Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Tiếng chuông 

Tiếng chuông thức báo thầy đồ 
Tin vui có ngựa đón thầy đi chơi 
Đường dài đi tới đường xa 
Thầy đi cưỡi ngựa xem hoa lộc vàng 
Hôm nay thần báo thầy đi 
Trông xa tít tặn trân trời núi cao 
Trông lên mấy chú tiểu đồng 
Thi nhau vẫy gọi trào thầy ầm lên 
Trong cung sáng lóe ngọc tiên 
Có nàng tiên nữ hỏi thăm thầy đồ 
Trông xa đúng số thầy đồ 
Nàng tiên vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Đẹp trai hai chữ có duyên 
Có hôm thần báo mơ tiên phúc lành 
Trời cho thần báo gặp nhau 
Đúng là thị mẹt nhìn nhau lại cười 
Duyên trời phúc phận trời cho 
Tiền duyên kiếp trước đến năm canh dần 
Từ nay cho đến về sau 
Đợi ngày đợi tháng đúng ngày hoàng hôn 
Nay thần báo để thầy đồ 
Tâm thành phúc bảo thầy đồ tin vui 
Chân anh có thế uy quyền 
Lộc tiên lộc thánh để đầy nhà trong 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Có tin thần báo thầy ra nhận tiền 
Tiền này trong núi gọi ra 
Có tên có tuổi thầy đồ ăn to 
Mai đây thần báo ông về 
Cả hai đứa cháu hả hê vui mừng 
Ông về vui cửa vui nhà 
Được gặp con rể để mà gọi riêng 
Bà hai vui sướng vô cùng 
Cả nhà đoàn tụ mừng vui vô cùng 
Hân hoan phúc lộc đến nhà 
Gọi con gọi cháu để ông chia quà 
Bà hai với lại thầy đồ 
Vui vui sướng quá nhìn nhau mà cười 
Bà hai lại gọi các con 
Con trai con gái ôm chầm mẹ ơi 
Bà hai nước mắt đầm đìa 
Mừng mừng tủi tủi đứng nhìn các con 
Bà hai không nói được gì 
Trời cho ngày đến mừng vui 
An khang thịnh vương đến ngày càn khôn 
Thầy đồ vui tức ngang nhau 
Không phân biệt được đứng buồn thua đau 
Yên tâm thầy lại vẫn giầu 
Mai đây thầy được lộc trời phúc tiên 
Ăn to có chức có quyền 
Tiền nhiều gái đẹp thầy no làm gì 
Bây giờ thầy muốn cái gì 
Của ngon vật lạ đều là em dâng 
Bà hai suất ruột nhiều em cho thầy 
Thầy đồ sướng quá thầy cười hi hi 
Thầy đồ 198