Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Bên nhau 

Thần khen thần tặng bà hai 
Thần mừng khen tặng bà hai đi cầu 
Mấy năm hương khói trong nhà 
Tâm linh phúc lộc đi cầu trời cho 
Năm nay trời bảo thánh cho 
Bao năm vất vả trăm điều 
Trời thương thánh độ cho bà gặp hay 
Dương gian được gặp nhân tài 
Tâm thành thần báo gặp người đại nhân 
Ăn to phúc đến dần dần 
Gặp người tri kỷ được người tri ân 
Đường đời phúc lộc có duyên 
Trời sui thánh bảo tiên cho mà cười 
Duyên do tự bởi ông trời 
Kết duyên se tóc se tơ mộng tình 
Đúng duyên đúng số được người 
Thương nhau vật nộn mấy vòng thử chơi 
Thật ra mới biết anh tài 
Đúng là anh Thuận cười khì gọi em 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Mười năm thấm thoát trôi qua 
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai 
Thương nhau chỉ có thế này 
Lên duyên chồng vợ vui cười bên nhau 
Yêu nhau cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Làm cho tới độ chóng nhanh 
Cho sung cho sướng hai bên cùng cười 
Nói đi cho thích cho chơi 
Cho đời em sướng cho đời em vui 
Từ nay hết khổ hết sầu 
Đời em sung sướng là nhờ có anh 
Thầy đồ 186