Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thần tài ma chơi 

Mâm cao đũa ngọc bát vàng 
Trời cho ai hưởng thần tài gạt đi 
Trời thương trời phú cho thầy 
Của ăn đến miệng lại rơi mất rồi 
Tháng ba có lý được ăn 
Thần tài gạt bỏ ngoài tai mất rồi 
Ma chơi thấy thế lực cười 
Hỏi thần sao lại đánh lừa người tai 
Thần tài lại nói rằng là 
Trời cho ăn đậm cả xôi lẫn gà 
Thầy đồ có tính ăn to 
Nói gì thì nói gọi cho mấy lần 
Cho ăn rồi lại còn chê 
Thần tài tức giận gạt đi mà nhìn 
Ma chơi hỏi lại thần tài 
Ma chơi ta thấy thần tài làm sai 
Việc trời to nhất thế gian 
Trời cho ai được thần tài báo ngay 
Hôm qua trời gọi ma chơi 
Nhà ngươi thẳng thắn việc này trời giao 
Từ nay cho đến về sau 
Trời cho ai được ma chơi thi hành 
Thế là thần tài mất việc như chơi 
Trời thương thánh báo thầy đồ 
Được quyền ăn cỗ từ nay đến già 
Thần linh chúa đất vui mừng 
Cầm cân nẩy mực trời cho mà làm 
Ma chơi sung sướng cười thầm 
Thần tài mất chức mất quyền từ đây 
Ma chơi với lại thần tài 
Ghen ăn tức ở mấy lần cùng nhau 
Vật nộn ma bênh thầy đồ 
Nhìn qua ma tức thần tài 
Thần linh lại bảo ma chơi vui cười 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đợi đến ngày trời cho 
Nay mai cưỡi ngựa xem hoa 
Chim kêu báo lộc người cho vui cười 
Thầy đồ hớn hở cười to 
Ăn sâu ăn đậm biết nghe mà làm 
Trời cao lồng lộng chín tầng 
Nghe chim ka hát thầy đồ sướng vui 
Thời gian mấy tháng thầy buồn 
Bây giờ thầy lại có quyền ăn to 
Mai đây túc tắc thầy nhìn 
Trời cho con nhện thầy cười em ơi 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Thầy nhìn đằng trước em gù nó lại đằng sau 
Hôm nay ma chơi lại gặp thầy đồ 
Cùng nhau ôn lại thầy đồ thua đau 
Ngày mai hết giận hết sầu 
Bắt con nhện cái cho thầy xem sao 
Nhện này đúng thực trời cho 
Thầy nhìn thầy thấy nhện son dấu vàng 
Điềm trời thần báo không sai 
Nhện đen dấu ấn long thần gọi cho 
Nay mai nhện báo thầy đồ 
Được ăn chín cả chín tầng mây cao 
Số son thầy gặp má đào 
Thần tiên tố nữ vẫy trào long quân 
Đường này vui thú thầy ơi 
Đi mau cho chóng em đây chờ thầy 
Mâm cao đũa ngọc bát vàng 
Chờ thầy cho chóng thầy sang bên này 
Trên tiên vui thú đủ điều 
Mong thầy chịu khó tìm đường mà sang 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy đi theo gái thầy mơ vào đền 
Cây cao tỏa bóng tròn soe 
Tròn như cây đa phúc hậu lộc vàng hoa tươi 
lộc trời đa phúc lộc người từ đây 
Thầy đồ 200