Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

Phúc trời 

Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Có chim bói cá gọi thầy đi thi 
Thầy đi đến cửa nhà trời 
Thầy trông thấy bạn thầy cười gọi luôn 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Số son phận đẹp phúc trời ban cho 
Trời ban thánh bảo lộc nhiều 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Chim kêu ríu rít chúc mừng thầy ơi 
Chim này mới thật là chim 
Chim tài chim lộc chim đem biếu thầy 
Từ giờ cho đến mai sau 
Lộc thiên lộc địa lộc trời ban cho 
Lộc này là của tiên ông 
Lệnh trời ban xuống tiên ông chấp hành 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp thầy ơi 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Sang năm lắm lộc nhiều tiền 
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu thần ông hoàng mười 
Tâm linh thầy hưởng lộc trời 
Ăn to nói lớn thầy đồ có tên 
Từ nay cho đến mai sau 
Quyền cao chức trọng thầy đồ thanh danh 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Có công to lớn đến ngày vinh hoa 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương 
Thầy đồ hưởng lộc chìa tay hứng tiền 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Ông già có phận bút nghiêng 
Lệnh trời ban xuống ban cho thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Trồng cây ăn quả lắm hoa nhiều tiền 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lộc trời ban cho 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Thầy ăn tất cả từ đầu đến chân 
Thầy đồ 767