Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thánh gọi 

Nghe thơ thánh gọi tin mừng 
Ngày mai đi lễ được ngày trời cho 
Tháng hai kỷ mão đẹp ngày 
Đúng giờ đã hẹn đúng ngày ăn to 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Thần linh chúa đất báo cho nhân tài 
Tâm linh phúc phận duyên trời 
Có tên có tuổi là người họ Mai 
Năm nay thánh báo canh dần 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Chính tên anh Thuận là người có tâm 
Thần linh cho đến thần tài 
Nghe thơ thánh báo vào ngày hoàng hôn 
Long ly qui phượng đang chờ 
Vào ngày tháng sáu quí mùi con dê 
Thần linh báo mộng thánh cười 
Gọi là phép thánh đấy là trời cho 
Tông môn phú quí người tài 
Đường đi sáng sủa đưa về họ Mai 
Đường đời có một không hai 
Tài trai ba vợ không ai sánh bằng 
Cung thiên đúng số được người 
Trời cho thánh định từ lâu đợi ngày 
Thiên nhiên là phúc trên đời 
Của ngon vật lạ trên đời thiếu chi 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Giầu thì lắm của tài thì vợ ba 
Của ăn ngăn để trong nhà 
Kẻ hầu người hạ kẻ ra người vào 
Người đông như hội đón trào 
Bạn bè trai gái nghe tin đến mừng 
Tâm linh nhờ có ông già 
Chúc mừng tuổi thọ ông già sống lâu 
Trăm năm trăm tuổi bác đầu 
Thương con quí cháu đấy là mừng vui 
Kể ra cho hết sự đời 
Làm sao tả hết quãng đời xa quê 
Làm ăn vất vả gian lao 
Mấy năm hoạn nạn thương đau vô cùng 
Đường đời uẩn khúc không ngờ 
Đem đến số phận từng người bạc đen 
Kêu trời có thấu cho chăng 
Tự nhiên tối lại biết ra đường nào 
Thời gian theo gió trôi đi 
Tưởng rằng đen bạc còn đâu đến giờ 
Long đong là tuổi ông già 
Trời thương trời phú trời mừng bảo cho 
Qua cơn phúc phận nghèo nàn 
Hết cơn sóng gió đến ngày mừng vui 
Duyên do tự bởi ông trời 
Ăn lăn hổi cải thì trời bỏ qua 
Từ nay cho đến về sau 
Vẫn còn điểm chấm sau này thử xem 
Mai đây phúc phận ông già 
Thực tâm đi lễ dâng hoa thánh cười 
Số son là phúc vẫn còn 
Trời thương thánh bảo thần phù gọi cho 
Mai đây ông cháu đi về 
Trời cho đoàn tụ gia đình thương nhau 
Đất linh vẫn có thần phù 
Ông về chăm lễ cầu trời thương cho 
Bao năm ông biết sai lầm 
Bây giờ hối cải xin trời phù cho 
Đường đường chính chính công minh 
Xin trời mấy chữ thánh hiền gọi cho 
Chữ tâm chữ hiếu đi đầu 
Thông minh sáng suất trời phù sống lâu 
Tuổi già trí nhớ tâm cao 
Hồi tâm nhớ lại được nhờ con dâu 
Xa phương cầu thực nước ngoài 
Quên ăn chỗ ở quên người có tâm 
Bây giờ đã biết cả rồi 
Giang tay ôn lại phụng thờ chữ tâm 
Về sau sung sướng vô cùng 
Được gặp con rể nhà văn có tài 
Uy linh phúc đến lộc dầy 
Thơ hay phú quí thần tài gọi cho 
Ngày mai con cháu trong nhà 
Ăn mừng sum họp đấy là cười vui 
Thơ hay xin gửi thầy đồ 
Đọc đi mà nhớ vui cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tên con là Thuận có tài thơ hay 
Đi thi con đỗ đứng đầu 
Văn hay chữ đẹp biệt tài có duyên 
Ra đường gái đẹp người mê 
Trông người khỏe mạnh có duyên nụ cười 
Đẹp trai ba vợ hơn người 
Mai sau còn nhiều gái đẹp muốn yêu 
Gái già đuổi đi không hết 
Thầy đồ đứng tiếc ngẩn ngơ lắc đầu 
Gái già lại bảo rằng là 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Thầy đồ liếc mắt đứng nhìn lờ đi 
Sua tay im lặng hẹn ngày gặp nhau 
Các em thích chí cười thầm 
Biết rằng thầy thích thầy mò đến ngay 
Thầy đồ 184