Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Thầy đồ 

Mấy người mà được như thầy 
Tâm vàng tiền thật mới hay 
Phong lưu phú quý tâm thành là hơn 
Bao nhiêu tài lộc đầy nhà 
Bao nhiêu tâm đức là thành người tiên 
Đường đời dưỡng dục cù lao 
Đường đi sáng sủa đón trào cô lương 
 Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Tai to mặt lớn thầy đồ đẹp trai 
Người hiền tướng hiện phúc duy 
Mấy người mà được như thầy hôm nay 
Trăm no làm lễ đi cầu đi xin 
Làm phúc giúp đỡ thực tâm 
Ăn to nói lớn thầy đồ có tâm 
Tâm thành là phúc trời cho 
Bao nhiêu gái đẹp theo không thầy về 
Được ăn được nói là thầy 
Trời cho cứ chén đừng quên gái già 
Duyên này phúc phận nhờ trời 
Đẹp duyên đúng số các em yêu thầy 
Thầy đồ có phúc tâm cao 
Bao nhiêu gái đẹp đến trào thầy ơi 
Thầy đồ tít mắt cười khì 
Số son thầy được thầy mần cả đêm 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng trời đã định từ lâu được rồi 
Họ mai đắc phúc đến ngày trời cho thầy cười 
Được quần được áo thêm tươi 
Được cả bà chúa được người tiên cung 
Mai đây sáng rõ ban ngày 
Tiền duyên trời định được bà tiên cung 
Thầy đồ 1038