Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Lại vẫn học 

Tháng hai thủ phận an bài 
Là tháng kỷ mão lộc dài ăn to 
Đường đời dài lắm con ơi 
Mẹ đây là đất cha trời bảo cho 
Thầy đồ học thức hơn người 
Có tiên thánh dậy chỉ cho mà làm 
Long đong vất vả đường đời 
Có tâm đi lễ đi cầu văn hay 
Khôn ngoan có phúc tiên phù 
Báo cho mà biết đợi ngày hoàng hôn 
Duyên do tự bởi ông trời 
Đại nhân đại phúc có duyên tơ hồng 
Thơ hay lên nghĩa vợ chồng 
Có duyên thánh báo tươi cười như hoa 
Khen cho phúc phận duyên trời 
Đẹp người đẹp nết nụ cười đáng yêu 
Tuổi đời phú quí thanh cao 
Thầy đồ trông thấy sướng nào đẹp hơn 
Thần linh cho chí thần tài 
Bảo rằng thiên hạ không ai đẹp bằng 
Tơ duyên đắc lộc phúc trời 
Tiền duyên đã đến tiên cho lộc vàng 
Mai sau hoa nở trên cành 
Hoa khai trúc vọng nhân tài có thơ 
Trong tranh đẹp nhất trên đời 
Người thì phúc hậu hiền từ có tên 
Ai sinh ra giáng tiên phù 
Sinh tài nẩy lộc vẫn còn thơ ngây 
Lớn lên tiên dậy thánh phù 
Cho con chữ hiếu sinh vào chữ tâm 
Khôn ngoan có rễ nẩy mầm 
Cây đa phúc lộc đường đời dài lâu 
Sinh thành thánh báo gọi tên 
Ai nghe thấy tiếng chim kêu lộc trời 
Báo cho anh Thuận được rồi 
Làm ăn thắng thế nụ cười như hoa 
Đầu năm xuân mới canh dần 
Tháng hai kỷ mão lộc nhờ thiên nhiên 
Ăn dầy đủ vị thơm ngon 
Được ăn được lộc để dành nuôi chim 
Lộc này là lộc người cho 
Tự rưng ở đâu đưa đến biếu thầy 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Của ngon của quí tội gì không ăn 
Thần linh lại bảo đấy là của ôi 
Của người phúc bảo có duyên 
Đấy là quả quí như tiên trên trời 
Thần tài lại bảo rằng là 
Muốn ăn thì phải từ từ 
Đừng thấy gái đẹp sướng người khổ ta 
Chuyện này thần bảo cho qua 
Đâm vào rách việc gây ra nhiều đời 
Thôi đi là phúc hay hơn 
Còn ham của nợ có ngày mà kêu 
Hôm nay thần báo đúng rồi 
Xem đi mà nghĩ đọc đi mà mừng 
Thầy đồ 179