Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Đố thầy 

Thơ hay em đố thầy đồ 
Trông thầy như lợn thầy cười như ma 
Hôm nay em mới sang nhà 
Trông thầy sạch sẽ thầy cười có duyên 
Hôm nay em gọi thầy ra 
Thử thầy mấy chữ hỏi thầy mấy câu 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thân em trong trắng như ngà 
Đố thầy biết được mấy hàng lông mao 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Ma danh qủy sớ thầy vành sờ luôn 
Thơ em chơi sỏ thầy đồ 
Thầy nhìn thầy biết thơ hồ xuân hương 
Hôm nay nắng cực mưa rào 
Thầy sờ nó véo thầy đâm nó cười 
Xuân hương tủm tỉm cười thầm 
Biết rằng phận gái có tài còn thua 
Mưu mô quỷ sớ thầy đồ 
Khôn ngoan không lại chịu thua thầy rồi 
Khen thay cho tướng thầy đồ 
Trông thầy có học đẹp trai thầy cười 
Hôm nay thầy thắng em rồi 
Ngày mai em chúc rượu ngon thầy cười 
Thầy đồ thích thú cười vui 
Tiền tài gái đẹp rượu ngon thầy cười 
Rượu ngon gái đẹp thầy ơi 
Được ăn cứ chén dại gì thầy quên 
Ngày mai gái gọi thầy cười đi ngay 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy còn thích nữa chào thầy em thôi 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Ma danh qủy sứ thầy cười hôn em 
Xem thơ thầy đọc ngâm thơ thầy cười yêu em 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Tiên cho thánh gọi thần tài chỏ tay 
Thầy đồ trông thấy mừng vui 
Biết ngay có lộc tiên cười gọi cho 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Sang năm đinh dậu chan hòa 
Trời mưa ra lộc thầy cười ra thơ 
Thơ hay hái lộc ra tiền 
Bao nhiêu gái đẹp thầy đồ ăn to 
Hoa thơm tiếng để lâu ngày 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Lộc này là của tiên ông 
Chấp hành ban xuống ban cho thầy đồ 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Thầy ăn tất cả ăn ngày ăn đêm 
Các em trông thấy mà thèm 
Có thèm thầy lại đem cho mà cười 
Cả đêm thầy mần 
Thầy đồ 766