Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Tên tuổi nhà thơ 

Thiên nhiên phúc phận ở trên 
Cung tiên điện ngọc thánh còn ban ra 
Trăm năm điện ngọc sáng trời 
Mây mưa là ngọc cành vàng thần cho 
Bao năm đã được đúng rồi 
Long ly qui phượng trầu vào đất linh 
Thần ngọc sáng tỏ khắp trời 
Chủ nhân đứng đợi thầy đồ được ăn 
Mai kia thần gọi tên người 
Nhìn ông tỷ phú đọc thơ thần cười 
Tiền nhiều phúc phận ai mang 
Qua năm thánh đế càn khôn cửa trời 
Bực mình nhiễu sự chơi vui 
Hỏi xem ông thánh bao nhiêu thì về 
Cuối xuân cho đến tháng mười 
Đi bắt lợn béo đem về ăn to 
Mấy hôm thánh báo qua rằm 
Đúng ngày đúng hẹn con dê vào chuồng 
Chuột nghe thấy tiếng be be 
Thầy đồ ra đứng vòng về đằng sau 
Trông ngang trông ngửa thầy cười 
Nhìn thấy tuổi tuất đến trào long quân 
Năm nay em đợi em chờ 
Long thần đã báo vào giờ càn khôn 
Đinh linh thần báo nằm mơ 
Nằm vào ổ chuột hóa ra ngọc vàng 
Duyên trời đưa đến từ đây 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng ưa 
Non xanh nước biếc cá kình 
Biển sâu thầy nặn thầy sờ được ngay 
Long thần đã báo đến ngày 
Suất ra thủy phủ nộn vào ngọc tiên 
Phật cho dấu ấn đúng rồi 
Nộn vào đúng cửa nhà quan phật cười 
Có duyên có dáng tươi cười 
Năm châu bốn biển là người phúc tiên 
Cây đa phúc lộc chân trời 
Ai trông cũng quí ai nhìn cũng yêu 
Khôn ngoan tuấn tú đẹp người 
Mày ngài mắt phượng mồm vuông chữ điền 
Thanh cao nhanh nhẹn hơn người 
Thông minh phú quí tướng hiền từ bi 
Nhập môn bẩy cái nộn vào 
Mèo kêu ba tiếng meo meo mèo vàng 
Sinh thời nhẩy nhót như bay 
Ăn thì như hổ tiếng thì sấm vang 
Tả sung hữu đột mèo vàng 
Đông tây êm dịu thánh càng nhà du 
Bơi thuyền nặn nội long trù 
Tài ba nỗi lạc biết con nhà rồng 
Mình thời trăm trắm đẹp trai 
Không ngô chí cả tai to mặt dầy 
Trông xa vóc lực đấy là 
Mèo vàng miếng võ nhẩy xa 
Mèo nhanh như chớp nhẩy ra ôm người 
Đủ lông đủ cánh hơn người 
Thần linh chúa đất lại cười vui vui 
Thơ này dịch tả cho hay 
Hỏi đến thầy đồ đọc lại mà xem 
Từ đầu cho đến cuối chân 
Xem đi mà nghĩ cho ra 
Để xem thơ hỏi thế nào 
Đúng là thơ chuột đuổi mèo 
Cùng tên ngày sinh năm mão 
Thơ hay đố người giảng đi cho rõ 
Ra thơ con mèo con chuột hay vồ kị nhau 
Thần sui thần khiến thần cười 
Hỏi ông thầy bói đoán ra rõ ràng 
Bên thua bên được bên nào mưu sâu 
Thầy đồ nặn giỏi thầy sờ ba ba  
Thầy đồ 194