ hay châm điếm thầy đồ 
Thử tài thử sức vật nhau mà cười 
Ngày mai thử sức xem chơi 
Xuân hương là bậc nhân tài có duyên 
Thầy đồ trông thấy gọi luôn 
Xem tài đọ sức thơ hồ xuân hương 
Thơ hay nộn lại ba vòng 
Nhà thơ gái điếm trêu đùa các quan 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà thơ văn học thầy đồ tiếng tăm 
Giang tay sờ mó mân mê
Nửa vui nửa thích thơ hồ xuân hương 
Thầy đồ chép miệng nói rằng 
Ăn thì không được thích thì chọi luôn 
Xuân hương khúc khích cười thầm 
Thử luôn lần nữa thầy đồ đoán xem 
Ngày mai tắm nước ao tù 
Đố thầy bảo được thằng cu nó về 
Thằng cu lặn hụp chơi vui 
Đang ham đang thích đang cười chơi khăm 
Hôm nay em đố thầy đồ 
Nếu thầy giảng được em thời biếu không 
Đồng tiền mấy nỗ không quai 
Thầy xem nỗ thủng không quai chỗ nào 
Thầy trông đã thích thầy cười 
Đúng là nó vẹt không tai không mồm 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thầy đồ đầu trọc chui vào mà xem 
Thần rùa áo ộp nhìn ra 
Nhìn thấy đầu trọc chui ra chui vào 
Thơ này mới gọi thơ hay 
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ chơi khăm 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Thầy đồ chơi thả con chim vào lồng 
Xuân hương đỏ mặt cười suông 
Hôm nay em chịu em thua thầy đồ 
Thầy đồ 167