Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

Đêm thơ 

Đêm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Làm thơ con cóc nhẩy ra nhẩy vào 
Thầy đồ cứ đứng nhìn theo 
Ra thơ con cóc leo ra leo vào 
Hôm nay thầy thấy thế nào 
Đúng trời đã định trời cười ra xem 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám trăng rằm sáng to 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Đúng trời đã định đến ngày ăn to 
Hôm nay chính diện thầy đồ 
Làm thơ con cóc thầy vồ được ngay 
Cóc này chẳng phải cóc người 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho thầy đồ 
Đêm qua gà gáy o o 
Thầy ơi thầy dậy cho bò ăn dơm 
Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Thầy ơi thầy gọi một mình em ra 
Em ra từ tối hôm qua 
Hôm nay thầy hẹn em ra là gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi em đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà nay hồn chị một vòng hoa tang 
Chuyến này chị bước sang ngang 
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây 
Rượu hồng em uống cho say 
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng 
Rồi đây sóng gió ngang sông 
Đẩy thuyền chị hận no không đến bờ 
Miếu thiêng vụng kén người thờ 
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Chị thương chị tiếc con chim lạc đàn 
Một vai chị gánh giang sơn 
Còn như vai nữa gánh giấc mộng vàng từ đây 
Tóc còn tóc dối tư vương 
Em còn đưa chị lược gương làm gì 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Lấy ai chị lấy cho xong 
Đừng để vương vãi mất lòng người ta 
Hôm nay chị mới nói ra 
Thực tình mà nói lấy ông thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Đẹp trai ba vợ vẫn còn say sưa 
Chị đây vẫn có ước mơ 
Lấy được thầy đồ chị để chơi xuân 
Mai đây chị được nghe thơ con cóc nhẩy ra 
Con gà ứ ự 
Bà nụ thổi xôi bà tôi nấu chè 
Cá chuối cá mè tò he cống rụt 
Con kiến đút thụt vào má bù xá 
Bù xinh bù đinh con gái 
Bù đái bù cười rủ nhau mà cọt 
Thầy đồ 1037