Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

Cười vui 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Mùa thu tháng tám thầy cười được ăn 
Không ngờ muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Đúng là mặt mẹt mặt mo thầy cười 
Thầy đây còn chả được mời 
Nữa là đũa mốc lại chèo mâm son 
Xuân hương gái đẹp trêu thầy 
Làm cho thầy tức nàng cười nhe răng 
Xuân hương lại nói rằng là 
Xin thầy thông cảm cho em vui lòng 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Thầy trông nàng đẹp thầy không muốn về 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
 Trùm khăn kín mặt nàng cười lim rim 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thầy yêu thầy thích xuân hương cười khì 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đúng duyên đúng số bắc cầu qua sông 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Mùa thu tháng tám trăng tròn sáng to 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Đêm nằm không ngủ thầy cười nhớ ai 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Xuân hương gái đẹp nàng cười thầy yêu 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Chúc thầy mạnh khỏe bên nhau đời đời 
Xuân hương với lại thầy đồ 
Thầy yêu thầy thích thầy mần cả đêm thầy cười hi hi 
Xuân hương gái đẹp yêu kiều lẳng lơ 
Lộc này là của ai cho 
Từ đâu đưa đến xuân hương cười khì 
Thầy đồ còn nhớ hay không 
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời 
Hôm nay mới thực đúng là xuân hương 
Gặp nhau thầy hẹn mấy lần 
Thầy quên không nhớ thầy nhìn đằng sau 
Từ nay cho đến mai sau 
Tương lại hạnh phúc đến gần thầy ơi 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong thầy tìm 
Xuân hương gái đẹp yêu thầy 
Xuân hương là gái tiền quyên 
Trai tài gái sắc lên duyên thầy đồ 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở đợi chờ từ lâu 
Đôi ta như cánh hoa ngâu 
Như chim loan phượng bên nhau đời đời 
Hạnh phúc mãi mãi không dời xa nhau cười khì 
Thầy đồ 1036