Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

Thầy đồ 

Khen ai khéo tả thơ này 
Tả nghiêng cây bút nhà thơ có tài 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Tin vui sắp đến báo cho thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Gặp ông tượng đá chỉ tay cười thầm 
Bên kia có núi chạc ba 
Gặp bà tiên chúa đi ra đi trào 
Xa trông mấy chú tiểu đồng 
Ôm nhau vật lộn đùa nhau cười khì 
Năm lần bẩy lượt đang vui 
Gặp ông tượng đá sua tay gọi vào 
Vào đây ta hỏi chú mầy 
Cơm đâu mà rỡn cơm đâu mà đùa 
Ngày mai ra đứng cổng chùa 
Trông sang Hà nội gặp ông thầy đồ 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Hỏi thầy mấy vợ thầy chờ ai đây 
Chờ ai chú hỏi làm chi 
Chú nghe thầy nói chú cười làm thinh 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Nhìn mãi chẳng thấy cô nào đi qua 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Mấy cô phất phới hỏi thăm thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Nhà thơ văn học lưu truyền thơ hay 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Mấy cô thiếu nữ đang chờ thầy đây 
Hôm nay em đứng bên đường 
Hỏi thăm mấy chú tiểu đồng đi chơi 
Có chú nghe thấy tiếng đồn 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Một chú đứng ngẩn tò te 
Có chú đang nghĩ chú nghe ra rồi 
Mấy cô xúm lại hỏi luôn 
Thực tình mà nói chúng em đi tìm 
Hôm nay may quá gặp luôn 
Có chú nhan nhảu trỏ tay vào nhà 
Thầy đồ đang đứng nhìn ra 
Mấy cô thiếu nữ vừa đi vừa cười 
Một chú đứng lại đây rồi 
Trỏ tay năm ngón vào nhà họ mai 
Thầy đồ đang đứng nhìn ra 
Ai tìm ai gọi hỏi tôi làm gì 
Có cô đang nói hỏi thăm thầy đồ 
Hôm nay em mới đến đây 
Ở xa không biết thầy đồ làm thơ 
Nghe tin thiên hạ đồn rằng 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Thơ ăn thơ ngủ thầy cười gọi em 
Thầy buồn đi ngủ gọi em làm gì 
Hôm nay thầy thích gọi chơi 
Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dài 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Đêm nằm thầy thả con chim vào lồng 
Làm em tê tái buồn cười 
Thầy làm em sợ hết hồn cả đêm 
Làm em đỏ mặt tía tai 
Thầy vui thầy thích thầy dùi cả đêm thầy cười  
Thầy đồ 1042