Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024

Cầu xin 

Cầu trời khấn phật xin thơ 
Cầu duyên đúng số thầy mơ được tiền 
Tháng ba ăn lộc phát tài 
Tháng tư quý tỵ thầy cười ra thơ 
Tháng năm cưỡi ngựa hái hoa 
Tháng sáu được lộc hái hoa nhị vàng 
Nhị này mới thực nhị tiên 
Đúng duyên đúng số là duyên thầy đồ 
Ra đường thầy gặp tiên cô 
Thầy đứng nhìn mãi thấy nàng cười luôn 
Nàng tiên đứng dậy chào thầy 
Đêm năm thầy ngủ thầy mơ được nàng 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ 
Sang năm đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được con trâu lộc vàng 
Trâu vàng tắm ở hồ sen 
Là hồ bát nguyệt như tiên trên trời 
Trời cho thầy được thầy vui 
Đúng duyên đúng số gặp nàng tiên cung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở đúng là trời cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Đúng duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Lộc này là của tiên ông 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy quơ một cái thầy ôm vào lòng 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Đẹp ơi là đẹp tiên mừng đem cho biếu thầy 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Được ăn cứ chén đừng quên gái xề 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười mồm to 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm đi nói chuyện thầy đồ yêu em 
Hôm nay mồm mới nói ra 
Thực tình mà nói mồm yêu thầy đồ 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười nhe răng 
Thơ này quấy quả cho vui 
Để cho bà chúa bà cười mồm to 
Bà vui bà sướng hừ hừ 
Thầy đồ nghe thấy cười luôn 
Đúng giờ hoàng đạo đẹp ngày hoàng hôn 
Thầy đồ 1041