Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Bản nhạc ngày xưa 

Tháng ba là tháng ăn chơi 
Lạc quan chơi quá ăn chơi hết ngày 
Tháng ba ngày rộng năm dài 
Là năm mưa lộc đến ngày rồng phun 
Tin vui thần báo thầy đồ 
Ngửa tay hứng lộc cơn mưa lộc vàng 
Tháng bẩy ăn lộc cỗ xôi 
Tháng chín tuổi tuất trời cho đem về 
Tháng mười lộc khổ sum vầy hỏi ai 
Tháng tý đủ lông đủ cánh 
Bay đi thiên hạ vào ngày mừng vui 
Tùng tùng vấn thị hỏi ai 
Thần tiên thánh dậy ngày ngày như đêm 
Thôi đi mãn kiếp đủ rồi 
Trời phật tiên thánh dậy cho thầy đồ 
Mai đây tự lực cánh sinh 
Hỏi ai còn nhớ quên đi mà sờ 
Dòng dòng nước chảy ra sông 
Thôi đành gác phận từ đây mà cười 
Soi gương bóng nước cá tiên 
Thần linh tiên cá bơi ra lộc vàng 
Xem đi thần gửi thầy đồ 
Học rồi không nhớ hỏi ai bây giờ 
Sao đây kính miệt bất thường 
Tự nhiên không hỏi coi thường tiên cho 
Thần gàn phúc cạn ao sâu 
Đủ tài ăn nói đủ điều chênh vênh 
Đang ăn vứt bỏ ngoài tai 
Tưởng rằng đã được sau này ăn to 
Cho ăn không biết giữ mồm 
Chữ càn không học chữ khôn coi thường 
Từ giờ cho đến về sau 
Thần linh chúa đất báo cho mà nhìn 
Khôn ngoan ai dậy cho mày 
Coi thường xóa hết cho mày tay không 
Hiểu ra cho hết sự đời 
Công thành danh toại xuống ao mà mò 
Thầy đồ 196