Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Mả thơ tiên  

Sáng nay cơm cháo gì chưa 
Chén bát cơm nguội mới dưa cải mầm 
Nói ra sợ vợ lườm lườm 
Không nói thì tức vợ thầy hâm hâm 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không nói vợ cười không chê 
Hôm nay thầy tức quay về 
Quang mèo đá chó quang vào quang ra 
Cơn điên tức giận thầy cười hả hê 
Ra đường thấy gái thầy nhìn 
Về nhà vợ hỏi thầy nhìn của ai 
Của ai vợ hỏi làm chi 
Vợ tức vợ hỏi đứng nhìn cười luôn 
Hôm nay thầy có cái gì 
Thầy nhìn thấy vợ lảng đi thầy cười 
Vợ thầy tức giận hỏi luôn 
Làm sao tôi hỏi thầy không nói gì 
Hôm qua thầy gọi đứa nào 
Phải chăng gái kia là gái lẳng lơ 
Tay dao tay thớt không trừa thầy đâu 
Thầy đồ vui tính trêu đùa 
Thầy vui thầy gọi cho em cái này 
Của thầy quí lắm em ơi 
Ăn vào mát ruột em cười cả đêm 
Em nghe thầy nói em thèm 
Thầy trêu em thích thầy sờ em yêu 
Thầy đâm em đỡ thầy ghì em dên 
Việc này thử thách hai bên 
Thử tài văn võ thử tài vật nhau 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Thầy khôn dùng mẹo đứng nhìn của em 
Có em vừa nói vừa cười 
Thầy làm em khổ em tê tái lòng 
Hôm qua em ngủ nằm mơ 
Tưởng thầy đến gọi thả chim vào lồng 
Chim thầy là loại chim bay 
Chim khôn có ngọc chim trời bay cao 
Ngọc trời sáng lắm thầy ơi 
Thầy ăn vớ được lộc trời 
Thần cho ăn cả cỗ xôi thầy cười 
Tiền vàng năm nén bạc thời năm quan 
Ăn to thầy nhớ đến ai 
Phúc tiên thầy gọi thánh hiền gọi cho 
Năm nay trời sáng đẹp ra 
Ai sinh trời hóa đến tai cha già 
Gần đây ai gọi cha về 
Để cha săn sóc mang ơn thầy đồ 
Lưng lưu ngọc quí trên đời 
Ơn này cha trả công lao cho thầy 
Lớp này cha trả bằng mười năm xưa 
Thơ hay phú quí tài ba 
Nghe thơ ta biết thầy đồ làm văn 
Đầu tiên cha tưởng bình thường 
Thầy đồ có mả thơ tiên rồng phù 
Có duyên trời định từ lâu 
Ăn mày quả kiếp đến ngày ăn to 
Thôi đi đánh bạc làm vì 
Tu nhân được phúc được quyền thanh danh 
Thần cho trả nghĩa công dầy 
Đừng quên người giúp người phù có công 
Từ nay cho đến cuối năm 
Cha già bụng phệ đem về tiền tiêu 
Tiền nhiều như nước trong nhà 
Đem phân chia của các con đều đều 
Còn phần giữ lại để cha 
Trả ơn phúc lộc đem cho làm quà 
Ơn này cứu mạng họ đinh 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ họ mai 
Quà này cha trả bằng mười năm xưa 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Ăn to nói lớn mâm đầy thầy vui 
Ăn song còn để sau này 
Thằng ngô con đĩ giả vờ cười vui 
Mai đây sung sướng thầy đồ 
Tiền nhiều gái đẹp các em yêu thầy 
Gái già nhìn thấy hỏi xem 
Gọi ngay ông tướng thầy đồ ra đây 
Thầy đồ vợ hỏi không thưa 
Thầy đồ cứ đứng chỉ thiên lại cười 
Gái già bực tức không cười 
Hăm hăm hổ hổ đến gần lôi ra 
Thầy đồ hơi sợ gái già 
Dùng mưu khéo tán gái già bùi tai 
Từ nay ông phải nghe tôi 
Nếu ông còn bỏ của nhà ông chê 
Nay mai còn có gái xề  
Của ngon vật lạ đem về biếu ông 
Ở đời sung sướng là ông 
Trai to hến nhỏ mời ông sơi dầy 
Thầy đồ dí dủm cười thầm 
Bao nhiêu cũng được thầy ôm vào lòng 
Trai to hến nhỏ yêu thầy 
Thầy làm một mẻ thầy cười ba đêm 
Thơ hay thần nhỏ gọi xem 
Thầy đồ ăn đủ nhiều em trên đời 
Xem qua thần báo thầy đồ 
Thôi đi còn được sau này mà ăn 
Nói ra ai bảo thầy đồ ăn tham 
Ăn rồi có bữa nhịn suông 
Có lúc không có thầy thèm hỏi ai 
Quên đi được mấy bữa liền 
Thầy thèm không ngủ thầy dên hừ hừ 
Bà ba thức tỉnh cười vui 
Thầy đồ thỏa mái thầy cười cả đêm 
Thầy đồ 233