Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Gặp em 

Mấy khi anh gặp em đây 
Anh nhìn mái tóc em cười có duyên 
Hôm nay anh gặp em cười 
Hồn nhiên em đẹp anh nhìn mải mê 
Anh trông anh thích em cười 
Anh nhìn không chán em cười lẳng lơ 
Trông em duyên dáng đủ điều 
Anh nhìn mỏi mắt anh mê em rồi 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Có tiên báo mộng có ngày gặp em 
Duyên do tự bởi ông trời 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Ăn may số phận hơn người 
Đời em sung sướng gặp người vinh hoa 
Số son là số hơn người 
Thông minh sáng suất gặp người tài ba 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học đường đời lương chi 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Đi thi trúng tuyển đỗ đầu quan văn 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Công thành danh toại tiên cho trời phù 
Năm nay thánh báo canh dần 
Được ăn được nói hơn mười năm xưa 
Thầy đồ 235