Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

   Trăng tròn 

Mùa thu tháng tám trăng tròn 
Thầy đồ đứng lại ngẩn ngơ đi tìm 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Đúng là thầy mất đi tìm không ra 
 Xuân hương đứng ở trong nhà 
Đang ra ngoài ngõ nhìn ra ông nào 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Nhìn thấy gái đẹp xuân hương chào thầy 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm kép kín đủ mầu hương bay 
Hoa khai nhị nở trên cành 
Văn hay chữ đẹp nhà nho thầy đồ 
Xuân hương yêu thích văn chương 
Ra thơ thử đố văn chương thầy đồ 
Thầy đồ đứng dậy hỏi luôn 
Thưa bà gái đẹp xuân hương cười khì 
Hôm nay tôi thấy bà cười 
Bà vớ món bở bà lờ tôi đi 
Xuân hương lại nói rằng là 
Tôi đang đi gọi mấy thằng vào chơi 
Thầy đồ vừa nói vừa cười 
Vừa đến đúng ngõ đứng nhìn xuân hương 
Xuân hương đỏ mặt ngượng ngùng chào luôn 
Kính chào văn sĩ thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài văn chương 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Nhìn thấy gái đẹp chào thầy muốn yêu 
Xuân hương thỏ thẻ yêu kiều 
Xin mời thầy cứ tự nhiên vào nhà 
Thầy đồ liếc mắt nhìn sang 
Đang đi lại đứng xuân hương gọi thầy 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Mùa thu tháng tám trăng tròn tươi vui 
Xuân hương có ý gọi thầy 
Thử xem thầy bảo cái gì chơi vui 
Xuân hương ý định thử chơi 
Hỏi thầy mấy chữ thử tài văn chương 
Hôm nay trăng đẹp thầy cười 
Ra thơ mấy chữ xem thơ thầy nhòm 
Thầy mà đối được câu này 
Thì em xin chịu theo không thầy về 
Thầy về thử nghĩ mà xem 
Đêm nằm mỗ ở sờ xem chỗ nào 
Thầy về thầy nghĩ mà xem 
Em đang đi thì nó đứng đằng trước 
Em nhòm nó lại đằng sau 
Hỏi thầy thử đố gọi ra cái gì 
Xuân hương chơi sỏ thầy đồ 
Thầy đứng thầy cúi thầy nhòm thầy xem 
Đúng là con nhện có lông 
Theo thầy thầy bảo thằng cu cho mày 
Mày ăn cả củ luốt ngay 
Mày ăn mày hóc mày dên hừ hừ 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Nằm im chịu chết thua mưu thầy đồ 
Thầy đồ thích chí cười vang 
Hỏi bà còn hay thử nữa hay không 
Thôi thôi em biết thầy rồi 
Em thua em chịu thầy đồ sở khanh 
Khôn ngoan hai chữ rành rành 
Hỏi thầy thích nữa em cười rạng ra 
Thầy đồ trông thấy cười khì 
Cơn điên máu nóng ôm ghì mà hôn 
Hai bên đấu võ thi tài 
Vật nhau lăn lộn mấy vòng em thua 
Thầy đồ rở võ dương oai 
Thầy đánh túi bụi thầy đâm thầy cười 
Em thua em chịu em cười 
Thầy đánh đòn dọc thầy vào đòn ngang 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy đánh tứ túc thầy sờ ba ba 
Thôi đành chịu chết ưỡn ra cho thầy 
Thầy nắn thầy mó thầy sờ 
Thầy yêu thầy thích thầy sờ thầy hôn 
Hôm nay xuân hương nói sỏ thầy đồ 
Thầy đồ nghe thấy giả vờ phang luôn 
Xuân hương tức giận đùng đùng 
Cơn điên máu nóng chơi thầy một keo 
Thầy đồ đứng ngả người ra
Xuân hương được đà thắng thế nhẩy vào 
Kẹp luôn ba ba kẹp cổ thầy đồ 
Thầy không nói được thầy hôn thầy sờ 
Ba ba vái đái ra thầy 
Xuân hương thích thú bầy hây cởi chuồng 
Thầy đồ thích chí đâm luôn 
Hai bên cùng sướng cùng dên hừ hừ 
Thầy đồ 181