Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Trời cho  

Thiên thu chúc ông cửu sách thầy đồ 
Năm nay lắm việc nhiều tiền 
Có duyên có nợ có tiền đi chơi 
Ngao du tại chốn vườn đào 
Trong vườn ngự yển toàn là gái tơ 
Non xanh nước biếc xuân vừa 
Thầy đồ thấy lạ thầy cười tưởng ai 
Ra đây tiên gọi thầy đồ 
Cho ăn cho ngủ nằm mơ được người 
Mai đây thánh báo cho hay 
Chọn ngày ăn cỗ chọn ngày có duyên 
Có thơ tiên dậy thầy đồ 
Hỏi ai thầy được có duyên phúc thành 
Tuổi vàng là chuột quí nhân 
Thầy yêu con khỉ thầy yêu gái già 
Khôn ngoan nhờ phúc tại gia 
Đâu là núi ngọc đâu là trời cho 
Tâm thành đi lễ đẹp ra 
Cầu gì cũng được trời cho mà làm 
Ngày mai phúc đến tại nhà 
Ở đâu mà được gọi ra thầy cười 
Trời thương trời phú cho người 
Trông người óng ả đẹp người có duyên 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Hỏi ai thầy được gọi người thầy yêu 
Số son thầy được yêu nàng 
Tiên chi trời định phúc thành từ lâu 
Xa phương cầu thực mấy lần 
Có duyên trời cứu hẹn ngày gặp nhau 
Đường đời nàng phải gian nan 
Có tâm phúc hậu được duyên thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Đời em sung sướng đời em vui cười 
Ăn may số phận hơn người 
Đẹp người đẹp nết nụ cười có duyên 
Thầy đồ trông thấy nghả nghiêng 
Trông nàng đẹp thật thầy nhìn không thôi 
Thầy yêu thầy thích cái này 
Vào đây nói nhỏ thầy cho cóc vàng 
Ăn vào sướng lử người đi 
Tưởng rằng em chết sướng không biết gì 
Khôn ngoan hai chữ thầy đồ 
Thầy đi ưỡn ẹo thầy vờ gọi em 
Ra đường gái đẹp thầy mê 
Thầy nhìn thầy thích thầy không muốn về 
Hôm nay thơ gọi thầy về 
Hỏi rằng thầy thích cái gì thầy mê 
Ở nhà trai to hến nhỏ thiếu gì 
Mà thầy không thích thầy ham của người 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy chơi quả đủ thầy còn vòi thêm 
Mai đây nghe tiên thần bảo thì thôi 
Thầy còn ham muốn sau này thần chê 
Người ta mới gọi thầy đồ 
Thôi đi làm phúc là tiên 
Nếu thầy ham thích có ngày tay không 
Thần tiên nói rõ thầy đồ 
Nghe trời phật nói con thôi là mừng 
Sau này còn để có chỗ mà trông 
Làm đâu ăn hết đời nào thần cho 
Thôi đi là phúc an bài 
Thần tiên báo trước sau này có công 
Ăn tiêu có mức đủ rồi 
Đừng ham gái đẹp có ngày tiêu ma 
Thương thay thân phận gái già 
Đầu chày đít thớt thật là khổ tâm 
     Việc gì cũng phải lo toan 
Thương chồng hết ý không ai chê nàng    
Thầy đồ 232