Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Chờ nhau 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai 
Nghe thơ thầy đọc cung đàn gọi ai 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười 
Cung đàn thầy gẩy tiếng đàn lẳng lơ 
Nghe thơ em hỏi thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười nhớ ai 
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Em thương thầy nhớ em yêu thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm 
Hằng ngày em vẫn đi qua 
Trông thầy sao suyến thầy buồn nhớ ai 
Nghe thơ thầy gửi em cười 
Thầy thương em nhớ thầy cười em vui 
Mười năm em sống bên thầy 
Được thầy săn sóc được thầy yêu thương 
Ở đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ai yêu ai thích ai cười kệ ai 
Ngâm thơ là tiềng thầy đồ 
Trông thầy có tướng đẹp trai thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Là duyên đúng số là trời gọi cho 
Đường đời phúc lộc tự nhiên 
Ở đâu đưa đến thần cho mà cười 
Ở đời không ước mà được tiên cho 
không xin mà được hưởng lâu mà cười 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Thần cho vui vẻ nghe thơ ăn dầy 
Thơ chim ca hát chúc mừng 
Thầy nghe thầy biết lộc dầy ăn to 
Hôm nay thánh gọi chim về 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Được con trâu mộng thì trời gọi cho 
Của này lộc thánh ban cho 
Lộc tiên tu được phúc trời từ lâu 
Năm dần năm mão rồng bay 
Trong ba năm ấy được năm thầy cười 
Được nhiều bổng lộc thầy ơi 
Thầy tính con mẹ quên thằng cu con 
Thầy quên thánh lại gọi thầy 
Điềm trời thánh báo trời cho tin mừng 
Ăn ngay ở thẳng tưng tưng 
Cái kim không lọt xe tơ chỉ đào 
Đợi này khéo ở có tên 
Tiền duyên là phúc đem đong phúc tràn 
Cân đong đo đếm đến ngày 
Được rồi là đủ được mười đồng đeo 
 Đương nhiên phật hỏi thầy đồ 
Ở đâu mà lắm lộc dầy ai cho 
Trăm năm thần báo cho rồi 
Lộc chim thần gọi đem cho thầy dùng 
Còn gì phật hỏi nữa không 
Thầy ăn to quá cả ba vợ chồng 
Mai đây có trận mưa rào 
Vàng dơi thóc vãi dân no thần cười 
Trời khuyên dân vẫn làm theo 
Của trời của phật đem về mà ăn 
Ăn vào người khỏe như vâm 
Lộc chim lộc thánh gọi cho mang về mà ăn 
Thầy đồ 204