Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

Tên ai 

Tên em dễ nhất trên đời 
Cha sinh mẹ đẻ em ra vui cười 
Hôm nay em mới ra đường 
Ai trông em thích ai cười em yêu 
Thân em đặc sắc đượm màu 
Phô trương sắc đẹp ai nhìn cũng yêu 
Thường thường các bác các anh 
Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
Đời em vẫn có đủ điều 
Thực tình mà nói đều là có tên 
Tên em dễ gọi thế thôi 
Ai trông cũng quí đời em vô ngần 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Người ta chăm bón thân em đủ màu 
Người cho em có cái tên 
Em ra đến chợ người nhìn đứng trông 
Nhìn em đôi mắt thiện tình 
Nhìn em thoảng thoảng có mùi thơm tho 
Mùi này phấn nhị hương bay 
Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
Ai trông em thích đứng gần 
Đời em cốt nhục thân cây 
Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
Một năm mới có bốn mùa 
Xuân hạ thu đông nhất thời đổi thay 
Sinh vào chính diện em vào mùa xuân 
Hoa thơm tươi mát má hồng 
Hương bay ngào ngạt tuổi xuân tươi cười 
Trông em ai cũng đón về 
Ngọt ngào hương khói đượm màu hương thơm 
Nói ra em đố các anh các chị 
Các thầy tên em là gì 
Chẳng qua em đố ra đây 
Thử tài chí nhớ các người đừng quên 
Một năm mới có bốn mùa 
Đời em tươi đẹp như bông hoa hồng 
Ai trông ai ngắm đứng nhìn 
Đời hoa con gái đẹp như bà hoàng 
Thầy đồ đứng ngắm lại trông 
Thầy nhìn hoa đẹp thầy không muốn về 
Hôm nay trời đẹp tươi vui 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn gọi em 
Xuân hương đứng ở trong nhà 
Vừa đi vừa gọi thầy đồ em đây 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Xuân hương trông thấy thầy cười gì em 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy chỉ đằng trước thầy cười sờ luôn 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Thầy vui thầy thích thầy cười mân mê 
Xuân hương lại nói rằng là 
Thầy làm em sợ tái tê cả người 
Thầy đồ 768