Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019


Bản nhạc ngày ấy 

Thơ hay vương vấn cho người 
Gọi là tâm phúc giúp người mà xem 
Xem đi ta ngẫm cho tường 
Hỏi người chi kỷ gọi người chi ân 
Xem thơ hai chữ yêu người 
Tìm người ta chọn đúng người ta thương 
Duyên trời phúc phận gặp nhau 
Như cá với nước như cây liền cành 
Trăm năm phúc phận vuông tròn 
Đấy là tâm phúc được trời xe duyên 
Tên ai phật giáng thầy đồ 
Cho người phúc hậu được người có tâm 
Kể ra cho hết sự đời 
Thơ hay vương vấn còn dài đời sau 
Thơ hay mưu tả đến ngày 
Thăng quan tiến chức có quyền uy nghi 
Thanh danh phúc lộc đầy nhà 
Tự nhiên ta hưởng đấy là trời ban 
Năm nay thánh báo thầy đồ 
Tin vui lắm lộc tin cười giầu to 
Ở đời nhiều kẻ suy bì 
Ghen ăn tức ở biếu thầy vài quan 
Ôn hay ông mãnh thầy đồ 
Ở đâu mà có của này trời cho 
Tháng ba ăn đậm mấy ngày 
Tháng tư ăn nữa đĩa xôi thần cười 
Tháng năm cưỡi ngựa chăn dê 
Tháng sáu quy lại đi đón thầy về 
Thầy vui thầy khỏe thầy cười 
Gia đình đoàn tụ thầy mừng các con 
Trời thương thánh gọi ông về 
Đấy là hạnh phúc đấy là trời cho 
Bao năm xa cách lâu ngày 
Bây giờ đoàn tụ gia đình thầy vui 
Nói ra cho hết sự đời 
Mấy lần vấp ngã sự đời không quên 
Quên ăn quên ở trên đời 
Ai mà nhớ được thần cho mà cười 
Buồn giầu một nỗi chưa nguôi 
Còn thằng cháu nội lỗi buồn đã qua 
Đúng duyên đúng số phúc trời 
Ăn mày phúc phận nhờ người giúp cho 
Ơn sâu nghĩa cả nặng tình 
Biết người biết của thì trời ban cho 
Sau này còn hạn gian nan 
Trời thương thánh giúp thần phù cho qua 
Năm nay xem bói gọi ra 
Được nhờ con rể đi cầu đi xin 
Khen thay dâu thảo rể hiền 
Long thần đất thánh anh linh 
Xem qua bói lại họ đinh vẫn còn 
Ăn mày số phận duyên trời 
Còn lưu dấu ấn của người có tên 
Mai sau thấy rõ nhân tài 
Văn thành thơ lộc tiếng cười mồm to 
Ăn ngon là tiếng thầy đồ 
Người tài lắm lộc biếu cho cũng nhiều 
Chủ chương đã tính từ lâu 
Ăn mày cửa phật giúp người không tên 
Đa mưu nhiều kế thầy đồ 
Em nào nghe thấy hiến dâng cho thầy 
Của ngon vật lạ trên đời 
Thầy ăn chẳng hết để dành không thiu 
Ma chơi nghe thấy lộc thầy 
Bảo nhau súm lại xin thầy ban cho 
Của em trắng nõn trắng là 
Xin thầy thử nếm gọi là cho thơm 
Thầy đồ túc tắc nhìn nhầm 
Rõ đồ con khỉ của mày mày khen 
Của tao mày thấy có tiền 
Mày thích mày hát mày mơn trớn thầy 
Hôm nay thầy bảo cho mày 
Muốn ăn củ cặc của mày rạng ra 
Ăn vào sướng quá kêu lên 
Ôm thầy thích quá sướng dên hừ hừ 
Đời em chưa gặp bao giờ 
Gặp thầy củ cặc làm em yêu thầy 
Trông thầy dáng rấp thằng cu thầy cười 
Thầy đồ 192