Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Ra đường 

Hôm nay may mắn gặp em 
Thầy ra đến ngõ gặp ngay em rồi 
Trông xa đã thấy em cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy yêu thấy thích thầy về với em 
Hôm nay thầy nghĩ thế nào 
Mới gặp chưa biết quen nhau bao giờ 
Bây giờ thầy nghĩ ất ơ 
Thầy nhìn em đẹp thầy vờ ôm em 
Thầy ôm thầy thích cái gì 
Thầy yêu em đẹp nụ cười em xinh 
Thầy yêu đôi mắt đưa tình 
Thầy nhìn em đẹp em cười lẳng lơ 
Ra đây tí síu thầy sờ 
Thầy hôn nghiêng ngả em tê tái lòng 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười 
Nhìn thầy duyên dáng mồm to 
Yêu thầy đầu trọc yêu thầy mồm to 
Tướng tinh thầy sợ đàn bà 
Thầy về vợ hỏi lắc đầu không nghe 
Ra đường thấy gái lẳng lơ 
Thầy vờ không biết thầy cười gọi em 
Thầy thương thầy quí cái lòng 
Em vui em thích thầy đồ vui vui 
Thầy đồ 234