Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Quan tham 

Thơ hay mời khách xem thơ 
Xuân hương gái đẹp nhà thơ có tài 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm khép kín đủ mùi hương thơm
Hoa kia nhị nở hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm đón trào các quan
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn các quan 
Đêm nay trăng sáng trăng rằm 
Mùa thu tháng tám xuân thu mát trời 
Thầy đồ ra ngõ đứng chơi 
Đang nhìn mấy tướng quan tham đi tìm 
Quan tham lại hỏi thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm xuân hương chỗ nào 
Thầy đồ đứng dậy nói luôn 
Các quan muốn hỏi nhà thơ làm gì 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Ở đây không biết nói gì đến ai 
Xuân hương đẹp gái tóc dài ngây thơ 
Người ta thiên hạ đồn rằng 
Vì quan không biết nghe tin người đồn 
Hôm nay đích thực đến đây 
Không biết đi hỏi thầy đồ chỉ cho 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Muốn chơi biết mặt thơ hồ xuân hương 
Văn hay thích đố thơ cười 
Nhà thơ gái điếm yêu kiều lẳng lơ 
Thơ hay văn võ toàn tài 
Ai vào đối được xin mời tiếp tay 
Nếu mà các quan không đối 
Đứng im mà nhìn gái đẹp đã mê 
Thầy đồ nói thế các quan cười khì 
Quan tham lại nói rằng là 
Ta đây chỉ biết đến chơi 
Nếu mà không đối gọi nàng ra đây 
Thầy đồ vào gọi xuân hương 
Mời bà có khách bà ra đón trào 
Xuân hương vừa ra đến ngõ đứng nhìn 
Các quan trông thấy vỗ tay cười ầm 
Quan tham lại nói khen nàng đẹp thật 
Thế là biết chơi mất tiền cũng đáng đồng tiền 
Xuân hương tiếp khách vui cười 
Quan tham trông thấy gật gù khen hay 
Quan tham thích ở lâu ngày 
Trông nàng đẹp thật nhìn không muốn về 
Xuân hương ăn nói dịu dàng 
Xin mời ở lại các quan vỗ đùi 
Hoan hô sung sướng cười vui 
Được mời ở lại mấy ngày thỏa thê 
Có quan lại nói rằng là 
Ở đây thỏa mái chơi cho sướng đời 
Về nhà cơm ẩm cà meo 
Ở với vợ cũ gái xề dâm dê 
Ra đường gái đẹp ham mê 
Về nhà nhìn thấy vợ xề 
Hẩm hiu lắc đầu lại chê Mang danh hai chữ làm quan 
Về nhà sợ vợ lăng lòa mồm to 
Tối đến đi ngủ mó mần 
Nó yêu nó thích nó vần cả đêm 
Quan tham lại nói rằng là 
Bà hứng bà thích bà yêu bà vần 
Bây giờ chán lắm bà ơi 
Nhìn bà như lợn chả mê chút nào 
Ông đi chơi chán chơi chê 
Ông về đến ngõ ông chê gái già 
Ở nhà tôi vẫn yêu ông 
Làm sao ông muốn thì tôi cũng chiều 
Bây giờ ông còn cần cái ông muốn 
Ông thích cả ngày cả đêm 
Chiều ông như thế còn chê cái gì 
 Hôm nay quan tham trốn bỏ trông nhà 
Lẻn ra vụng vợ đến nhà xuân hương 
Gái già vợ quan chẳng phải tay vừa 
Vén sống vén áo đi tìm quan tham 
Quan tham vẫn ở trong nhà 
Nhà thơ gái điếm vuốt ve quan thầy 
Đang ôm thích thú hai bên 
Bỗng đâu gái già đến đánh phủ đầu 
Quan thầy vừa lậy vừa van 
Gái già tức giận cơn điên 
Đánh cho quan thầy tơi tả cúi đầu mà đên 
Thầy đồ 180