Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024

Đôi ta 

Đêm qua gà gáy o o 
Đêm đông gió lạnh thầy cười gọi ai 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Để cho chim én bay ra bay vào 
Hôm nay chim én về trời 
Tiền duyên trời định phúc trời cho ăn 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Để cho loan phượng gặp nhau mà cười 
Chung tình trả nghĩa đêm trăng 
Hỏi ai đi chợ hỏi người đi sau 
Tiếng đàn ai lẩy nghe hay 
Tiếng chim ca hát ngâm thơ thầy đồ 
Đàn kêu tích tịch tình tang 
Ai đem công chúa dưới hang cho thầy 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Đúng trời đã định trời ban cho thầy 
Hôm nay vui thích lẩy chơi 
Tiếng đàn thầy lẩy thầy cười có duyên 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy quên ngủ mất nàng tiên mới về 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng nàng công chúa dưới hang gọi thầy 
Hôm nay thầy nhớ ra rồi 
Đúng nàng tiên nữ nàng cười nhớ ai 
Đêm qua cửa đóng then cài 
Trời ơi đất hỡi thầy ơi là thầy 
Thầy đồ nghe thấy giật mình 
Tưởng ai xa lạ gọi thầy đêm khuya 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng nàng công chúa đêm qua gọi thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Thầy thương thầy nhớ nàng cười thầy yêu 
Ba năm chín tháng mười ngày 
Để cho loan phượng gặp nhau vui mừng 
Bây giờ trời đất soay vần 
Đúng trời đã định từ ngàn năm xưa 
Đến năm đến tháng đến ngày 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ngả nghiêng 
Từ nay cho đến mai sau 
Đúng nàng tiên nữ nàng cười nhớ không 
Thầy đồ nghe thấy thầy cười 
Được ăn được nói được cười yêu em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy yêu thầy thích nàng tiên xuất đời 
Thầy đồ vui thích thầy cười 
Ăn no vác nặng thầy cười cả đêm 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời phù thánh bảo thầy đồ được ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Đúng là thầy được ba cô lái sề 
Thầy đồ 1039