Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thầy đồ quan tham 

Ai mơ đi gặp duyên trời 
Nhà thơ gái điếm đón trào các quan 
Xuân hương là chủ nhân tài 
Có nham có sắc nhiều thầy muốn yêu 
Văn hay thơ mộng yêu đời 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Nhà quan nghe thấy tiếng đồn 
Thầy đồ rủ rỉ đi mời các quan 
Mấy ông có chức có quyền 
Toàn là trán vợ đi mò gái tơ 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám các ông vui cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Dủ ông quan lại vào nhà xuân hương 
Xuân hương tươi tỉnh đón trào 
Xin mời quan thầy vào chơi trong nhà 
Xuân hương đứng gọi các em 
Chuyển bị trang điểm đi ra đón trào 
Các em vừa ra trông thấy quan thầy 
Thầy đồ đứng dậy vui cười gọi em 
Quan tham thích chí cười thầm 
Em nào cũng đẹp em nào cũng mê 
Có em ra gặp thầy đồ 
Vuốt ve đấm bóp xoa lưng thầy cười 
Còn em vui tính hay cười 
Đi ra đấm bóp vuốt ve quan thầy 
Thầy đồ với lại quan tham 
Hai quan sung sướng lại mê em rồi 
Xuân hương chơi xỏ hai thầy 
Ba giờ rọn cỗ mâm đầy thịt quay 
Rượu ngon thịt béo gái tơ 
Chúc thầy quan tham với lại thầy đồ 
Vừa ăn vừa uống say mềm người ra 
Các thầy hôm nay được bữa la đà 
Rượu ngon gái đẹp ai mà bỏ quên 
Các thầy say quá bỏ quên 
Say như chó chết không ai biết gì 
Xuân hương lại gọi thầy đồ các quan 
Các thầy say quá vào trong phòng nằm 
Mấy em vào rử các thầy 
Nằm chung một tý các thầy ôm nhau 
Xuân hương ra lệnh các em 
Vào nắn các túi bao nhiêu bỏ hết ra đây 
Thằng nào đi chơi cũng phải có tiền 
Cô em nắn hết các thầy túi không 
Xuân hương chơi xỏ các thầy 
Cho người đi gọi vợ quan vợ thầy 
Vợ quan nghe thấy đi gọi thầy đồ 
Biết răng thầy đồ hôm qua đi rủ quan tham 
Đi vào nhà điếm gái hồ xuân hương chưa về 
Vợ quan chẳng phải tay vừa 
Vén sống vén áo đánh ghen quan thầy 
Còn như bà xã là vợ thầy đồ 
Xông vào túm tóc thầy đồ lại van 
Đánh cho tơi tả thầy luồn 
Vợ đánh đằng trước thầy luồn đằng sau 
Quan tham béo quá không luồn 
Đứng như phỗng đực lại cười hi hi 
Vợ quan tức giận cơn điên 
Đánh cho như chó như mèo cắn nhau 
Vợ quan túm áo lôi về 
Lôi quan như chó như mèo không tha 
Hai bên đi gọi chồng về 
Đánh ghen túi bụi lôi về hai ông 
Hai ông xin lậy không tha 
Hai bà cứ đánh hai ông lại cười 
Xuân hương không phải tay vừa 
Già mồm gái đĩ đành lừa các quan 
Thầy đồ với lại quan tham 
Thua mưu gái đĩ xuân hương cười thầm 
Tiền thì mất hết chẳng mần được chi 
Về nhà thua vợ gái xề 
Được ăn nếm thử trận đòn đánh ghen 
Thơ này mưu tả thần đồ quan tham 
Của nhà hai ông bỏ của người hai ông vơ 
Đòn đau mới nhớ cho đời 
Để cho thiên hạ lại cười mà vui 
thầy đồ 187