Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Yêu rồi 

Thơ hay yêu thích em rồi 
Yêu em má núm đồng tiền có duyên 
Nhìn em đẹp gái tươi cười 
Trông người óng ả em cười thơ ngây 
Năm nay tuổi độ trăng tròn 
Nhìn em đôi mắt hững hờ tuổi xuân 
Xa em anh nhớ em cười 
Trông em đẹp thật nhìn không muốn về 
Ra đường gái đẹp người mê 
Anh yêu anh thích anh mê em rồi 
Lấy em làm vợ anh yêu 
Có được hạnh phúc sinh con ra đời 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Thủy chung hạnh phúc tình đời khó quên 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Đẹp đôi nam nữ đẹp người thủy chung 
Tơ duyên phúc phận trời cho 
Đẹp người đẹp nết lên thơ mộng vàng 
Ai trông cũng nói lại khen 
Đúng là duyên số phúc trời gọi cho 
Duyên em lửa bén duyên tình 
Thơ người mộng đẹp anh còn gọi em 
Hôm nay ra đứng trông chờ 
Tự nhiên em thấy anh nhìn gọi em 
Tưởng rằng ai gọi em nhìn trở ra 
Mai đây anh hỏi em cười 
Em yêu anh quí là người thương nhau 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thần linh báo tiếp bắc cầu qua sông 
Thơ hay thần bảo thầy đồ  
Mai kia ăn tiếp được ngày trời cho 
Ông trời lại bảo rằng là 
Chim kêu chúc tụng mừng thầy có duyên 
Trường sinh phú quí hơn người 
Có tên có tuổi đợi ngày trời cho 
Đột nhiên ông thánh đi về 
Không ai mà biết gọi là mừng vui 
Thơ hay thần báo cho hay 
Dù rằng có chậm ít ngày cũng vui 
Thơ này thần báo mấy phần 
Đọc đi mà nghĩ xem cho rõ ràng 
Thơ hay phân đoạn mấy tầng 
Đọc thơ vừa thích đang mừng lại vui 
Có đêm không ngủ em cười 
Đến lúc tỉnh giấc tưởng cười với anh 
Hôm nay thần đã báo nhiều 
Em tương em thích em cười em mê
Thầy đồ 177