Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thơ trời 

Nắng êm trời dịu mát trời 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Đương nhiên trời được tươi vui 
Qua cơn sóng gió qua ngày đổi thay 
Cơn mưa sấm chớp đùng đùng 
Ai nghe cũng sợ sáng lòe từng cơn 
Mưa xong gió lại bình thường 
Trời thương trời phú cho người từ tâm 
Lương tâm thánh dậy cho tường 
Học đi mà ngẫm xem ra sự đời 
Tâm linh phúc tổ dậy đời 
Dậy con dậy cháu những lời thẳng ngay 
Ở đời tu phúc sinh thành 
Bao nhiêu tài lộc bao nhiêu phúc cầu 
Trời cho sáng sủa hơn người 
Tâm linh khỏe mạnh được trời phù cho 
Ăn nhau có đức có tài 
Thật thà ngay thẳng ai bằng trời cho 
Mai sau phúc phận có duyên 
Khôn ngoan không lại có duyên trời phù 
Đi cầu đi lễ vẫn hơn 
Ai ngoan ở thiện ai ngoan quí người 
Trời thương thánh dậy cho người 
Tâm thành phúc bảo đường đời gặp hay 
Từ bi phúc hậu ai bằng 
Rồi sau xẽ đến những ngày cân đo 
Quan nam tào phán từng nhà 
Thiện nam tín nữ tinh hoa toàn tài 
Ở đời có mấy người được gặp may 
Toàn là lọc lõi ma lanh lọc lừa
Khôn ngoan không lại được trời 
Có tâm cầu phúc cầu trời cho hay 
Từ bi phật bảo mà làm 
Ngay ngay thật thật đấy là người khôn 
Hiền từ phú quí trời cho 
Biết ăn biết ở phụng thờ tổ tiên 
Tông môn tộc họ từ đường 
Họ nào hiếu thảo dòng nào họ đông 
Cả dân các tộc họ hàng 
Họ nào đắc phúc góp phần thẳng ngay 
Tôn linh trưởng tộc họ hàng 
Thành tâm lễ thánh thánh phù họ to 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ai trăm đi lễ cầu trời gọi cho 
Ông trời ông thánh cao siêu 
Tâm linh phật tổ đức đầy chứng minh 
Thiện tấu đến tai phật phù 
Uy linh đến cửa nhà trời 
Cúi đầu dâng lễ hương hoa phật cười 
Từ nay cho đến cuối năm 
Họ nào đắc phúc tâm thành họ to 
Trời xem soi xét từng nhà 
Ăn ngay ở thẳng đấy là phúc tiên 
Năm năm trời sinh giáng phúc thánh hiền 
Dậy con dậy cháu hiền hòa 
Kim ngân thảo mộc phúc đầy 
Trời cho thang thuốc kim đan lộc trời 
Ăn vào mát ruột nhớ lâu 
Không quên chí nhớ bền lâu nhớ đời 
Tiên chi ông gọi thần tiên 
Thảo tâm quế mộc sâm quỳ thọ lâu 
Thơ này thánh gửi họ mai 
Có tâm sáng suất gọi ra ý trời 
Sâm quy thảo mộc dưỡng già 
Có tâm sáng suất giải ra ý trời 
Người tài hiếm có trên đời 
Họ mai ăn phúc lộc tiên đã nhiều 
Thơ hay trời gửi thầy đồ 
Được hưởng của lạ nhất thời vật ngon 
Hôm nay thần gọi thầy đồ 
Được ăn nhiều nhất ngon lành không thiu 
Dù rằng của ít tâm nhiều 
Bao nhiêu cũng được không chê của thừa 
Của thừa ngon miệng dễ nhai 
Luốt vào ngon bụng thế mà sướng lâu 
Ai ơi đừng bỏ gái thừa 
Đâm vào nó sướng nó dên hừ hừ 
Đường đời ai vạch nó ra 
Trông thì chúm chím như tai hột hồng 
Thầy nắn thầy nó thầy cười 
Thầy hôn thầy hít thầy cười như ma điên dại 
Thầy đồ 203