Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Chữ tâm  

Mệnh trời phúc lộc tâm cao 
Trời thương thánh báo đi vào cung môn 
Văn hay sử sách lưu chuyền 
Tâm thành chữ hiếu mới là đạo con 
Kính cha trọng mẹ ai bằng 
Tôn thờ tiên tổ đức dầy cao sang 
Tâm linh phúc tổ lộc trời 
Tâm thành đi lễ xin trời chữ tâm 
Anh linh đức tổ cao đường 
Tông chi tộc họ có nhà họ Mai 
Duyên trời đưa đến là năm canh dần 
Tiền nhiều là thánh gọi cho 
Của ăn ngăn để chất đầy trong kho 
Tên ai chính diện tên thầy 
Nhà nho văn học thầy đồ giầu sang 
Đường đời hai chữ làm quan 
Làm tổng giám đốc ngân hàng Việt Nam 
Uy linh lừng lẫy tiếng tăm 
Bạn bè trai gái thân quen đến mừng 
Thân nhân chính diện bố già 
Thương con quí cháu đấy là có tâm 
Trời thương cho tuổi ông già 
Trời nhìn trở lại đấy là trời khen 
Bao năm sóng gió mưa dầm 
Gian nan vất vả trời bù công lao 
Công thành danh toại có tên 
Được ăn được nói được ngày trời cho 
Phong lưu phú quí trời phù 
Làm lên danh vọng tiếng tăm nước ngoài 
Năm nay chính diện canh dần 
Thần linh báo để ông già về hưu 
Năm qua nỡ hẹn mất rồi 
Năm nay thần tài báo lộc mời ông phải về 
Ông về đem vui tiền của đầy kho trong nhà 
Gọi con gọi cháu ông cười 
Ông về tháng năm cưỡi ngựa đi chơi 
Nhiều người đến hỏi thăm ông 
Tình thân bạn cũ tình người cơ quan 
Bao năm ông ở nước ngoài 
Ông về họp mặt gia đình mừng vui 
Tháng năm tháng sáu vui cười 
Ông về chính diện trời mừng cho ông 
Thiên quan lộc tán gia tài 
Thần tài đi gọi nhân tài có tên 
Xuân thu đúng hẹn tháng năm 
Nếu mà sai hẹn thần tài cắt ngay 
Của này là của người ban 
Sang năm nhỡ hẹn hết đường quanh co 
Thầy đồ 183